Łączą siły, aby zagospodarować posiarkowe tereny

5

Chcą wykorzystać możliwości pozyskania dużych pieniędzy na rewitalizację posiarkowych terenów. Sięgnąć po dofinansowanie ma pomóc partnerstwo. Siły łączy Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Grębów. Podpisano właśnie list intencyjny.

Wszystkie cztery gminy zawiązujące partnerstwo łączy występowanie przed laty na ich terenach przemysłu siarkowego i związanego z nim przemysłu chemicznego. – Chcąc wykorzystać szanse jakie niesie ze sobą Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 r., Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 oraz programy perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, zdecydowaliśmy się połączyć siły w staraniach o pozyskanie pieniędzy na kolejne etapy zagospodarowania posiarkowych terenów – mówi Dariusz Bożek prezydent Tarnobrzega.

Włodarze wszystkich zaineresowanych gmin podpisali właśnie list intencyjny, deklarując tym samym chęć współpracy mającej doprowadzić do partnerskiej realizacji projektu, którego głównym założeniem jest zagospodarowanie terenów po przemyśle siarkowym oraz zdegradowanych przestrzeni publicznych. Projekt ma na celu nadanie tym terenom nowych funkcji turystycznych, gospodarczych, rekreacyjnych i społecznych oraz poprawę estetyki i ładu przestrzennego. Projekt partnerski, dla samego tylko terenu wokół Jeziora Tarnobrzeskiego zakłada szereg inwestycji i opiewa aż na 40 mln złotych. W projekcje ujęto m.in. zadania z zakresu nadjeziorowej infrastruktury, takie jak: budowa wjazdu nad jezioro, budowa pomostów przy punktach gastronomicznych, budowa posterunku dla policji wraz ze slipem, przebudowa punktu widokowego, budowa kolejnych punktów do prowadzenia działalności handlowej i usługowej, przebudowa ogrodzenia „Mariny”, a nawet iluminacja terenu. Z zakresu infrastruktury rekreacyjnej w planach znalazła budowa bazy noclegowej dla turystów. Projekt zakłada też wykonanie wodnego placu zabaw, budowę mola i pomostów, utworzenie wodnych atrakcji (np. podwodne miasto), budowę miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku (boiska do gry w piłkę, kolejne place zabaw). Nie zapomniano też o profesjonalnym polu campingowym, karawaningowym i namiotowym wraz z pawilonami sanitarnymi. W planie ujęto też elementy małej architektury, jak przebieralnie, ławki, czy stojaki na rowery, a także zagospodarowanie terenów pod łowiska wędkarskie. Pomyślano też o budowie stanicy kajakowej wraz z infrastrukturą nawodną.

Prezydent Tarnobrzega został zobligowany do złożenia do Zarządu Województwa Podkarpackiego propozycji projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027. Ma również koordynować opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2027, w której znajdą się najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w tym okresie. Przygotowania założeń do opracowania strategii podejmie się grupa robocza składająca się z przedstawicieli wszystkich czterech gmin.

/TBG

5 KOMENTARZE

    • Pan Grzeda byl jest i bedzie i wszyscy go znaja ,a bozek kto to jest i skad sie wzial?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here