Drugie urodziny Ratusza

45


W tym roku Towarzystwo Kultury Powszechnej RATUSZ obchodzi swoje drugie urodziny.

Do powstania Ratusza przyczyniło się funkcjonowanie założonego pod koniec maja 2008 roku portalu InfoNowaDeba.pl. Osoby skupione wokół witryny zadecydowały o utworzeniu organizacji pozarządowej-Wspólnie ze śp. Jerzym Luberą- kapitanem Bractwa Rycerskiego, Jackiem Dudą- na co dzień kapitanem żeglugi wielkiej, Tomaszem Licakiem- prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego Stenga i Markiem Ostapko- prowadzącym Info, podjęliśmy decyzję o utworzeniu organizacji, której celem będzie przeprowadzanie inicjatyw o charakterze społeczno-kulturalnym– mówi Wojciech Bieniek, student budownictwa, jeden z założycieli Towarzystwa.

ZBIÓRKA KSIĄŻEK
Pierwszą akcją przeprowadzoną przez TKP była zbiórka książek dla Polaków na Ukrainie (wrzesień 2008). Celem akcji było utworzenie Parafialnej Biblioteki Polskiej w Rudkach ( w miejscowości tej spoczywają prochy polskiego pisarza i poety Aleksandra Fredro). Inicjatywę te przeprowadzono we współpracy z ks. Eugeniuszem Nyczem proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, który udostępnił młodym wolontariuszom z Bractwa Rycerskiego na potrzeby zbiórki Dom Katechetyczny Dzięki zaangażowaniu i ofiarności mieszkańców udało się zebrać 2 tys książek.

UNIWERSYTET LATAJĄCY
W lutym 2009 roku w prywatnym mieszkaniu na ulicy Leśnej odbyła się inauguracyjna prelekcja p. Władysława Gurdaka pt. \”Nowa Dęba – Nasze Miasto\” otwierająca cykl spotkań kulturalno-naukowych w ramach UNIWERSYTETU LATAJĄCEGO. Nazwa Uniwersytet Latający nawiązuje do nieformalnych form nauczania wyższego organizowanych w czasach zaborów i wywodzi się od braku stałej siedziby i ciągłych zmian miejsca wykładów.
-My również, mimo naszej aktywności, nie posiadamy siedziby, w której moglibyśmy rozwijać naszą statutową działalność,stąd taka nazwa. Myślimy, że taka forma spotkań przekornie stanie się ich dodatkowym walorem – wyjaśniał wówczas prezes Ratusza, Jerzy Lubera. Obecna na spotkaniu młodzież składająca się licealistów i studentów dyskutowała m.in. o zrównoważonym rozwoju miasta i sołectw w obrębie gminy, miejskiej architekturze i przestrzennym zagospodarowaniu.
Obecni na spotkaniu zapoznali się z kulisami tworzenia \”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego\” – dokumentu zawierającego informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę o różnych funkcjach. Dyskutowano o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, położeniu terenów chronionych itp., a także o prawidłach konstruowania planu przestrzennego zagospodarowania. Ze względu na tematykę wykładu, w spotkaniu wzięli udział radni z Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji: Wojciech Gruszka i Andrzej Puzio, a także prezesi kilku nowodębskich stowarzyszeń.

Kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Latającego odbyło się w piątkowy wieczór 6 marca 2009 roku w sali wystawowej Samorządowego Ośrodka Kultury. Tym razem w rolę wykładowców wcieli się pracownicy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: dyrektor Anna Raińczuk i jej współpracownik Adam Pożarycki. Temat spotkania brzmiał: „Propozycje dla miasta i gminy Nowa Dęba wynikające z uwarunkowań i kierunków rozwoju komunikacyjnego oraz z układu przestrzennego.” Po wykładzie doszło do ciekawej dyskusji i wymiany zdań pomiędzy Jerzym Luberą, Władysławem Gurdakiem i zastępcą burmistrza Zygmuntem Żołądziem.
19 lutego 2010 roku doszło do skutku trzecie spotkanie związane z takimi dziedzinami jak: politologia, prawo i administracja. Przedmiotem dyskusji była ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i sposób wyboru naszych reprezentantów do ciał ustawodawczych. Gościem specjalnym był profesor Jerzy Przystawa- polski naukowiec, fizyk, specjalista kwantowej teorii ciała stałego, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim (były kierownik Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej i Teorii Wielu Ciał w Instytucie Fizyki Teoretycznej). Pan prof. Przystawa był działaczem opozycji demokratycznej lat 80. W 1990 został wybrany do Rady Miasta Wrocławia z listy Wrocławskiego Klubu Politycznego \”Wolni i Solidarni\”, w roku 1994 także uzyskał mandat – tym razem z listy Komitetu Wyborczego \”Przeciw Układom\”. W Polsce znany z działalności na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych.
Na spotkaniu pojawili się również samorządowcy: Mirosław Pluta- burmistrz Baranowa Sandomierskiego, Bogdan Tomczyk- sekretarz gminy Baranów Sandomierski, Wacław Wróbel- starosta powiatu tarnobrzeskiego, Jerzy Sudoł- radny powiatu tarnobrzeskiego, Zygmunt Żołądź- zastępca burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba, oraz Maria Mroczek i Tomasz Gazda- radni miasta i gminy Nowa Dęba. W sumie na spotkaniu zjawiło się ok. 50 osób.
Następny panel miał odbyć się w lipcu br. i dotyczyć sytuacji na terenach powodziowych. Niestety dzień przed spotkaniem okazało się, że ze względu na obowiązki służbowe prelegentów (funkcjonariuszy służb mundurowych) TKP musiało odwołać spotkanie. Kolejne wykłady Uniwersytetu Latającego w przygotowaniu.

PLEBISCYT NA CZŁOWIEKA I WYDARZENIE ROKU 2008
Pod koniec 2008 roku przeprowadziliśmy pierwszy nowodębski plebiscyt na Człowieka i Wydarzenie Roku. Przez kilkanaście dni Czytelnicy portalu InfoNowaDeba.pl mogli zgłaszać swoje propozycje, a następnie wziąć udział w smsowym głosowaniu. Internauci za najważniejsze wydarzenie uznali Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym, a za Człowieka Roku: Konrada Wesołowskiego, przedsiębiorcę i społecznika.

ODSZEDŁ NASZ PRZYJACIEL
W kwietniu 2009 roku odszedł nasz serdeczny przyjaciel, prezes Towarzystwa i kapitan Bractwa, wieloletni działacz społeczny, animator kultury, pedagog, wychowawca młodzieży, inżynier Jerzy Lubera. Wiadomość ta spadała na nas jak grom z jasnego nieba w wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Gwardia Bractwa Rycerskiego stacjonowała wówczas w Domu Katechetycznym pełniąc honorową wartę przy grobie. Nowym prezesem Ratusza został syn Jerzego Jacek.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI
Członkowie TKP Ratusz współpracowali z zaprzyjaźnionymi organizacjami jak Uczniowski Klub Sportowy STENGA i Bractwo Rycerskie przy organizowaniu szeregu rekreacyjno-sportowych imprez plenerowych nad zalewem, takich jak Zakończenie Wakacji połączone z zawodami kajakowymi i turniejem plażowej piłki siatkowej czy nowodębskie bieganie po wodzie.
Dzięki współpracy z Nowodebskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym na łamach infonowadeba.pl poprzez publikacje artykułów historycznych oraz cyklu Historia w obiektywie przybliżaliśmy historię naszego miasta.

OTWARCIE MODELARNI RATUSZOWEJ
W listopadzie 2009 roku udało się otworzyć długo upragnioną Modelarnie Ratuszową. Na jej otwarcie przybyli pasjonaci modelarstwa, inżynierowie, nauczyciele, burmistrz Wiesław Ordon i wiceburmistrz Zygmunt Żołądź oraz mieszkańcy Nowej Dęby – w tym mnóstwo dzieci. Spotkanie rozpoczęto wystawą pływających, latających i jeżdżących modeli (statki, samochody, samoloty, kolejki). Warto podkreślić, że wystawa miała charakter multimedialny, gdyż cały czas na ścianie wyświetlane były filmy wykonane przez kamery zamontowane na samolotach oraz interaktywny, ponieważ każdy z przybyłych miał szansę zasiąść przed symulatorem lotów i spróbować własnych sił. Od grudnia ruszyły pierwsze zajęcia. Obecnie młodzi modelarze spotykają się w Zespole Szkół nr 1.

KANDYDAT NA BURMISTRZA PILNIE POSZUKIWANY
W nocy z 9 na 10 grudnia 2009 roku tablice ogłoszeń w Nowej Dębie zostały pokryte „tajemniczymi” plakatami, których autorzy poszukiwali kandydata na… burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba.
Akcja wzbudziła spore zainteresowanie nie tylko mieszkańców  Nowej Dęby, ale również lokalnych i regionalnych mediów. Podczas jednego z naszych spotkań rozmawialiśmy na temat obywatelskiego zaangażowania mieszkańców naszego miasta w życie społeczno-polityczne Nowej Dęby. Mając na uwadze fakt, iż rozpoczyna się rok wyborczy, postanowiliśmy wywołać dyskusję na temat tego jaki powinien być burmistrz oraz w jaki sposób powinna być zarządzana gmina. Na potrzeby akcji stworzyliśmy model samorządowca ( Musi dotrzymywać słowa, dawać szanse rozwoju wszystkim aktywnym i pracowitym mieszkańcom Nowej Dęby, a nie tylko ludziom z układu. Kolejnym atutem kandydata powinna być jego postawa. Musi kierować się dobrem wspólnym, a nie wąskimi interesami, popierającej go koterii i zaplecza finansowo – politycznego.), który w zamierzeniu miał stać się podstawą dyskusji. Zdecydowaliśmy się nie ujawniać, gdyż zależało nam, by dyskusja wokół ogłoszeń skupiła się na ich treści, a nie na organizatorach.
Naszym celem było:
-stworzenie pola dyskusji, abyśmy się mogli wszyscy zastanowić, jakiego burmistrza potrzebujemy;
-wzbudzenie dyskusji, dzięki której mieszkańcy będą mogli podjąć racjonalny, świadomy i przemyślany wybór  w jesiennym głosowaniu;
-zwiększenie frekwencji wyborczej i wzrost zainteresowania mieszkańców sprawami gminy;
– by samorządowcy znajdujący się u władzy czuli, że są obserwowani przez mieszkańców i muszą zdać egzamin z tego, co obiecywali, a co zostało zrobione.
Akcja zakończyła się powodzeniem. Dyskusja na temat naszych ogłoszeń przeniosła się nie tylko do mediów, ale również do miejsc pracy, sklepów, domostw itd. Na jednym z plakatów jeden z mieszkańców dopisał „TYLKO ORDON”,  a po kilku godzinach ktoś inny na tym samym ogłoszeniu dopisał „NIE”, w efekcie czego powstał napis „TYLKO NIE ORDON”. Jak więc widać cała akcja wywołała spore emocje i żywą debatę społeczną.

MŁODZIEŻ NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Ideą konkursu była promocja paradygmatu obywatelskiego zaangażowania młodych ludzi w sprawy lokalnej wspólnoty oraz stworzenie młodzieży możliwości przedstawienia swoich pomysłów dotyczących rozwoju miasta. W zmaganiach mogli uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Każdy z zawodników musiał w formie pisemnej przedstawić swój pomysł na rozwój Nowej Dęby. Ilość stron była dowolna. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów oceniała między innymi realność, pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność przedstawionych rozwiązań. Spośród 16 prac wybrano 6, które przeszły do drugiego etapu. Jedna z osób zrezygnowała z powodów osobistych.


Etap drugi polegał na ustnym przedstawieniu swoich pomysłów przed Komisją Konkursową w składzie: Marek Ostapko- red. InfoNowaDeba, Jacek Lubera- prezes TKP RATUSZ, Wacław Wróbel- starosta, Zygmunt Żołądź- zastępca burmistrza, Tomasz Gazda- przedstawiciel rady miejskiej. Uczestnicy mieli do dyspozycji komputer i projektor. Po zakończonej wypowiedzi każdy z młodych ludzi stanął w ogniu pytań komisji- często trudnych i podchwytliwych. Pytania komisji sprawdzały zrozumienie przedstawianego przez autorów prezentacji problemu i samodzielność pracy. Po burzliwej naradzie Komisja Konkursowa postanowiła przyznać pierwsze miejsce Kindze Katrze autorce projektu ogrodu sensorycznego Salutis. Drugie miejsce przyznano dwóm osobom: Aleksandrze Gierach i Konradowi Kopciowi. Pozostała dwójka : Anita Kapusta i Dorian Tissot otrzymali wyróżnienia. 30 lipca 2010 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba na sesji rady miasta odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom konkursu. Członkowie Ratusza dopasowali nagrody do indywidualnych zainteresowań młodych ludzi. – Przeprowadziliśmy malutki „wywiad” i dowiedzieliśmy się, czego nasi laureaci by mniej więcej potrzebowali- wyjaśnia Jacek Lubera. Kinga Katra otrzymała laptopa i szkolną wersja programu AutoCAD Architecture, który jest wykorzystywany do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Ten sam program otrzymał Konrad Kopeć.
Aleksandra Gierach, której zainteresowania są związane z fotografią i która niedawno kupiła sobie profesjonalny aparat, otrzymała warty kilkaset złotych statyw do aparatu.
Anita i Dorian otrzymali książki „Elementy kompozycji urbanistycznej” i inne oraz odtwarzacze mp3. W sumie wartość nagród sięgnęła 4600zł.

MECZ CHARYTATYWNY STAL NOWA DĘBA – POGOŃ LWÓW
Przed południem 8 sierpnia 2010 roku o godz. 11:00 na nowodębską murawę wyszli podopieczni Mariusza Białka (Stal) i Edwarda Marcińskiego (Pogoń). Obie drużyny wprowadzał oddział chorążych Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba oraz grupa najmłodszych piłkarzy szkoląca się na nowodębskim Orliku pod czujnym trenerskim okiem Wojciecha Krzeszewskiego. Po przywitaniu kibiców, przedstawieniu zawodników i wyczytaniu sponsorów bez których niedzielne widowisko nie byłoby możliwe odegrano hymn państwowy. Na trybunach zasiadło ok. 300 widzów.
Mecz miał charakter charytatywny. Celem widowiska było uczczenie awansu naszej drużyny do IV ligi oraz doposażenie młodego bo reaktywowanego dopiero w 2009 roku zespołu ze Lwowa. Należy podkreślić, że Pogoń Lwów to najstarszy polski klub wielosekcyjny, 5 krotny Mistrz Polskie, którego działalność przerwała II wojna światowa. Dzięki ofiarności sponsorów udało się zakupić sprzęt sportowy i sfinansować przejazd oraz pobyt w Nowej Dębie. Sprzedawane były okolicznościowe szaliki, koszulki i wpinki. Z ich sprzedaży pozyskaliśmy kwotę 2000zł, którą przekazaliśmy prezesowi klubu Panu Markowi Horbaniowi. Spadkobiercy najstarszego polskiego klubu wielosekcyjnego borykają się z licznymi problemami finansowymi. Nie mają własnego boiska a za treningi i grę na stadionie muszą płacić. Pogoniarze zapraszają nas na rewanż do siebie. Z zaproszenia zapewne skorzystamy.

PIKNIK STRZELECKI
9 drużyn wystartowało w mini Turnieju Strzeleckim organizowanym przez Towarzystwo RATUSZ z okazji 90 lecia zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Uczestnicy zabawy mieli do dyspozycji wiatrówki, łuki oraz broń ASG. Na wszystkich przybyłych czekała wojskowa grochówka oraz palenisko do przyrządzenia kiełbasy. W strzeleckich zmaganiach mogły uczestniczyć trzyosobowe grupy rodzin i przyjaciół. Celem zabawy było upamiętnienie victorii warszawskiej, która jest uważana za jedną z najważniejszych bitew świata.

NOWODĘBSKA AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA
Z inicjatywy Towarzystwa Ratusz powołano Nowodębską Amatorską Ligę Piłkarską (NALP). W piłkarskich zmaganiach mogą uczestniczyć drużyny złożone z rodziny, przyjaciół, przedstawicieli firm, instytucji i profesji. Każdego tygodnia miłośnicy piłki nożnej będą rywalizować ze sobą o tytuł Halowego Mistrza Nowej Dęby! Relacje z meczy będzie można śledzić na portalu Info.

NASZE DZIECI NA DRODZE

Towarzystwo Kultury Powszechnej RATUSZ i Firma DONORIA przy współudziale i wsparciu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie, Komendy Powiatowej Policji w Tarnobrzegu  oraz Sponsorów poprzez Konkurs Plastyczny „NASZE DZIECI NA DRODZE” pragnie włączyć się w działania profilaktyczne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Nowa Dęba. Warto zaznaczyć, że większość z nich znajduje się przy ruchliwych drogach, w niektórych przypadkach pozbawionych chodnika. Wśród nich są szkoły rozmieszczone wzdłuż ruchliwej Drogi Krajowej Nr 9 łączącej Warszawę-Radom-Rzeszów-Ustrzyki.  Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, a następnie zaprezentowane na specjalnej wystawie. Podczas otwarcia wystawy autorom najlepszych prac zostaną wręczone nagrody indywidualne (m.in. zaproszenie na wspólny „patrol” z Żandarmerią Wojskową oraz cenne upominki rzeczowe), a także grupowe (dla całej klasy zwycięzcy). Ponadto trzy najlepsze plakaty zostaną w formie baneru zawieszone w wybranych punktach wzdłuż DK9, natomiast 12 z nich zostanie przedstawionych w okazjonalnym kalendarzu na rok 2011. Prace będą przyjmowane od 1 do 15 października.

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE
Obchodząc dwulecie naszego stowarzyszenia dziękujemy wszystkim osobom, które wspierały i wspierają naszą działalność. Gorąco pragniemy podziękować również sponsorom bez których wiele inicjatyw nie doszłoby do skutku.

Towarzystwo Kultury Powszechnej
RATUSZ

45 KOMENTARZE

 1. poczatki dzialania to raptem zbiorka ksiazek i uniwerek latajacy, a gdy czas wyborow zaczal sie zblizac to zrobiliscie 10 razy wiecej niz w ciagu 1,5 roku.

  1. Podziwiam
  2. Troche podejrzane i wasze intencje nie sa szczere (pewnie chodzi tylko o wygranie wyborow)
  3. Fajnie, ze cos sie dzialo, szkoda tylko ze robicie tak jak inni. Nie dzialacie po wyborach tylko przed. To jak budowanie chodnikow przed wyborami do rady czy na burmistrza. Sami ich za to krytykujecie a robicie podobnie.
  4. Zycze dostania sie do rady i chce sie przekonac ze gdy wygracie to nie osiadziecie na laurach i przynajmniej raz na miesiac bedzie jakas akcja z waszej strony!
  5. Jezeli zmarnujecie nasz mandat zaufania to was juz nie lubimy! :P i wybierzemy kogos innego :P
  6. Czemu nie jestescie mniej skromni, na wszystkich zdjeciach Marek, nie robcie z niego guru bo mu odbije, chlopak ma za slaba psychike by zostac gwiazda, radnym tak, bo takiego radnego nam trzeba, ale nie chcemy gwiazdy tylko czlowieka z krwi i kosci!!!
  7. Ide spac! :P

 2. Pochwalam inicjatywy zwiazane z pruba zaangazowanie lokalnej spolecznosci w sprawy zycia i funkcjonowania Nowej Deby.osobiscie nie znam nikogo ale od dluzszego czasu prowadze korespondencje z Markiem Ostapko i zaufalem mu i dziwia mnie te komentarze pelne podejzliwosci wobec jegodzialania.Nasze Stowarzyszenie ufundowalo laptopa w konkursie organizowanym przez Marka i wywiazal sie ze swojej obietnicy.Latwiej jest krytykowac niz cokolwiek samemu zrobic.proponowalbym nie ograniczac sie wylacznie do pojscia do wyborow ale takze do chodzenia na posiedzenia rady miasta.Nie wystarczy wybrac trzeba kontrolowac swoich przedstawicieli w radzie ale niestety zauwazylem ze nikomu sie nie chce a skoro tak to do kogo te pretensje.pozwolcie innym robic to czego wam sie nie chce ,zazdrosnikom proponuje zeby sami startowali w wyborach do rady.Pozdrawiam serdecznie z USA i udzielam wsparcia Markowi w kampanii .To jest wlasciwy czlowiek a gdyby naduzyl mojego i waszego zaufania rozliczymy go z danych obietnic.marku tak trzymaj.

 3. …Witam!!! Ja osobiście byłem i jestem pod wrażeniem Waszej działalności pokazaliście Ludziom że da się coś ZROBIĆ I ROBIĆ coś dla Naszego Miasta , jednak co do Burmistrza to miałem taką nadzieję że w tej kadencji będzie startował Jurek Lubera , ale Los chciał inaczej szkoda bo był to na prawdę PRAWDZIWY KANDYDAT.Tak trzymajcie !!! a młodzież na pewno Wam pomoże zresztą to widać w rozmowach z chłopakami życzę Wam 100-tu LATEK takiej działalności , a to że teraz będą Wam przypisywać reklamę przed Wyborczą to olać chłopaki po prostu SUPER ROBOTA…!!! Pozdrawiam serduchno Drutek !!!!!!! ;)

 4. [quote]i zaufalem mu i dziwia mnie te komentarze pelne podejzliwosci wobec jegodzialania[/quote]

  Cały ten komentarz rodaku to, nic innego jak nachalna agitacja wyborcza. Ja też prowadziłem korespondencję z O. Na początku wszystko było ok, ale w miarę upływu czasu, jego wiarygodność spadała aż do momentu, kiedy znalazł się w sytuacji takiej, jak ten [b]Borsuk Z…[/b]. Ten cały chwalebny pean jest śmieszny i groteskowy, bo kto dzisiaj obchodzi "2-letni jubileusz". Zdecydowanie za wcześnie na takie świętowanie. Pomimo waszych ciągłych podrygiwań, życie toczy się swoim torem. Nie macie wpływu na jego bieg. Poza tym, dużo u was populizmu i demagogii a za mało istotnych konkretów. Robicie trochę szumu, lansujecie się na aktywnych społeczników i nic poza tym. Wielu, którzy się z wami zetknęli ma o was podobne zdanie.

 5. I zaczęło się nowodebskie,wiejskie grajdołowe nadawanie w jedynym znanym lasowiakom tonie ociekającym krytyką i całą gamą kompleksów.A wszystko przez dzieciństwo,bo tata bili i pili :)
  Takie pytanie A ty co zrobiłeś i co robisz ?
  Coś zrobił od rana poza klockiem ?
  Dzięki Ostapce możesz się tu wpisać i twoje złote myśli nie zostaną wykasowane-widzisz różnice? Czy masz za daleko do łba ?
  Ile się zmieniło dzieciaku w tym pierdziszewie od momentu działania strony,stowarzyszenia,urbaniaków,widzisz różnicę ?
  Nie każdy chcę płakać nad sobą jak Ty !

 6. #6 [b]POSITIVE[/b]Uderz w stół a nożyce się odezwą.Aż tak zabolały słowa internauty [b]mieszkaniec [/b]?Ma on/ona rację,to podrygi mające na celu zdobycie głosów potencjalnych wyborców.A M.Ostapko nie robi nikomu łaski że udostępnia możliwość dokonywania wpisów.To [b]MY[/b]społeczeństwo Nowej Dęby i nie tylko, robimy mu łaskę uczestnicząc w dyskusji i ożywiając tę stronkę.W dyskusjach pełnych wulgaryzmów i prowadzonych przez wielu w chamski sposób.Popularności stronie to nie przynosi .Posty,jak podejrzewam redagowane są przez 3-4 osoby a podpisywane różnymi nickami.

 7. Gratuluje tym bardziej, że jesteście młodymi ludźmi. Byłem na imprezach Ratusza zarówno tych nad zalewem jak i na latającym i widziałem, że macie frajdę z tego co robicie i świetnie się bawicie. Ale na waszym miejscu olałbym te miejscowość. Szkoda energii na ludzi którzy niczego nie zrobili, ciągle narzekają, a ludzi którzy chcą im pomóc równają z błotem. Mentalność nowej dęby oddają twarze radnych: skimin, flisów, tłustych itd. Uciekajcie stąd czym prędzej. Powodzenia

 8. Ja pozytywnie oceniam ratusz i info. Podoba mi się nawiązywanie do historii COPu, II RP, współpraca z środowiskami polonijnymi na wschodzie, próba ożywienia zalewu itd. Dla mnie ok. Piszecie o działaniu nastawionym na wybory. A przecież o to chodzi, żeby wybierać ludzi pracowitych i aktywnych działających na rzecz społeczności lokalnej. Tak jest na całym cywilizowanym swiecie.

 9. Do Mieszkańca
  Można być jak Kopciuszek, siedzieć w kącie i czekać. A macocha, co by dobrego nie zrobił, i tak da po głowie.
  Można inaczej, znając swoją wartość, próbować robić to co się potrafi najlepiej, i pokazać i mówić o tym innym.
  Być może jesteś ze starszego pokolenia i działania młodych nie rozumiesz lub Cię drażnią.Cóż różnica pokoleń :)
  Pozdrawiam

 10. Don Quijote w II ROCZNICĘ DZIAŁALNOŚCI

  [size=20]Drogie TKP RATUSZ [/size] obecnie na naszej ziemi powstaje nowy porządek i z tego powodu będzie musiał upaść aktualnie istniejący system władzy niespełniający wymagań ewolucyjnych dla Nowej Dęby. Musicie brać to pod uwagę i nie dać się zwodzić fałszywymi obietnicami odzyskania stabilizacji rozwojowej , . Informuje was o tym z wyprzedzeniem, abyście byli przygotowani, ponieważ przyszłość dla młodych pokoleń żyjących w Nowej Dębie, chociaż pozornie wydaje się ciemna, jest świetlista i wspaniała. Jednak, jak we wszystkich procesach przemiany, będziecie musieli być gotowi skonfrontować się z wyzwaniami . Bycie członkiem TKP RATUSZ nie jest teoretycznym ani symbolicznym atrybutem, lecz ewolucyjnym statusem, który przejawia się poprzez wasze postępowanie. Nastał czas zmian w Nowej Dębie i powinniście poczuć się pełni radości, dlatego, że jest to wielka szansa, na którą od tysiącleci oczekiwała tutejsza Lasowiacka społeczność. Od tej chwili będziecie musieli udowodnić wszem i wobec, że akceptujecie wyzwanie bycia przewodnikiem ,bez zastrzeżeń, ze szlachetnością i miłością. Nic nie może zaszkodzić waszemu działaniu, lecz musicie zrozumieć, że znajdujecie się na Lasowiackiej Ziemi w czasach przemian i jest wokół wielu chcących zniszczyć wasz duchowy honor. Oprócz tego, że jesteście TKP RATUSZ jesteście również naszymi przyjaciółmi i kolegami i musicie zademonstrować waszą wartość i honor w bitwie o władzę w Nowe Dębie oraz być gotowym dać z siebie wszystko, aby pokój, braterska współpraca i miłość zapanowały w życiu naszym .
  Dzięki wam TKP RATUSZ zapanowało w naszym grajdole ożywienie .Życzę Wam aby pochodzący z wyższych sfer plan przemiany kulturowej mógł zostać doprowadzony do końca. Liczymę na waszą wytrwałość . Pragnę , abyście zrozumieli, jak ważna jest wasza współpraca w zainwestowaniu całej waszej energii w pracę na rzecz rozwoju miasta ,mieszkańców i przyczynianie się do rozpowszechniania duchowych wzorców, które przekazujecie poprzez wasze dokonania . Jesteście przednią strażą nowej cywilizacji i macie być wzorem i światłem , które oświetla ścieżkę lasowiackiej ludzkości i rozprasza cienie w Naszej Gminie . Przyszłość jest w waszych rękach i wymaga, abyście podjęli się odpowiedzialności za zmiany i by wasza dyspozycyjność i zaangażowanie były całkowite. [size=20]TKP RATUSZ Lasowiacka Ziemia Was potrzebuje[/size] TA ZIEMIA !waszej heroicznej pracy aby Nowa Dęba zainaugurowała kolejny cykl ewolucyjny pod waszym przywództwem .
  WSZELKIEJ SATYSFAKCJI:D:D ŻYCZE ;)
  Don Quijote

 11. juści syćkie majom racje………….. te panocki za granicom i te tu na nasyj ziemi………. tyle tylko ze te tam i te tu – [b]ratusowe[/b] – cosik szkutnyły a inne ino gadajom gadajom gadajom…………….. i bedom gadać ……………………bo my lesioki hej …………….i tak dla samiuśkiej zasady………… co by drugiemu nasroć aboli zapocemu ma mić lepij.

 12. Tak ,tak lansują się,powinni siedzieć w domu,albo pić browar po krzakach,jak mogą się tak lansować powinni na saksach zapieprzać,za granice wyjechać,albo świrować małolaty w akademikach.
  Szukać sponsorów i robić imprezy na szczeblu międzynarodowym to czysty żywy lans.
  Nie szkoda wam życia ?Musicie być mocno przywiązani do tej dziczy i mentalności.
  Pozdrowienia zza deszczowych chmur

 13. [quote]Można inaczej, znając swoją wartość, próbować robić to co się potrafi najlepiej, i pokazać i mówić o tym innym.[/quote]

  Mniej więcej do tego sprowadza się ta idea w waszym wydaniu:

  [quote]Nie ma w Kolbuszowej oddziału/siedziby PZM.Są tylko dwa zrzeszone kluby.Copy/paste to jeszcze mało aby zaistnieć.[/quote]

 14. …Widzę MATEUSZ znowu miesza , ZAZDROŚNIK KULFONOWATY!!! co by dla Was ktoś coś dobrego nie zrobił to ŹLE !!! a sami coś zróbcie z chęcią wpadnę i się zabawię tylko BY TO BYŁO NA TAKIM SAMYM POZIOMIE JAK ROBIĄ TO CHŁOPAKI…!!! a dla mnie to WŁAŚNIE TA EKIPA NADAJE TON TEMU MIASTU I NADAJE SIĘ DO RZĄDZENIA!!!WOW!!!:@ Drutek ;):D

 15. NTSK coś zrobi – źle
  Dąb coś zrobi- źle
  Marta Buś- źle
  Ratusz – źle
  Infonowadeba- źle
  Klub Kibica- źle
  Wędkarze- źle
  Stenga- źle

  Jakby ci ludzie nie robili tego co robią to ten grajdoł byłby w jeszcze większej du*ie niż jest! Co chwile jakiś cap próbuje zniweczyć czyjeś wysiłki hasłem "wybory", "lans" itd. Rozejrzyj się jeden z drugim i wyglądnij dalej niż tylko przed swoją chałupę. W normalnym mieście wybiera się właśnie ludzi którzy coś robią, działają.. Wybiera się ludzi wedle zasług i zaangażowania. A tutaj dalej bo ksiądz kazali, bo trzeba komuś zrobić nazłość, bo trzeba komuś podstawić nogę żeby przypadkiem nie miał lepiej niż ja.. Później się nie dziwta, że nie macie gdzie pracować, że robicie za grosze, że w radzie siedzą nie kumaci goście z czerwonymi nosami ktorzy zupełnie nie czają co się wokół nich dzieje. tyle ode mnie.

 16. @18 Niewielu posiada sztukę łączenia pracy dla innych z własną satysfakcją.
  A praca dla innych to duża odpowiedzialność. Jedni się nią pompują, drudzy robią na niej kasę. A jeszcze inni uważają , że właśnie w taki sposób warto życie przeżyć :)

 17. O! – Q! odstawił [b]dopalacze[/b] i powrócił do lampki wina! ;)
  I kultura wypowiedzi znakomicie inna a i treść penetruje dogłębnie istotę sprawy!! Ukłony B)

 18. #7 -Ech,koleś o nicku pisanym taboretem…
  Łaskę robisz mamie – przetwory wynosząc z piwnicy na obiad lub marchew .. Na mnie pansa s. ci sił brakło a tak kogutowałeś.. – Brak ci przyzwoitości i klasy.. a OBIECAŁEŚ !!B)
  Ja bym na Ciebie / nie wrzucił do urny – skoro obiecanych obietnic [color=#ff3300]edit = oczywista oczywistość:D[/color]nie dotrzymujesz jednej anonimowej personie / co ''nic'' przeca Cie nie kosztuje..:D
  ps. tak podkolorowałem by sprawić przyjemność Tobie – jest dobrze ?:):)

 19. Wszystkiego dobrego dla ratuszowców! róbcie swoje chłopaki, bo w was nasza nadzieja na zmiany w tym grajdole – "idzie lepsze, rodzą się sny…" W życiu nie ma przypadków, bierzecie udział w historii tego miasta i już pozytywnie zaznaczyliście swoją obecność poprzez dotychczasowe dokonania. Niech niechęć lokalnych władz do waszej działalności , krytyka i utrudnienia jakie spotykacie nie będą dla was przeszkodą i tamą dla realizacji ciekawych idei.
  Życzę dalszej wytrwałości , odwagi , pomysłów i sukcesów!

 20. [quote]Do Mieszkańca
  Można być jak Kopciuszek, siedzieć w kącie i czekać.[/quote]

  Do was te słowa pasują jak ulał. Gratuluję samokrytyki. Miały być panele, cykliczne spotkania tematyczne, wirujący uniwerek, a tu raptem dwa bzdetne spotkania i szlus. Lubicie też chamsko podkradać cudze pomysły. Jednym słowem nijak wpisujecie się w oczekiwania społeczne. Wasze samouwielbienie nie potwierdza się w odczuciach społecznych.

  bez poważania

 21. #25 Lotto mi Twój głoś i oczywiście Twa persona.A kolesiem Twoim nie jestem.Za cienki bolek jesteś.
  :@A miałem nie dać się sprowokwać w myśl :nie dyskutuj z idiotą po sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
  To pisał ja,[b]któś[/b]

 22. #30 – idea ideą – ale tak nie wypada.. posiłkujesz się mą stopką..-
  Żegnaj pasożycie … a a a- jest jeszcze -[color=#ff3300]metafizyczne poczucie dziwności istnienia[/color]:):)
  – proszę również korzystać bez skrępowania !!:) – szlachetny pansa B)B)

 23. [b]Zaj,,,,,bisyty tekst musiałem przekopiować bo może umknął Wam [/b]Drogie TKP RATUSZ obecnie na naszej ziemi powstaje nowy porządek i z tego powodu będzie musiał upaść aktualnie istniejący system władzy niespełniający wymagań ewolucyjnych dla Nowej Dęby. Musicie brać to pod uwagę i nie dać się zwodzić fałszywymi obietnicami odzyskania stabilizacji rozwojowej , . Informuje was o tym z wyprzedzeniem, abyście byli przygotowani, ponieważ przyszłość dla młodych pokoleń żyjących w Nowej Dębie, chociaż pozornie wydaje się ciemna, jest świetlista i wspaniała. Jednak, jak we wszystkich procesach przemiany, będziecie musieli być gotowi skonfrontować się z wyzwaniami . Bycie członkiem TKP RATUSZ nie jest teoretycznym ani symbolicznym atrybutem, lecz ewolucyjnym statusem, który przejawia się poprzez wasze postępowanie. Nastał czas zmian w Nowej Dębie i powinniście poczuć się pełni radości, dlatego, że jest to wielka szansa, na którą od tysiącleci oczekiwała tutejsza Lasowiacka społeczność. Od tej chwili będziecie musieli udowodnić wszem i wobec, że akceptujecie wyzwanie bycia przewodnikiem ,bez zastrzeżeń, ze szlachetnością i miłością. Nic nie może zaszkodzić waszemu działaniu, lecz musicie zrozumieć, że znajdujecie się na Lasowiackiej Ziemi w czasach przemian i jest wokół wielu chcących zniszczyć wasz duchowy honor. Oprócz tego, że jesteście TKP RATUSZ jesteście również naszymi przyjaciółmi i kolegami i musicie zademonstrować waszą wartość i honor w bitwie o władzę w Nowe Dębie oraz być gotowym dać z siebie wszystko, aby pokój, braterska współpraca i miłość zapanowały w życiu naszym .
  Dzięki wam TKP RATUSZ zapanowało w naszym grajdole ożywienie .Życzę Wam aby pochodzący z wyższych sfer plan przemiany kulturowej mógł zostać doprowadzony do końca. Liczymę na waszą wytrwałość . Pragnę , abyście zrozumieli, jak ważna jest wasza współpraca w zainwestowaniu całej waszej energii w pracę na rzecz rozwoju miasta ,mieszkańców i przyczynianie się do rozpowszechniania duchowych wzorców, które przekazujecie poprzez wasze dokonania . Jesteście przednią strażą nowej cywilizacji i macie być wzorem i światłem , które oświetla ścieżkę lasowiackiej ludzkości i rozprasza cienie w Naszej Gminie . Przyszłość jest w waszych rękach i wymaga, abyście podjęli się odpowiedzialności za zmiany i by wasza dyspozycyjność i zaangażowanie były całkowite. TKP RATUSZ Lasowiacka Ziemia Was potrzebuje TA ZIEMIA !waszej heroicznej pracy aby Nowa Dęba zainaugurowała kolejny cykl ewolucyjny pod waszym przywództwem .
  WSZELKIEJ SATYSFAKCJI ŻYCZE
  Don Quijote:D:D:D:D:D

 24. znacy jo do numera 39 ……………………….. hopie a bo li na pocemu tyś tylo si łopisoł ???? ………….. we gorści jeno mozna to zmieścic co ześ si łipisoł znacy si po nosemu mos na myśli ino tyla …………… RATUSOWE HOPY I DZIOŁHY CY WOS BUK ŁOPUŚĆIŁ ….. A PO CEMU WY HCETA TYN PIKNY SITY ZMINIOĆ ……… TA ŁU NOS INO ŻUNDZI JEDEN NI ŁOMYLNY I PIKNY WŁADZUNIU ….. JO ŁOSOBISTA INSZO (ZNACY INNO) NI WIDZA ………….. i to zekna !! …. ze niby co WOM SI MOŻY internata alboli jakiś telefunas nofysj generacyiji cy wy kurna POWORWOALI a po cemu WOM TO ????

 25. [quote]Zaj,,,,,bisyty tekst musiałem przekopiować bo może umknął Wam Drogie TKP RATUSZ….[/quote]
  :D:D Dobre,jakbym słyszał transmitowane w TV przemówienie I-go sekretarza byłejgo KC PZPR

 26. BICIE PIANY I ZBĘDNE PEANY -BO RATUSZ W RZECZYWISTOŚCI TO WIELKIE G…. I MEDIALNA PIANA NIC NIE ZNACZĄCA DLA SRODOWISKA. ALE TO CHOCHSZTAPKO NA PEWNO WYTNIE.

 27. Kto nalęży do Ratusza niech się ujawni.Zobaczymy jak jest tych członków wielu!!![b]WPISUJCIE SIĘ[/b]hahahaha:D

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here