Obwodnica Nowej Dęby. Na jakim etapie są prace?

6
Pixabay

Osiem nowych inwestycji powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na terenie woj. podkarpackiego. Pierwsze zadanie, Obwodnica Sanoka, jest na etapie przetargu na realizację. Dla pozostałych siedmiu – w tym obwodnicy Nowej Dęby- przygotowywane są dokumentacje projektowe.

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 12 lipca 2021 r. na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Wartość umowy to 2 422 183,65 zł, wykonawcą jest Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem.

Zgodnie z harmonogramem prac projektowych w czerwcu br. wykonawca przedłożył opracowane STEŚ-R Etap I, prowadzone dla pięciu wariantów obwodnicy wybranych po etapie Studium korytarzowego (SK) tj. W6, W7, W8, W10 i W10A.

9 maja br. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał pozytywną decyzję dla przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej. Ponadto, wykonano badania geofizyczne oraz geotechnicznej  w ciągu planowanych przebiegów obwodnicy. 2 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), natomiast na październik br. zaplanowane zostało posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Po wydaniu rekomendacji dla wariantu inwestycyjnego przez KOPI, wykonawca przystąpi do realizacji prac projektowych dla dokumentacji STEŚ-R Etap II.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac projektowych, w grudniu br. planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DŚU.

Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy w systemie Projektuj i buduj planowane jest na sierpień 2025 r., a zakończenie robót przewiduje się na grudzień 2029 r. 

6 KOMENTARZE

    • anonimie , a kto cie pytał o zdanie? Tyle lat już narzucasz się tu wszyskim ze swoimi 'mądrościami', a nikt nie chece z tobą dyskutować... Ja na twoim miejscu już zacząłbym podejrzewać że chyba mnie nie lubią...

      ty se możesz być za, ale wychodkiem…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here