Sąd: Głos przewodniczącego komisji może być rozstrzygający

0
Zdjęcie autorstwa Element5 Digital z Pexels

Jednostka samorządu terytorialnego może uchwalić, że w przypadku równej liczby głosów decydujący będzie głos przewodniczącego komisji. Nie oznacza to, że ma on ich więcej niż pozostali członkowie tego gremium. Rozwiązanie to oznacza jedynie, że głos przewodniczącego będzie rozstrzygający.

Wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność części przepisów uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia statutu jednostki samorządu terytorialnego. Uwagę organu wzbudziły regulacje zgodnie, z którymi w przypadku równej liczby głosów, decydować miał głos przewodniczącego komisji. W ocenie wojewody, rozwiązanie to nie miało uzasadnienia w obowiązującym porządku prawnym.

Sąd podkreślił, że przepisy statutu, w myśl których głos przewodniczącego komisji jest decydujący nie oznaczają, że został mu przyznany dodatkowy głos. Rozwiązanie to oznacza jedynie, że głos ten jest rozstrzygający w przypadku ich równej liczby. Regulacja takiego rodzaju pozwala bowiem na podjęcie uchwały w sytuacji, gdy wynik głosowania jest remisowy. WSA zaznaczył, że takie zasady głosowania są zakorzenione w polskim systemie prawnym, np. w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 28 §4), ustawie Prawo o ustroju sądów wojskowych (art. 13 §2), ustawie o kuratorach sądowych (art. 81 ust. 4) oraz w ustawie o samorządzie województwa (art. 31 ust. 5). Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

Źródło: prawo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here