Radni udzielili burmistrzowi absolutorium

0

Na XXXV sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie radni jednomyślnie udzielili absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016 burmistrzowi miasta i gminy Nowa Dęba Wiesławowi Ordonowi.

Absolutorium samorządowe jest instytucją służącą organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (rada miasta) do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez organ wykonawczy (burmistrz). Ocena wójta w innych aspektach jego działalności powinna odbywać się poza procedurą absolutoryjną. Konsekwencją przyjęcia takiej zasady jest, że jedynie negatywna ocena wykonania budżetu (dezaprobata dla działalności organu wykonawczego w tym zakresie) umożliwia nieudzielenie absolutorium.

Absolutorium jest aktem corocznym, jednorazowym. Uchwalenie absolutorium oznacza polityczną aprobatę dla działań wójta  związanych z wykonaniem budżetu. Dlatego radni nie mogą po raz wtóry odnosić się do oceny wykonania budżetu za rok ubiegły, np. rewidując swoje działania na ponownej sesji absolutoryjnej i podejmując skrajnie odmienne oceny.

Udzielenie wójtowi  absolutorium nie zwania tej osoby od odpowiedzialności karnej, karno-skarbowej lub dyscyplinarnej, jeżeli po akcie absolutoryjnym zostaną ujawnione przypadki naruszeń zasad gospodarki finansowej powodujące szkodę dla budżetu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here