Ostatnia sesja w tym roku

18

 Ostatnia sesja Rady Miejskiej w roku 2020 odbyła się 28 grudnia w Samorządowym Ośrodku Kultury.

W trakcie sesji radni dokonali zmian porządkowych w budżecie gminy, wynikających m.in. z pozyskania funduszy na zakup sprzętu, przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w  szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 100 tys. zł. Kolejną dotacją, która była przedmiotem zmian budżetowych, było 33 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Jadachy i OSP Tarnowska Wola. Dzięki wsparciu wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, o które wnioskował wiceprzewodniczący Tomasz Wolan, wspomniane dwie jednostki otrzymają po cztery komplety umundurowania bojowego typu Złoty NOMEX.

Programy i przebudowy

Kolejna uchwała dotyczyła tzw. środków niewygasających, które będą wykorzystane w roku przyszłym. Głównym powodem przeniesienia pięciu tegorocznych zadań na kwotę 107 tys. zł były warunki pandemiczne, które opóźniły uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych w różnych urzędach, w wyniku choroby czy kwarantanny projektantów i ich zespołów. Znalazły się tu: projektowanie odwodnienia Małej Uliczki oraz oświetlenia do Desnego w Cyganach, zaprojektowanie miejsc postojowych na os. Broniewskiego, program funkcjonalno-użytkowy dla skanalizowania części strefy ekonomicznej w Chmielowie oraz przebudowa linii energetycznej przy realizowanej budowie ul. Drozdowskiej.
Dwie uchwały dotyczyły funkcjonowania Klubu „Senior+”, a o ich szczegółach informowała kierownik OPS w Nowej Dębie Maria Tomczyk. Radni wyrazili także zgodę na sprzedaż 7 działek w Jadachach pod budownictwo jednorodzinne.
Wieloletni program modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023, skierowany do rady przez PGKiM, zawiera dużą inwestycję wodociągową: II etap przebudowy stacji uzdatniania wody oraz niewielkie prace modernizacyjne na sieci. Jeśli chodzi o kanalizację, to zadanie jej rozbudowy pozostaje po stronie gminy, ze względu na duży wysiłek finansowy przedsiębiorstwa w minionych latach, związany z budową oczyszczalni ścieków, modernizacją kanalizacji miasta i budową kanalizacji w Alfredówce.

Wolne Rzeki i TSM

W sferze ochrony środowiska radni przyjęli dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła programu ochrony środowiska na lata 2020-2023. Zawarte zostały w niej m.in. te propozycje działań, które będą służyć ograniczeniu ingerencji człowieka w klimat, w przyrodę: termomodernizacja budynków oświatowych, rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, wymiana pieców c.o., modernizacja oświetlenia ulicznego, usuwanie azbestu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale też przebudowa dróg. Na te zadania wymagane są olbrzymie pieniądze, których w budżecie gminy nie będzie, ale samorządowcy liczą na fundusze rządowe i unijne, które w ciągu najbliższych lat winny się pojawić. Radni ustanowili także nowe pomniki przyrody w gminie, którymi są: 21 dębów szypułkowych, a także buk i lipa, usytuowane w Budzie Stalowskiej, za Starym Stawem. To inicjatywa Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników „Wolne Rzeki”, uzgodniona z Nadleśnictwem Nowa Dęba. To kolejna uchwała chroniąca puszczańskie „ostańce”.

Przyjęte programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii nie wyważają otwartych drzwi. Wiele z działań, które sprawdziły się w minionych latach, zostało powtórzonych na rok 2021. To m.in. prowadzenie świetlicy dla dzieci z trudnościami, wspieranie Klubu Abstynenta, zajęcia z pływania, sprzęt dla zajęć sportowo-rekreacyjnych, programy profilaktyczne w szkołach.

Sesja zakończyła się dyskusją o współudziale Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w planowanych inwestycjach na terenie osiedla w Nowej Dębie, podobnie jak to się dzieje w Tarnobrzegu. Padły także tematy sprowadzenia do Nowej Dęby repatriantów czy rozeznania nowych przepisów ustawy „lokal za grunt”.

Źródło: UMiG
Zdjęcie: Archiwum

18 KOMENTARZE

 1. Po ustawieniu ławek widać, że Grzędowiec siedzi w klasie w roli wizytatora. Jak stara Szpunarowa ;-). Hubert Kopeć w pierwszej, prymus, podlizuje się nauczycielce

 2. To jest naprawdę żenujące, że mieszkańcy nie mają możliwości oglądania sesji online, co w dobie pandemii powinno być priorytetem radnych!!!

 3. Skoro w SOKu kupili sprzęt nagłaśniający to teraz radni powinni przeznaczyć kilka swoich diet plus ekstra z budżetu na zakup sprzętu do nagrywania. Wiem wiem że są ważniejsze wydatki na gminę ale mały bonusik do waszych diet i będzie fajny sprzęt że dyrektorowi SOKu gul skoczy, a śmiem twierdzić że chciałby nawet na kilka imprez wynająć. Kupić profesjonalną kamerę aby służyła całej gminie nie tylko na te wasze spędziki.

 4. Ja pomimo braku sympati do marka kopća uważam go za najbardziej honorowego radnego tej kadencji,odciął się od tych przydupasów

  • Po czym stał się przydupasem wójta i tworzy ekipę z helką i marianem. Rzemień już jest dla niego cacy, a Kapucha świetnych prezesem mpgk. Włożył również pelerynę i wstąpił do zakonu krzyżackiego czy jakiegoś innego. Kosmita bardzo liczy na to, że peleryna da mu polityczną siłę nośną. Stawia również na sojusz peleryn z wójtem czym sprowadza dobrych ludzi na manowce. Skończy się tak jak zawsze się kończyło u kosmity. Niczym.

 5. To ten co nie chcial budowy drugiej drogi do zakładów al. Metalowca? Czy to ten sam co chciał przerywać budowe hali sportowej w chmielowie? Pytam ?

 6. A redaktor to słabszy miglanc niż Kopeciunio?

  Punknijta się narwańcy, otwórzta se piwka na sylwestra z Polsatem i wyluzujta. Nie różnicie się od siebie o cal, więc możecie sobie wszystko nawzajem wybaczyć. Nawet powinniście, bo tyle wam zostało

  Całkowicie Nowego Roku życzę… i zdróweczka!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here