Znane są wyniki konsultacji społecznych dotyczących obwodnicy. Co dalej?

43

Zakończyła się akcja konsultacyjna dotycząca wariantów przebiegu obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej DK9 analizowane w ramach SK (Studium Korytarzowego). W ramach Akcji Informacyjnej I przedstawionych zostało 9 wariantów. Jaki będzie kolejny krok?.

W ramach pierwszych konsultacji przeprowadzono spotkania z mieszkańcami gmin Nowa Dęba i Majdan Królewski. Ponadto każdy zainteresowany mógł wyrazić swoje zdanie poprzez wypełnienie ankiety.

Łącznie wpłynęło 733 formularzy opinii. Przy czym, jeśli w formularzu opinii były podpisy
dwóch lub więcej osób, to w ogólnym podsumowaniu jest liczony odpowiednio jako dwa lub
więcej głosów. Łącznie wpłynęło 1259 głosów. Spośród zebranych formularzy opinii 17
(17 głosów) zakwalifikowano jako nieważne, z uwagi na niekompletny adres lub brak podpisu, bądź też autorem jest osoba mieszkająca poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. Adresatami nadesłanych formularzy opinii są mieszkańcy gmin: Nowa Dęba, Majdan Królewski, Baranów Sandomierski, Chmielów, Skopanie, Świlcza, Tarnobrzeg, Kraków. W zestawieniu nie uwzględniono formularzy opinii, które wpłynęły od mieszkańców Chmielów, Skopanie, Świlcza, Tarnobrzeg łącznie 12 ankiet, z uwagi na zamieszkanie poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. Uwzględnione zostały formularze opinii od mieszkańców gminy Kraków z uwagi na własność działki na terenie gminy Nowa Dęba. Ostateczna liczba ważnych głosów wynosi 1242.

Wnioski z akcji informacyjnej można ująć następująco:
Największy sprzeciw otrzymały warianty 6, 7, 8, które dzielą miejscowość Hutę
Komorowską na pół przy czym jednocześnie mieszkańcy wnioskują o korektę dla
wariantu 8” w sposób przedstawiony na zał. 2d.

Najbardziej akceptowalnym społecznie wariantem wśród mieszkańców Nowej Dęby jest
wariant 8 w części ankietowej otrzymał największe poparcie na terenie gminy Nowa
Dęba, jednocześnie wśród mieszkańców Nowej Dęby otrzymał najmniej głosów sprzeciwu
(w porównaniu do pozostałych wariantów pięciokrotnie mniej).

Mieszkańcy Jadachów i Woli Tarnowskiej wskazują wariant 8 jako preferowany
wskazując na uciążliwości powstające od istniejącego ruchu DK9.

Co teraz?

Kolejnym etapem będzie wykonanie analizy wielokryterialnej która zostanie wykonana dla wszystkich 9 wariantów przedstawionych na spotkaniach informacyjnych oraz dla wariantu 8 bis, który został wprowadzony do dokumentacji w wyniku przedmiotowej Akcji Informacyjnej. Dla każdego z wariantów jako jedno z kryteriów zostanie uwzględniony czynnik społeczny wyniki przedmiotowej Akcji Informacyjnej I. W wyniku przeprowadzonych analiz wskazane zostaną warianty, które będą uszczegóławiane w trakcie dalszych prac projektowych. Wybór ten nastąpi wstępnie na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Rzeszowie (ZOPI), a ostateczne rekomendacje tych wariantów zostaną ustalone przez GDDKiA w Warszawie.

Szczegółowy raport można znaleźć >>>tutaj <<<


 

Celem planowanej inwestycji jest:
przejęcie ruchu tranzytowego z istniejącego odcinka drogi krajowej przebiegającego przez Nową Dębę lub Nową
Dębę i Majdan Królewski,

odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych,

zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia dla pojazdów
ciężkich o nacisku na 115 kN,

zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu,
zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych

zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanego odcinka drogi,

poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),

zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanego odcinka drogi.

Podstawowe parametry techniczne drogi (obwodnicy)
klasa techniczna GP (główna ruchu przyspieszonego)

liczba jezdni 1 (liczba jezdni zostanie jeszcze zweryfikowana po wykonaniu analiz ruchowych)

ilość pasów ruchu 2 (liczba pasów ruchu zostanie jeszcze zweryfikowana po wykonaniu analiz ruchowych)

szerokość pasa ruchu 3,5m

szerokość poboczy min 1,75m (w tym 1,0 m pobocze utwardzone, 0,75m pobocze gruntowe)

dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN/oś

rodzaj nawierzchni bitumiczna

 

0

43 KOMENTARZE

 1. Wariant nr 8 to katastrofa dla Nowej Dęby , samochody na drogę 872 jadąc do S19-tki i tak będą jeździły przez miasteczko. Do naszej „strefki” też , chyba że wybudują kilkukilometrowy łącznik , przy okazji wycinając kolejne hektary lasu. Ok jako miasto emerytów wygodnie będzie przejść do Biedronki czy Kościoła .Staniemy się taką większą Budą Stalowską co to niby wszyscy wiedzą że jest , ale nikt jej nie widział bo nie po drodze. Obwodnica powinna iść od „Krzywego mostu” po drugiej stronie torów i wpinać się na krzyżówce do Niska , krótko , tanio , dojazd do „strefki” .Jedynie ucierpieli by nasi działkowicze , ale jak chcą pokopać w gruncie niech jada do swoich rodzinnych wiosek , ot tyle w temacie …

  +9
  • Szanowny Panie. Od spotkania w Majdanie powtarzasz Pan jak mantrę te same wyświechtane teksty, że niby troszczysz się Pan o Nową Dębę, strefę i tratatata. Pod każdym artykulem na temat obwodnicy jest Pańska wpinka o skrzyżowaniu z Niżańską że niby łolaboga co to będzie. W gminie w Majdanie bylo o tym samym. W rzeczywistości nawet Pan nie mieszkasz w tym mieście, więc idź Pan odpocznij bo ludziska już to czytali ze dwadzieścia razy i znają te teksty na pamięć. Decyzje podejmie gddkia z wykonawcą i niczego Pan nie zmienisz swoimi wynurzeniami. Marnujesz Pan drogocenny prąd w telefonie i tyle.

   +7
  • RoadRunner … chyba mnie przeceniasz pisząc że pod każdym artykułem są moje teksty. Co do tego że nie mieszkam w ND to niestety ale się mylisz. Czytaj ze zrozumieniem a przekonasz się że rację ma poniższy cytat ze stowarzyszenia „Przyjazny Samorząd”….. „Stowarzyszenie Przyjazny Samorząd – instytucja społeczna
   W ramach Akcji Informacyjnej został wysłany formularz opinii, który wyraża sprzeciw dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w wariancie 8. W formularzu opinii została wskazana następująca argumentacja dla takiego stanowiska:
   Wariant nr 8 nie ma połączenia z drogą wojewódzką nr 872, która będzie stanowić trasę do dróg S17 i S19. W efekcie nie spełni on roli obwodnicy miasta, kierujący dalej będą korzystać z DK9 w celu dostania się na DW872 i dalej na S17 i S19. Obwodnica N. Dęby z racjonalnego punktu widzenia winna mieć łącznik z DW872, który w wariancie nr 8 nie został przewidziany.
   Niestety ze swoimi „wynurzeniami” i”racjami” ludzie tacy jak Pan przekonają się po latach , choć proszę mi wierzyć że ta obwodnica tak czy inaczej nigdy nie powstanie. Słownictwo takie jak „łolaboga, tratatata”w dialogu z kimś w psychologi mają swoje określenie , zachęcam zatem do lektury by pozbyć się głęboko zakorzenionych kompleksów . Pozdrawiam i życzę mimo wszystko więcej spokoju w nadchodzącym Nowym Roku …

   +2
  • Szanowny panie, popełnia pan zasadniczy błąd logiczny. Mianowicie zakłada pan, że kogoś interesuje pana zdanie.

   +1
  • Panie PO….. Wytłumacz Pan takiemu psychikowi jak ja – skoro taką Pan diagnozę mi postawił- po kiego gwinta ktoś ma robić tranzyt do 19-tki przez Dębę, skoro od Tarnobrzega dojazd będzie przez obwodnicę Grębowa, od Kielc i Radomia przez projektowaną S77, a z drugiej strony Rzeszów zdaje się leży przy 19-tce. Co to za logika że łącznik od wariantu 8 będzie wymagał wycięcia lasu, skoro jedocześnie wariant 4 kosi las od nadleśnictwa Deba aż po działki na Rozalinie? Jak Pan sobie wyobrazasz odcięcie nowoformowanej 18 Dywizji i 18 pułku artylerii od jedynej rampy kolejowej. Bo albo faktycznie mi coś dolega, albo Pańskie argumenty się nie kleją faktów?

   +3
  • RoadRunner … gość ma rację , jednym z tańszych i realnych wariantów jest ten z nr 4.
   Zaczyna się na krzywym moście , kończy na krzyżówce do Niska. Co do „odcięcia” 18 dywizji wyobraź sobie takie cuś jak wiadukty , nie uwierzysz ale pod wiaduktem przejeżdżają nawet pociągi do Rzeszowa , a nawet my jadąc 9-tką do Rzeszowa , nawet czołgi na platformach. Mam jednak nadzieję że po zmianie władzy za dwa lata te „ambitne”plany nie będą realizowane bo to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Wariant 8 to wycięcie lasu na łącznik z Dębską strefą czyli dodatkowy koszt drogi i zjazdów w samym środku lasu. Rozumiem że mieszkasz koło starej dziewiątki , to jedynie tłumaczy ciśnienie na 8-kę. Jednak o ile pamiętam dk9 już ma kilkadziesiąt lat więc nikt nikomu nie kazał się koło niej budować …

   +1
  • Miro, wariant nr 4 – od Niżańskiej:
   Wiadukt 1 – nad ruskim torem
   Wiadukt 2 – nad polskim torem
   Wadukt 3 – nad ulicą Śmiśniewicza (dawna aleja Metalowca)
   Wadukt 4 – nad ulicą Kościuszki
   Wiadukt 5 – nad wojskową bocznicą kolejową
   Wiadukt 6 – nad polskim torem (w kierunku krzywego mostu)

   Nawet gdyby zamiast wiaduktu 3 i 4 powstało bieda-rondo to i tak zostaje koszt wykonania czterech pozostałych.

   Źle rozumiesz. Nie mieszkam koło 9-tki.

   0
  • Kto wam i na jakiej podstawie wmówił że jak obwodnica będzie szła przez przejście kolejowe to musi być wiadukt??? Obwodnica to zwykła dk9 tylko w innym miejscu. Przez obecną dk9 przebiegają tory kolejowej (np. Jadachy) i nie ma żadnego wiaduktu.

   +1
  • „Logika”
   Liczba aut i pociągów stale się zwiększa. Jakbys słuchał uważnie, to na zebraniu z gddkia mowa była o tym, ze obwodnica na podstawie zmierzonego natężenia ruchu juz dzisiaj kwalifikuje się na dwa pasy w każdym kierunku. Oczywiście wiaduktu na 9tce w Chmielowie i nad ruskim torem udajemy ze nie ma. Gdzieś ty chłopie widział przejazd na dwupasmówce. Jak widać logika jest jak d…ynia. Każdy ma swoją.

   0
  • po 1 kogo interesuje zdanie gminy Majdan Królewski odnośnie obwodnicy Nowej Dęby !!
   po 2 Gdzie ten wykres w przedmiotowym artykule ??

   0
 2. Jeszcze sto Obwodnic, Jeszcze sto obwodnic, a tu jeszcze Pinokio Wateusz doda wam 50 kolejnych, Czy po spotkaniu z Brzegorzem Graunem lewatywa wam zaszkodziła? Wiecie kiedy świnia widzie niebo?
  Kiedy w masarni pracownikowi spadnie świński łeb na ziemię.

  +2
 3. A po co Wam ta obwodnica, żeby szybciej do przez Rzeszowska przejść do biedronki? Ruch jest bardo płynny, nie ma korków. Szkoda kasy to nie Warszawa.

  0
 4. Ale wulgaryzmów od porządnych ludzi ten portal nie przyjmuje. Co innego gdybym był jakimś wieśniakiem z Podleśnej…

  +2
 5. Ale przecież tutaj chodziło i wydarcie kasy na „ekspertyzy i konsultacje”.
  Zobaczycie obwodnice jak świnia niebo, kasa poszła na „tarcze antykryzysowe”, fabrykę maseczek,„respiratory”, szpital narodowy i tym podobne. Teraz 2 pokolenia będą to spłacać, wiec cieszcie się ze ktoś w ogóle przejeżdża przez to „miasto” i zostawia jakikolwiek hajs.

  +5
 6. I na koniec powinno się napisać i podać kwotę na tę asfaltową wyklejankę. Tylko 2 miliardy. Szukajcie u wujka google ile kilometrów można za taką kwotę wykleić nawierzchni.

  0
 7. Czy koncert znanego muzyka z ND już był?
  Ktoś coś, bo nic nie gadali. Ani SOK ani Wydział Kultury… może za dużo chciał

  0
 8. Zakładam firmę budowlaną pod inwestycję obwodnicy. Zasady są takie same jak kiedyś we „Frajerni”. Ja ciebie przyjmuję, robisz u mnie miesiąc i oddajesz mi swoją wypłatę za to, że cię przyjąłem. Jak nie jesteś „Kolumbem”, zostaję ci tylko Ja.

  0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here