Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 26 czerwca 2020r. (piątek) o godzinie 11.00 w świetlicy ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NOWEJ DĘBIE zwołuję XVII Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego wotum zaufania
  – debata nad raportem
  – udzielenie wotum zaufania
  b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
  c) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
  – rozpatrzenie sprawozdania
  – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium
  d) w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
  e) w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora i wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie.
  f) w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach.
  g) w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora i wicedyrektora Zespołu Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie.
  h) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Gorzycach i włączenia jej do Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach
  i) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Nowej Dębie i włączenia jej do Zespołu Szkół Nr2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie.
  j) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020r
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zapraszam do oglądania transmisji obrad na żywo.

 

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY

                           RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                                            /-/  Krystyna Rusin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here