Dodatkowe 1000 zł dla pracowników socjalnych. Dziemianowicz-Bąk: „Godna praca to godne życie”

9
Fot. Gov.pl

Rada Ministrów na swym posiedzeniu w dniu 19 marca br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd zamierza w ten sposób umożliwić wprowadzanie programów, które dofinansują samorządom wynagrodzenia m.in. pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej w kwocie 1 tys. zł brutto.

Pracownice i pracownicy socjalni z pełnym poświęceniem wykonują codziennie trudną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i odpowiednich kompetencji pracę, która musi być odpowiednio wynagradzana. Dzięki przyjętej dziś przez Radę Ministrów ustawie, która pozwoli rządowi na stworzenie programów, narzędzi dofinansowania wynagrodzeń, blisko 190 tysięcy osób pracujących w tych obszarach będzie mogło od lipca otrzymać dodatkowe 1000 złotych brutto miesięcznie. To efekt intensywnych prac w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Finansów, całym rządem i premierem, za którą serdecznie dziękuję. To dobra wiadomość z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej dla tej ważnej grupy pracowników, to wsparcie dla samorządów, ale przede wszystkim to wsparcie dla ich najbardziej potrzebujących mieszkańców. Godna praca to godne życie — w tym przypadku i w przypadku tej grupy, to zdanie wydaje się szczególnie prawdziwe – mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie możliwe będzie przyjmowanie programów rządowych, które dotyczą dofinansowania samorządom wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym: ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy), systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego), instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie).

Dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń. Nowe przepisy będą stanowić podstawę prawną do przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych i określają ich ogólne warunki, natomiast zasady realizacji i rozliczenia przeznaczanych środków zostaną określone w poszczególnych programach.

Projekt ustawy przyjęty dziś przez Radę Ministrów trafi teraz do prac legislacyjnych w parlamencie.

/GOV.pl

9 KOMENTARZE

  1. Czy nasze pracownice socjalne od byłego v-ce faktycznie na to zasługują? Należało by to ustalić w rozmowach z ich podopiecznymi. Z kilkoma rozmawiam regularnie i niestety nie wygląda to dobrze.

  2. Sam pewnie jesteś podopiecznym specjalnej troski panie Jakubie za robotę trzeba się wziąść .Obiady , zakupy , bank żywności, zasiłki czas skończyć z bolszewickim państwem . Roszczeniowe ludzie pracujący za granicą albo na czarno ukrywający dochody wyłudzający zapomogi mieszkania za darmo bo im się należy. . Może skontrolujemy ile mieszkań komunalnych przyznanych tym bidokom zostało od sprzedanych . Normalny człowiek musi sam na mieszkanie zapracować żeby tylko się nie okazało że w tych wyłudzonych mieszkaniach żyjący na koszt podatnika mający problem z alko. z przemocą zawszonych i zpluskwionych to pańskie dzieci panie Jakubie

    • Dobrze napisane. Taki Jakub to gość dla którego ludzka praca nie ma znaczenia. Pracownicy socjalni, pracownicy DPS , rehabilitanci, pracownicy medyczni niższego szczebla to najbardziej dyskryminowane grupy zawodowe i zarabiają zdecydowanie za mało, a pracę wykonują ciężką. Znam panie z DPS w Nowej Dębie bo pomagały mojej rodzinie i znam ich zaangażowanie od podszewki. Idź rób za najniższą krajową, upierdzielaj się 8 godzin z naprawdę ciężkimi społecznie przypadkami i bądź przez te 8 godzin ciągle z uśmiechem na twarzy. Założę się, że po kwadransie byś odpadł. Jeśli ktoś pracując w tak trudnym środowisku nie będzie godziwie wynagradzany to po prostu każdemu siądzie psycha.

  3. Kubuś startuj na radnego będziesz rozpatrywał skargi tych zawszańców , nosił gorące posiłki jeździł po domach zabierał maltretowane dzieci i czekał tylko kiedy biedna śrotka w pijana bądź zaćpana jebnie Cię siekierą albo podpali. Za żadne pieniądze nie chciała bym wchodzić za drzwi mieszkań bez obstawy policji Rolnika na proteście atakuje pjęciu policjantów, a pani z opieki na interwencji w melinie jest sama . Jeszcze raz zatem Kubuś puknij się w łeb i idź spokojnie na obiad do opieki

  4. Panie Jakubie proponuję zweryfikować czy nauczyciele poszczególni też zasługują na 20% podwyżki, czy policjanci zasługują, budżetówka a może emeryci i renciści czy każdy zasługuje na 13-15 a może na pawilon bo obciżają system może tacy ubecy jak ty zasługują na więcej może gości ze wschodu skontroluj na co zasługują.

  5. „Pracownicy socjalni, pracownicy DPS , rehabilitanci, pracownicy medyczni niższego szczebla to najbardziej dyskryminowane grupy zawodowe i zarabiają zdecydowanie za mało, a pracę wykonują ciężką. ” – Ciężką prace to wykonują np na zkladach. Zawsze mozna sie przenieść. Ehhh.

    • dopuszczasz do siebie taką myśl, że ktoś robił studia, szkolił się w danym fachu bo go lubi i to jest jego powołanie i po prostu chciałby dobrze wykonywać swoją pracę i mieć za te pracę godne wynagrodzenie? Ktoś musi być policjantem, ktoś strażakiem a ktoś pracownikiem socjalnym. Tak działa społeczeństwo. Nie mogą wszyscy iść na obrabiarkę CNC bo się społeczeństwo posypie. Chodzi o to abyśmy tak sobie ułożyli naszą Polskę aby każdy kto ciężko pracuje był godnie wynagradzany. Tak to się dzieje w krajach cywilizowanych do których Polacy emigrują. Tam pracownik socjalny, policjant, strażak, pracownik socjalny czy ten pracujący na obrabiarkach zarabiają godne pieniądze. Do tego powinniśmy dążyć. Tylko tyle i aż tyle.

  6. Obiecał nam to już „król”Wałęsa i jeszcze po 100 tysięcy złotych dla każdego obywatela,a ja pracując na stanowisku pracownika socjalnego przed Wałęsą i za czasów wszystkich innych „uzdrowicieli kraju” przez 38 lat mam dziś emerytury 2130 zł brutto i jestem potencjalnym klientem pomocy społecznej dlatego uważam,że czasy „Judymów” powinny bezpowrotnie wreszcie zniknąć. Wszyscy mamy jednakowe żołądki i rodziny na utrzymaniu tylko czy faktycznie to co obiecane będzie zrealizowane? Walczcie moi mili pracownicy socjalni bo Wasza praca jest bardzo niebezpieczna!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here