Czy chciano się pozbyć Janiny Lubery z życia publicznego?

168

28-11-2011r.Działania pana wobec mnie odbieram jako szykany polityczne i próbę bezprawnego wygaszenia mojego mandatu. Traktuje je jako zamiar obniżenia mojej wiarygodności w oczach opinii publicznej i moich wyborców – mówiła na ostatniej sesji radna Janina Lubera. Słowa te kierowała pod adresem przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciecha Serafina.

Szkoła powiatowa należy do gminy?
8 września 2011 roku na zlecenie przewodniczącego RM Wojciecha Serafina radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przygotował opinię prawną dotyczącą dyrektor Zespołu Szkół nr 1, w której stwierdzono, iż wynajem hali sportowej ZS1 będzie stanowił naruszenie artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który zakazuje samorządowcowi prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym. W jaki sposób szkoła należąca do powiatu tarnobrzeskiego może znajdować się w rękach gminy Nowa Dęba? Radca prawny stwierdził, że szkoła znajduje się na trzech działkach w tym jednej należącej właśnie do miasta (działka 245/1), w związku z czym radna będąca jednocześnie dyrektorką placówki wynajmując halę młodzieży, stowarzyszeniom czy innym grupom łamie ustawowy zakaz, co w konsekwencji powinno wiązać się z utratą mandatu.

Niech Lubera zrzeknie się mandatu
Po zapoznaniu przez przewodniczącego Serafina tylko części członków rady miejskiej z treścią opinii (12 września 2011roku) w obiegu społecznym, w tym w dyskusjach na forach internetowych, radnej Luberze zarzucano łamanie prawa, „brak honoru” i domagano się zrzeczenia mandatu. Wobec powyższego pod koniec września Janina Lubera skierowała pismo do przewodniczącego Wojciecha Serafina, w którym powołując się na stosowne dokumenty (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, uchwały Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego) stwierdziła, iż żaden nie wskazuje na działkę 245/1 jako część nieruchomości wchodzącej w skład ZS1, a tym samym wchodzącej w skład zarządzanego mienia – tak na etapie budowy jak i na etapie zarządzania mieniem. W dalszej części swojego pisma radna domagała się wyjaśnień: na jakiej podstawie radca prawny stwierdził, iż hala sportowa powstała na działce stanowiącej własność gminy.

Burmistrz: gmina ma udział w budynku, ale nie w gruncie
Podczas jednej z kolejnych sesji Rady Miejskiej w sprawie głos zabrał burmistrz Wiesław Ordon, który stwierdził, że Gmina posiada udział w budynku hali, ale nie posiada udziału w gruncie na jakim ten budynek stoi. Gdy na kolejnym posiedzeniu radny Marek Ostapko, poprosił burmistrza, aby ten jednoznacznie odpowiedział czyja jest hala sportowa, Wiesław Ordon odpowiedział, że skierował stosowne pismo do Zarządu Powiatu i gdy dostanie odpowiedź powiadomi o tym fakcie radnego. Wówczas radny Ostapko wyjaśnił, że w świetle przedstawionych przez Luberę dokumentów hala jest w 100% własnością powiatu tarnobrzeskiego, wobec czego radna Lubera prawidłowo wypełnia swoje funkcje. Stwierdził również, iż akt notarialny jasno wskazuje czyja jest szkoła i hala sportowa. Burmistrz milczał.

Opinia tylko do wglądu
W kolejnym piśmie z listopada 2011 roku radna Lubera stanowczo domagała się wyjaśnień popartych kserokopiami i odpisami aktualnych dokumentów – dlaczego w opinii prawnej znalazło się sformułowanie, że hala znajduje się na działce stanowiącej własność gminy- co jest niezgodne ze stanem formalnym. Ponadto wyraziła swoje oburzenie, że gdy zwróciła się o udostępnienie dotyczącej jej opinii, by móc sformułować odpowiedź, nie pozwolono jej na skserowanie dokumentu. Pozwolono jej jedynie przeczytać opinię w gabinecie sekretarza gminy w jego obecności. Pracownik urzędu poinformował radną, że jeśli chce, może ona sobie te opinię sfotografować! Na pytanie radnej dlaczego stosuje się takie metody, pracownik UMiG powołał się na ustne polecenie przewodniczącego Serafina. Na jakiej podstawie przewodniczący RM jako jeden z radnych wydaje polecenia pracownikom burmistrza, skoro nie jest ich przełożonym, tego nie wiadomo…

Lubera: Odbieram to jako szykany polityczne i próbę bezprawnego wygaszenia mojego mandatu
Powyższe pismo zostało odczytane przez Janinę Luberę na ostatniej sesji Rady Miejskiej, co wywołało emocjonującą dyskusję.– Działania pana wobec mnie odbieram jako szykany polityczne i próbę bezprawnego wygaszenia mojego mandatu. Traktuje je jako zamiar obniżenia mojej wiarygodności w oczach opinii publicznej i moich wyborców. Z żalem stwierdzam, że również zachowanie i wypowiedzi pana burmistrza nie zmierzały do bezstronnego wyjaśnienia sprawy, wręcz przeciwnie , wyraźnie wpisywały się w przedstawione tu działania skierowane przeciwko mojej osobie – mówiła Janina Lubera.

Dyskusja radnej Janiny Lubery i przewodniczącego Wojciecha Serafina

Przewodniczący Wojciech Serafin odnosząc się do wystąpienia radnej Lubery stwierdził, że jego intencją było wyjaśnienie i załagodzenie sprawy. –Na kierowane w stosunku do mojej osoby pytania starałem się w miarę delikatny sposób pani odpowiedzieć . Uważam, że na chwilę obecną dalsza korespondencja nie ma sensu. Nie życzę sobie i nie zgadzam się, że robiłem jakiś sąd kapturowy, że to są szykany polityczne, że bezprawnie chciałem pozbawić panią mandatu. Wręcz przeciwnie robiłem wszystko, żeby wytonować i załagodzić sprawę. Ja już nie mam sił na dalszą korespondencję, dlatego składam wniosek formalny , aby zajęła się tą sprawą komisja statutowo-organizacyjna, spraw społecznych i etyki. Nie czuję się winny w tej sprawie. Jestem gotowy zlecić organom zewnętrznym, żeby zajęły się tą sprawą, jeśli komisja etyki nie będzie wstanie tego wyprostować.
Janina Lubera odpowiadała:
Pan doskonale wie, że hala jest powiatu, a tym samym ja jako dyrektor zarządzam nią zgodnie z prawem , wie to również pan burmistrz. Przypomnę panu rozmowę z 10 sierpnia, kiedy na przerwie w czasie obrad sesji rozmawiałam z panem Flisem, dlaczego jakieś bezpodstawne zarzuty wobec mnie wysuwa , pan podszedł i powiedział: „Nina ma rację, hala jest Niny”, czyli starostwa powiatowego. I nagle pan zleca opinię radcy prawnemu, czy hala jest starostwa powiatowego.
Lubera kontynuując swoją wypowiedź jeszcze raz przypomniała, że wszystkie dokumenty w tej sprawie jednoznacznie wskazują, iż hala jest w 100% własnością powiatu i została zbudowana na działkach należących do powiatu. – Nie ma żadnej kolizji prawnej i pan to doskonale wiedział, bo pan był radnym i przewodniczącym. I bardzo się dziwię, po co pan występuje o opinie do radcy prawnego mając pewność jak jest, a radca prawny wydaje kłamliwą opinię – dodała.

Dość politycznego cwaniactwa, dość politycznego mobbingu
W dalszej części dyskusji głos zabrał przewodniczący klubu radnych Ratusz Marek Ostapko, który wygłosił oświadczenie, w którym wyraził swój sprzeciw wobec ostatnich wydarzeń
Dziś na tej sesji powinny znaleźć się dwa bukiety kwiatów dla pani radnej Janiny Lubery. Pierwszy od pana przewodniczącego rady Wojciecha Serafina, drugi od pana burmistrza Wiesława Ordona (…) Wszystkie dokumenty: warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, wypis z rejestru gruntów jasno wskazują, że hala znajduje się w całości na ziemi stanowiącej własność powiatu, wobec czego o złamaniu prawa nie może być mowy. Jednak musie państwo wiedzieć, że nie zgadzamy się na polityczne cwaniactwo, że mamy dość politycznego mobbingu. (…) Osoby odpowiedzialne, za te haniebną w naszej ocenie sytuację powinny ponieść pełne konsekwencje swoich działań. Mam tu na myśli zarówno przewodniczącego rady, który jeśli zdaje sobie sprawę z tego, w czym wziął udział, powinien podać się do dymisji i zrezygnować z kierowania radą oraz pracownika urzędu, który skomponował opinię zawierającą tezy niepotwierdzone w przedstawionych przez nas dokumentach.

Wystąpienie przewodniczącego klubu radnych Ratusz Marka Ostapko w obronie radnej Janiny Lubery

Czy cała akcja miała na celu wyeliminowanie z życia publicznego radnej Janiny Lubery? Tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że w jej wyniku radna Lubera została narażona na utratę zaufania w oczach swoich wyborców. Musiała udowadniać, że nie popełniła żadnego błędu i że jest niesłusznie oskarżana. Mimo, iż sprawa jest oczywista i struktura własności hali jest znana, radna nie usłyszała przeprosin. Zamiast tego dowiedziała się, że sprawą zajmie się właściwa komisja rady. .. Czy komisja stwierdzi coś innego niż zapisane jest w akcie notarialnym? O tym dowiemy się na kolejnych posiedzeniach rady.


/ KK

168 KOMENTARZE

 1. Myślę, że w końcu należy wyjaśnić status prawny hali sportowej. Tajemnicą Poliszynela jest na jakich warunkach gmina partycypowała w kosztach jej budowy. Na początku było niby 49% gminy i 51 % powiatu. Teraz dowiadujemy się że hala jest w 100% powiatowa. To należy wyjaśnić jaki przekręt zrobili panowie Wróbel (ówczesny burmistrz) i Grzęda (vice). Wiadomo też, że startowali do powiatu i czy w ten sposób nie grali środkami gminnymi. Z tego co wiemy obecnie gmina partycypuje w utrzymaniu hali w 50% a z wynajmu nic….. . Pieniędzy, które są zarabiane przez halę (a sa to znaczne środki) na samej hali nie widać, a przynajmniej znaczna część tego zarobku powinna iść na nią (halę). Zastanawiające.

 2. [quote]Na początku było niby 49% gminy i 51 % powiatu. Teraz dowiadujemy się że hala jest w 100% powiatowa. [/quote]
  W takim razie nie rozumiem jako w tym wine ma miec Lubera. To chyba sprawa tych poliszynelów a przy pomocy Luberowej chca se swoje bledy naprawić. Troche to śmieszne i sondze ze ta Pani stała się bezwiednie przedmiotem w gierce W.O. i W.W. i celowo jo wkrencily w to.

 3. Status hali jest jasny: jest to budynek powiatu stojący na działkach powiatu będący w 100% własnością powiatu. Gmina partycypowała w kosztach jej budowy. Dzisiaj partycypuje w kosztach budynku dróg powiatowych, czy chodników, ale mimo tej partycypacji dalej są to chodniki i drogi powiatu. Aby mieć własność, trzeba mieć akt notarialny.
  [quote]
  To należy wyjaśnić jaki przekręt zrobili panowie Wróbel (ówczesny burmistrz) i Grzęda (vice). Wiadomo też, że startowali do powiatu i czy w ten sposób nie grali środkami gminnymi. Z tego co wiemy obecnie gmina partycypuje w utrzymaniu hali w 50% a z wynajmu nic….. . Pieniędzy, które są zarabiane przez halę (a sa to znaczne środki) na samej hali nie widać, a przynajmniej znaczna część tego zarobku powinna iść na nią (halę). Zastanawiające.[/quote]

  Nie wiem czy gmina płaci te 50% o których mówisz ale pewnie jeśli coś płaci to dlatego, że gmina w budynku starostwa ma gimnazjum. Dziwne żeby starostwo utrzymywało szkołę gminną, prawda?

  Nie wiem do czego zmierzasz w części wypowiedzi którą zacytowałem ale pamiętaj, że sekretarzem u Pana Wróbla był Pan Wiesław Ordon. Pan Wiesław Ordon był również radnym w okresie gdy halę budowano… Ostatnimi czasy jest burmistrzem. Miał całą kadencje by rozwiązać sprawę. Starostą w poprzedniej kadencji burmistrzowania p. Wiesława Ordona był wówczas Pan Wróbel…. I dzisiaj burmistrz mówi, że musi się pytać Zarządu Powiatu, co jest grane? To jest dopiero zastanawiające.To czego burmistrz ze starostą nie dogadał, nie jest sprawą dyrektor szkoły.

  Skandalem jest to co zrobiono wobec radnej Janiny Lubery. Jak to ktoś napisał wcześniej: Ostapko dostaje cały czas, dostała Luberowa i dostał Licak. Co będzie dalej?

 4. A to dziewczynki haka znalazły na P Luberę :) ten hak wam bokiem wyjdzie bo ta pani MA JAJA w przeciwieństwie do was DZIEWCZYNKI :)
  Ja wiem, że wy już się przyzwyczailiście,że wam w tyłki wchodzą ale trzeba się odzwyczaić i to szybko.
  DO #1
  Gmina płaci za połowę rachunków bo na terenie tej szkoły ma gimnazjum które siedzi tam sobie jak pączek w maśle za nic nie odpowiadając, a ze wszystkiego korzystając. No a pieniądze z wynajmu hali wydawane są na modernizację szkoły np. szatnia ZS 1, remont małej sali, itp ale dokładniej dowiesz się u źródła.
  Niestety dyrektorka nic do kieszeni przed waszym samorządem nie schowała :(

 5. to samo starali sie zrobic z panem Chejzdralem we wczesniejszej kadencji i tam sprawa zakonczyla sie w sadzie. pan Chejzdral ja wygral lecz nie chelpil sie tym wsrod ludzi tylko spokojnie opuscil to miasteczko. radze pani Janino wziac przyklad z pana Chejzdrala, lecz nie w kwestii wyjezdzania z miasta

 6. Chejzdral nigdy nie był panem ! Z urodzenia i zachowania to nadęty burok . A wyjechał z ND tylko dlatego ze kobieta z którą sie związał, "dusiła się" w takim małym prowincjonalnym miasteczku. Więc nie równaj go do Pani Lubery, bo ją obrażasz.

 7. [quote]…sprawą zajmie się właściwa komisja rady. .. Czy komisja stwierdzi coś innego niż zapisane jest w akcie notarialnym? O tym dowiemy się na kolejnych posiedzeniach rady…[/quote]

  Jestem bardzo ciekawy stanowiska komisji rady ? Chciałbym się dowiedzieć kiedy będzie ogłoszona – proszę o podanie terminu ww komisji ponieważ chciałbym wraz z mieszkańcami usłyszeć co ma do powiedzenia komisja.

 8. 100% poparcia dla radnej Niny.
  Czekam na dalszy rozwój sprawy, choć już w tym momencie (nie po raz pierwszy niestety) wstyd mi za to w jaki sposób usiłuje się naruszyć wizerunek osób, które jako naprawdę nieliczne swoją wiedzą i doświadczeniem są w stanie zaoferować rozwój ND.
  Przykro, że zamiast się tym zajmować, muszą tracić czas i energię na "obronę" wobec żałosnych pomówień.

 9. BRAWO PANIE BURMISTRZU ALE PAN WIOCHE ROBI ZE SWOIMI PIESKAMI!!! BRAWO!!! WALEK IM SIE NIE UDAL TERAZ SIEDZA I KOMBINOJA CO WYMYSLIC!!! MOZE POWIEDZA, ZE TO BYL ZART!? TAK JAK POWIEDZIAL TO PREZES PZPN W SPRAWIE KORUPCJI: "Przed kamerami w poniedziałek Lato przekonywał, iż nie ma sobie nic do zarzucenia, a wypowiadane przez niego stawki były formą żartu.Ja to skomentowałem z uśmiechem słowami: tak, znajomości, chodzą słuchy, że warte 5-10 proc. To był przecież żart." PRAWIE JAK NASZ RADNY SERAFIN:P:@:(

 10. Ignorancja prawa jest w tej dyskusji straszan:
  1. Art. 24f ust. 1 nie ma w ogóle zastosowania w przedmiotowej sprawie, bo dotyczy on ewentualnego prowadzenia przy użyciu mienia komunalnego przez dyrektora działalności gospodarczej na własny rachunek. A więc jakakolwiek działalność, z której dochody nie trafiają do dyrektora szkoły a na rachunki lub do kasy szkoły nie jest działalnością dyrektora szkoły na własny rachunek i nie zarządza on też działalnością przy użyciu mienia komunalnego, z która nawet pośrednio jest działalnością na jego rachunek np. spóką jawną lub cywilną.
  2. Jak rozumiem hala sportowa nie jest samodzielnym budynkiem a jest częścią kompleksu szkolnego, a jeżeli tak to wszystkie eleenty tego kompleksu leżą na wszystkich działkach i nie da się przyporządkowywać poszczególnych działek gruntu do funkconalnych części kompleksu szkolnego, prawnie taki podział nie istnieje a inne podziały w zakresie interpretacji prawa są nieistotne.
  3. Właścicielem budynku zawsze jest ten kto jest właścicielem gruntu. Jeżeli grunt nie jest własnością jednej osoby a budynel leży na działkach należących do różnych osób to są oni współwłaścicielami łącznymi tego budynku, jeżeli zgodnie nie dokonają podziału w umowie o znisienie współwłasności, a więc nie można być właścicielem budynku a tym bardziej jego części nie będąc właścicielem gruntu, na którym jest posadowiony.
  3. Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę niestety wg prawa polskiego nie są wiążące w zakresie określenia właściciela budynku i gruntu, bowiem są to decyzje administracyjne wydawane osobom mający prawo dysponowania gruntem, a więc niekoniecznie właścicielom.
  4. Wypis z ewidencji teoretycznie powinien prawidłowo wskazywać właścicieli, ale nie jest to dokument podlegający "wierze publicznej" i zdarzaja się w nich błędy. Najwłaściwszy w posługiwaniu się w takich sporach dokument to Księga Wieczysta.
  5. Reasumując po pierwsze na podstawie 1. spór jest bezprzedmiotowy, a po drugie ten prawnik co sporządzał opinię nie zna się na niczym i wporwadza w błąd bezkrytycznych polityków lokalnych.

 11. A ja jutro jadę oglądać mieszkanko ok 250 km stąd.
  Całe 108 m2. jednak jak na to wszystko patrzę, to nawet kawalerkę bym 30 metrową kupił, byle stąd uciec.

 12. [quote]2. Jak rozumiem hala sportowa nie jest samodzielnym budynkiem a jest częścią kompleksu szkolnego, a jeżeli tak to wszystkie eleenty tego kompleksu leżą na wszystkich działkach i nie da się przyporządkowywać poszczególnych działek gruntu do funkconalnych części kompleksu szkolnego, prawnie taki podział nie istnieje a inne podziały w zakresie interpretacji prawa są nieistotne.[/quote]
  No tu pozwolę się nie zgodzić z kolegą, konkretnie z pkt 2, gdyż jak sam kolega zauważył podział – jak wnioskuję z artykułu – określony jest w księdze wieczystej i sama hala mimo połączenia ze szkołą leży w odrębnych działkach i rację ma Kolega opisując to jasno w pkt 3. Sądzę, że wypis jasno precyzuje własność, gdyż po to są takie referaty bądź wydziały zwane bardzo ładnie biurami uzgadniania dokumentacji geodezyjnej (projektowej itp.)
  Te biura mają za zadanie sprawdzić (pomierzyć) grunt przed i po budowie i nie może a raczej nie powinno być różnic.
  Poza tym wspomniał Kolega o umowach i słusznie tyle, że te kwestie tym bardziej nie leżą w gestii dyrektora szkoły, gdyż nie taka osoba jest WŁAŚCICIELEM a jedynie zarządcą w imieniu POWIATU, który jest władny do decydowania w tym względzie.
  Zgadzam się również z Kolegą, że twórca opinii o którym mowa w artykule delikatnie mówiąc nie wie co pisze, albo pisze co ktoś wie na pewno bez poparcia w przepisach prawa.

 13. Janina Lubera okazała się groźnym konkurentem. Jej interwencja w sprawie mieszkańców jednej ze Wspólnot, musiała rozsierdzić burmistrza. Do tego Ratusz celnie punktuje Nasz Samorząd, zdobywając przy tym coraz więcej zwolenników. Trzeba więc "zneutralizować" zagrożenie. Jak wiadomo Ostapko dostaje codziennie [i]( w komentarzach i w "propagandzie szeptanej" rozsiewanej przez wiernych zauszników na mieście – mocno zasłużona w boju jest taka starsza pani która przytula ludzi na ulicy i szeroko się do nich uśmiecha,ściskając za rękę[/i]) , Licakowi się pokazało jego miejsce w szeregu przy okazji "zasłużonych". Lubera dostała strzała odnośnie hali. I co z tego, że ona ma racje, że ją oskarżono niesłusznie. Kłamstwo roznosi się bardzo szybko. Prawda stąpa powoli. W każdy bądź razie brawa dla p. Janiny bo pokazała, że jest twardą babką. Niech Pani startuje na burmistrza i zmieni to miasto!

 14. [quote]taka starsza pani która przytula ludzi na ulicy i szeroko się do nich uśmiecha,ściskając za rękę[/quote]
  a mówi coś o "motyce i słoniach" :)

 15. Jeszcze ciekawy cytat z tekstu do dyskusji:

  [quote]Janina Lubera odpowiadała:
  – [i]Pan doskonale wie, że hala jest powiatu, a tym samym ja jako dyrektor zarządzam nią zgodnie z prawem , wie to również pan burmistrz. Przypomnę panu rozmowę z 10 sierpnia, kiedy na przerwie w czasie obrad sesji rozmawiałam z panem Flisem, dlaczego jakieś bezpodstawne zarzuty wobec mnie wysuwa ,[b] pan podszedł i powiedział: '€žNina ma rację, hala jest Niny '€, czyli starostwa powiatowego.[/b] I nagle pan zleca opinię radcy prawnemu, czy hala jest starostwa powiatowego.[/i]
  Lubera kontynuując swoją wypowiedź jeszcze raz przypomniała, że wszystkie dokumenty w tej sprawie jednoznacznie wskazują, iż hala jest w 100% własnością powiatu i została zbudowana na działkach należących do powiatu. [i]Nie ma żadnej kolizji prawnej i pan to doskonale wiedział, bo pan był radnym i przewodniczącym. I bardzo się dziwię, [b]po co pan występuje o opinie do radcy prawnego mając pewność jak jest, a radca prawny wydaje kłamliwą opinię[/b][/i] dodała.[/quote]

 16. To dla piszącego opinie w urzędzie.
  Dokładne ustalenie danych działki:
  ….w tym celu trzeba udać się do wydziału geodezji miejscowego starostwa. Znajduje się tam dokładna ewidencja gruntów i budynków. Znajdziemy tam informacje o położeniu, powierzchni i granicach działki. Dowiemy się tam także jaki jest numer księgi wieczystej założonej dla działki i – tu najważniejsze – [b] kto jest właścicielem.
  [/b]
  Sądy i notariusze mają obowiązek poinformować starostwo o wszelkich orzeczeniach dotyczących nieruchomości w terminie do 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.[b] Dzięki temu dane są aktualne.[/b]
  Do kogo należy prawo własności ?
  Aby ostatecznie ustalić, czy i do kogo należy pełne prawo własności działki, powinniśmy odwiedzić wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca, gdzie znajduje się nieruchomość. [b]Księga wieczysta składa się z czterech działów, a najważniejszym dokumentem potwierdzającym prawo własności jest potwierdzony wypis z wszystkich czterech części księgi[/b]
  Poza tym jakieś tam nie skonsumowane porozumienia czyli bez dalszych umów o których to mówi burmistrz może sobie trzymać w szufladzie i w razie czego oganiać muchy tak coby miał co z tym robić. Bez konkretnych umów nie mają one żadnego znaczenia. Podkreślam, że to nie sprawa radnej Lubery, że ktoś przez 6 lat muchy oganiał porozumieniami.

 17. ja mam inną obawę czytając to wszystko ……… skoro na takiej bzdurnej sprawie wykłada się radca prawny, czyli osoba, która w gminie ma dbać o prawo to w takim razie jakie opinie były wydawane w poważniejszych sprawach ???? brrrrrrrrrrr na samą myśl aż ciarki przechodzą !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 18. a dlaczego pan milczy w sprawie radnego i jego kasowania za wynajem remizy na "osiemnastki" poprawiny wesel i inne imprezy.
  Może wypada zająć się publicznie przewodniczącym komisji rewizyjnej i jego pobieraniem haraczu za wynajem remizy.
  Milczenie w tym temacie jest albo tuszowaniem sprawy,albo po
  cichu rozmywaniem tematu i wyczekiwanie aż sama zgaśnie.
  Tu jest ewidentne złamanie prawa,ale to radny "Naszego Samorządu" i może w myśl zasady -swoich się kryje.
  Wypowiedz się pan publicznie w tym temacie tak jak w stosunku do pani Luberowej,chyba że się pan poczuwa do bezradności lub chce pan przemilczeć.
  Lecz milczenie jest w tej sprawie po części braniem winy na siebie.

 19. Brawo, brawo RATUSZ! macie klase w przeciwienstwie do Naszego Samorzadu z kierownictwem na czele. Ordon kolejny raz odslania swoja ciemna strone.
  Kropla drazy skale, ta kropla jest Ratusz, nasza nadzieja na zmiany.

 20. Biedny Serafin, nie ma juz sily na korespondencje ( czy to jakas laska?) – proponuje sanatorium i odejscie z polityki, najwyzszy czas przestac sie kompromitowac i zanizac poziom samorzadu.

 21. nagłówek jak z Faktu – GRATULUJĘ !

  wydaje mi się, że sprawę troszeczkę rozdmuchał portal, a ten artykuł jest ewidentnie początkiem kampanii (na stanowisko burmistrza) – w mojej opinii oczywiście.

 22. 1)Wobec dyrektorki liceum i radnej rzuca się bezpodstawne oskarżenia;
  2) W opinii prawnej radca prawny Urzędu zawiera nieprawdziwe informacje;
  3) W internecie pojawiają się wpisy o tym, że radna Lubera "powinna HONOROWO" zrzec się swojego mandatu;
  4) Burmistrz w obecności mediów stwierdza, że jest współwłaścicielem budynku nie mając udziału w gruncie, jeszcze bardziej zapętlając całą sytuacje;
  5) Radna Lubera chcąc skserować sobie "opinie prawną" spotyka się odmową;

  I TY MÓWISZ "oj tam, oj tam"? Przecież to skandal! Jeśli dla Ciebie cała ta sytuacja jest normalna no to sorry! Jeśli to ma być NORMA to chyba trzeba wyjechać z Dęby!

 23. Zgadzam się że p.Przewodniczący zaniża poziom Rady.Dodam że w poprzedniej kadencji było podobnie.Nie ma swojego zdania .liczyły się wybrane osoby z Rady i oczywiście wybrani pracownicy z UMiG.Tak jest i obecnie.Nawet nauczycielskie związki zawodowe stawiał na tronie .Lubi spokój , nie zawsze udzielał głos ,domagal sie skrócenia wystąpień itp Było i jestTo się czuje i widzi.

 24. Nigdzie nie napisałem, że jest to NORMA. Sytuacja jest dziwna, ale nie rozumiem dlaczego autor artykułu ucieka się do takiej formy przedstawienia sprawy. Rzeczowo i na temat – tak powinni pisać dziennikarza (powinienem napisać to w cudzysłowie?).

  Sam artykuł kojarzy mi się z prasą bulwarową. Tyle w temacie.

  Teraz pewnie Ratusz przejdzie do ofensywy. Może pojawią się opinie, że starą ekipę rządzącą powinni zmienić całkiem nowi ludzie "nieskażeni starą władzą", nowi…

  Kampania wyborcza się rozpoczęła. Wcześnie.

 25. Jeśli tak pojmujesz rzeczywistość, że mamy do czynienia z kampanią to może warto zadać pytanie czy akcja wobec pani Janiny Lubery nie była elementem tzw 'czarnej kampanii' ze strony jej przeciwników. Niesłusznie oskarżona i upokorzona kobieta, radna, dyrektorka ZS1 postanowiła się bronić. Co będzie kolejnym elementem 'czarnej kampanii'? Kto będzie następny? Ostapko? Licak?

 26. [quote]Rzeczowo i na temat[/quote]
  uważam, że tak jest napisane …. dodatkowo ……. obiektywnie bo każdy ma możliwość wyrobienia sobie swojej opinii ……. ofensywę rozpoczął samorząd atakując radną. Bo o ile często ratusz nie zgadzał się z pozostałymi radnymi i nie atakował w ten sposób …… o tyle wpierw radny J.F. zarzucił Ostapce "nadwyrężenie skarbu państwa" a następnie mimo belki we własnym oku zaatakowano radną ……… Brawo

 27. do [b]oj tam oj tam[/b]:
  1. Nawet jeżeli powyższy artykuł jest kampanią wyborczą, to pretekstu do jego napisania na pewno nie dostarczyła Pani J.Lubera.
  2. Jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii przez całą kadencję, to myślę, że tak właśnie powinno być. Nie tylko na parę miesięcy przed wyborami kiedy to wszyscy dobrodzieje nagle się pokazują po tym jak nie było ich widać przez 3/4 kadencji.

  [b]Tak na podsumowanie:[/b]
  Myślę, że wypowiedzi #11 i #14 powinny zakończyć dalszą dyskusję, gdyż jasno wskazują, że albo Przewodniczący ciapnął ostrą gafę, albo była to celowa robota. I jedno i drugie podważa kompetencje człowieka na tym stanowisku.

 28. Obi
  Pytanie jest inne. Czy powyższy artykuł zawiera prawdę czy kłamstwo?
  Jeśli prawdę osoby odpowiedzialne za te akcje wymierzoną w radną Janinę Luberę powinny ponieść konsekwencje. Jeśli mówicie o kampanii wyborczej to ja podtrzymam swoje pytanie:
  [quote]czy akcja wobec pani Janiny Lubery nie była elementem tzw 'czarnej kampanii' ze strony jej przeciwników.[/quote]
  I kolejna sprawa na którą uwagę zwrócił #28. Ratusz często krytykował POCZYNANIA ekipy rządzącej ale nie przeprowadzał ATAKÓW PERSONALNYCH powyższego typu. I to duża różnica jakości. Myślę, że czytelna. Bo można się nie zgadzać ale trzeba się szanować.

 29. A CO Z WYNAJ ĘCIAMI PANA FLISA !!!!!

  CZEMU NIKT NIE SPORZĄDZIŁ OPINII ( RADCA) W JEGO SPRAWIE

  SĄ LEPSI I LEPSIEJSI

  NOWODĘBSKI GRAJDOŁEK RZĄDZI SIĘ INNYMI PRAWAMI

  DOŚC Z BETONEM !!!! DOŚĆ PRZYKLEJONYCH DO KORYTA "ZASŁUŻONYCH"

 30. Brawo pani Janino że umie się pani bronić,bo takich spraw z pomówieniem w tle jest więcej.Szkoda ze była Przewodnicząca osiedla Dęba nie umiała się bronić , jak jej Radny Jan Flis zrobił kontrolę, która do dnia dzielniejszego się nie zakończyła było ciekawie , choć na mniejszą skalę. Pozdrawiam !

 31. Mam dobry słuch , oczy szeroko otwarte , z pamięcią też nie najgorzej , ale nie przypominam sobie , abym coś usłyszała na temat p. J.L. w mediach , o atakach z tej drugiej strony . Chyba że coś przeoczyłam , więc zastanawiam się czy przedstawiona sytuacja jest obiektywna.?

 32. Ten portal mial byc INFORMACYJNY !,a stal sie ochydna propaganda POLITYCZNA ,jezeli Pani Radna uwaza ze zostala POMOWIONA,OSKARZONA I NARUSZONO JEJ DOBRA OSOBISTE to jako dyrektorka powinna skierowac sprawe na DROBE SADOWA [oplata tylko 600 zl.] .Ja uwazam ze jezeli tego nie robi to cos na rzeczy jest,tak samo powinnien zrobic radca prawny i Burmistrz tu nie raz obrazany. DLATEGO PONAWIAM PROPOZYCJE ABY WYSTAPIC DO SADU I ZAMKNAC TEMAT I PORTAL. WIEM ZE ZARAZ BEDZIECIE SZUKAC MOJEGO IP JAK TO NIEJEDNOKROTNIE BYLO ROBIONE ch oc z marnym skutkiem

 33. Po odczytaniu "opinii prawnej" pojawiły się komentarze w internecie wzywające radną Luberę do "honorowego" oddania mandatu. O sprawę pytali pracownicy szkoły i ludzie na mieście. W jakiś sposób po odczytaniu "opinii prawnej" sprawa stała się publiczna. Ludzie o tym wiedzieli, a przeciwnicy radnej zarzucali jej łamanie prawa.

  Radna się obroniła. Przeprosiny nie padły. Ale co ten zabieg miał na celu? Po co to wszystko? To tak jak z komunikatem następującej treści: KOWALSKI JEST ZAMIESZANY W SPRAWĘ KRADZIEŻY ROWERU. Ale mało kto wie, że nie chodzi o rower lecz koło o od roweru, i to nie Kowalski kradł, ale to jemu ukradziono. I tak jest w tej sprawie. Mimo, że p. Janina Lubera ma racje, wielu nie wiedząc o co chodzi dalej będzie celowo lub z głupoty szerzyć kłamstwa.

 34. Taka dyskusja miała miejsce na sesji, a tutaj znajduje się jej opis. Opisano tutaj fakty. Rozumiem, że dla pewnych aktorów tego przedstawienia te fakty są niewygodne a skoro tak to tym gorzej dla faktów… Skoro sprawa jest już jasna i wiadomo, że radna ma racje to trzeba podważyć sam sens informowania o tym opinii publicznej. Na to bym nie wpadł :)

  BR

 35. # 37,# 38 , nie uprawiaj cociokwiku ,KOTY BRDA DOPIERO RAJCOWAC W MARCU przeczytalem ze przewodniczacy , burmistrz i rzeczoznawca uprawiaja klamliwa polityke wiec stoje na stanowisku ze tylko SAD moze ta sprawe wyjasnic , a wam radze o szybkie reagowanie na obrazliwe wpisy aby administrator nie byl pociagniety do odpowiedzialnosci za lamanie prawa

 36. Sprawa jest wyjaśniona. Szkoła jak i hala jest powiatu i stoi na działkach powiatu. Ktoś kto posiada akt notarialny nie musi iść do Sądu by przed Sądem ten akt demonstrować. Składasz donos na swój komentarz obrażający portal czy o co ci chodzi? Zgłoś nadużycie jak widzisz jakiś problem: http://infonowadeba.pl/viewpage.php?page_id=2

 37. Oj zachwialy sie juz mocno posady Naszego Samorzadu , burmistrz popelnia powazne bledy. Zbytnia pewnosc siebie i pycha najczesciej gubi, tak pozwole sobie cala sytuacje podsumowac. Cos mi sie wydaje, ze wodz Ordon zginie w polityce od wlasnej zatrutej strzaly wymierzonej w Ratusz. I tego optymistycznie zycze Naszemu Miastu, hej! Pozdrawiam.

 38. do BrygadyR – dziwna sprawa,że pojawiły się komentarze w tym temacie skoro z tego co słyszałam opinia prawna była tylko dla wglądu radnych, więc ? Nalezy zadać sobie pytanie czy zrobił to ktoś z radnych , czy też była to prowakacja z tej drugiej strony, bo komentarze jeszcze o niczym nie świadczą ,dzisiaj media przyjmują wszystko

 39. a od Flisa to sie ludzie odczepcie jak nie znacie prawdy! kasa za wynajmy remizy idzie na OSP, na sprzet oraz modernizacje samego budynku. Z tych pieniędzy została wyremontowana prawie cała remiza przez ostatni rok ale o tym oczywiscie nikt nie wie…

 40. a pokwitowania za wynajem wystawia, a rachunki za remont przedstawia, a bilans przychodów i wydatków robi ? a tak w ogóle, to po co ta straż ochotnicza we wsi Dęba , jeśli obok, o rzut beretem jest zawodowa??? Gmina nie ma innych , bardziej potrzebnych ludziom wydatków ???

 41. I co moze jeszcze Ciebie ma wtajemniczac we wszystkie papiery?? Kto musi napewno ma do nich dostep. OSP jest w debie juz od kilkudziesieciu lat i byla duzo wczesniej niz zawodowa… Niszczyc to to glupota bo i nadal jest potrzebna, pokazala to wiele razy podczas pozarow lub chocby powodzi. Jak byly artykuly ze debska OSP wygrywala zawody to nikt nie psioczyl ze niepotrzebna. Myślcie ludzie…

 42. [quote]dziwna sprawa,że pojawiły się komentarze [/quote]
  ocho samorzondzik wyniuchal kolejno afere…..łolaboka na komisyje to trza dać….. dobra głosujemy kto za …10…. kto przeciw …3 …dobra przeszło……. chwila chwila (mówi jeden z 10) ale w sumie to ja żym to mówioł do jakisik gazety hiba Łecho Dnia… (reszta 9) o kurna ale jaja to kiej motyki nam komisyja ale co tam może a scyzoryk (wersja pierwotna nóż) co znajdo……….. znajdo znajdo bo my se w garnic naplować nie damy ….. ino co by tyn portal pieroński zamknuć bo nam ino gówniano robote robi

 43. dawno temu ludzie chodzili za stodołę , i co to ma teraz za znaczenie , to raz, a dwa. straż to nie drużyna piłkarska i do wygrywania zawodów nie jest powołana.Zobacz np. obywatelu jakie lampy oświetlają ulicę Łagockiego, a jakie palą się w mieście, jeśli umiesz porównywać, to porównaj.

 44. Ostapko – niepotrzebny, Lubera – niepotrzebna, Licak- niepotrzebny, portal Infonowadeba- niepotrzeby, ale że można pisać w komentarzach to gitara ! Napluć, szkalować coś złego lub plugawego napisać to można i potrzeba ! Dlaczego nie piszecie tego u siebie tylko tu, dlaczego to czytacie, dlaczego ten szmatławiec oglądacie ! Jesteście wszyscy tacy sami ! A Ratuszowcy przynajmniej nie chcą być tacy jak wy, mają cywilną odwagę powiedzieć stanowczo NIE ! I za to ich szanuję.

 45. Skoro nie można podważyć faktów, że racje w całym sporze ma Janina Lubera, a Wiesław Ordon i Wojciech Serafin popełnili błąd to należy napisać, że portal jest do kitu, że szmatławiec i podważyć sens informowania opinii publicznej o zaistniałej sytuacji. I tego właśnie jesteśmy świadkami. [b]Co powinien zrobić prawdziwy mężczyzna gdy zachowa się niewłaściwie wobec kobiety?[/b] Wręczyć bukiet kwiatów (ilość róż ma swoje znaczenie).

 46. [b]Czy chciano się pozbyć Janiny Lubery z życia publicznego?[/b]
  Tak. Uważam, że chciano. Jeszcze tak niedawno temu ci , którzy rządzą płakali, że ich źle traktowano, niszczono itp. Teraz sami używają tych samych metod co dawniej na nich samych próbowano stosować.
  Współczuję Wam Ratuszowcy, nie raz nie dwa a wiele razy Wam się jeszcze dostanie, bo tak jak ktoś wcześniej wspomniał ci ludzie zapomnieli co to jest honor, dobre obyczaje, kręgosłup moralny itd.
  [b]Życzę Wam wytrwałości i woli walki o lepsze jutro.[/b]

 47. Popieram panią janine.Fachowiec oddany w pracy i na rzecz naszego miasta.Czepiają sie jej "buraki" bo chca przygotowac prace dla swojaka.Precz z pozostałościami KOMUNY.MANUPILAŃCI!

 48. Popatrzcie, jeszcze niedawno pan Ordon stal na sali obrad pod sciana kiedy odwolywano go ze stanowiska sekretarza i drzacym glosem zapewnial o swojej prawosci i odejsciu z otwarta przylbica.Tak czul sie pokrzywdzony przez los przez decyzje owczesnej wladzy, ktora widziala w nim konkurenta. Dzisiaj stosuje te same metody z zadziwiajaca zacietoscia wymierzone w ludzi,ktorzy go popierali. Widac przylbica opadla rycerzowi Ordonowi.

 49. Faktycznie ten PORTAL jest nie INFORMACYJNY tylko JUDZACY,i celowo nie wkleja sie nic nowego aby mozna bylo judziom ublizac osmieszac ,ale do puty dzban wode nosi doputy ucho sie nie urwie bo juz w przeszlosci przed PANEM GRZEDA PLAKANO I PROSZONO O WYBACZENIE:P

 50. [quote]celowo nie wkleja sie nic nowego aby mozna bylo judziom ublizac osmieszac[/quote]

  Jeśli by się przyglądnąć pańskim wpisom to właśnie one są w wielu przypadkach "judzące" i mające na celu "ośmieszanie". Natomiast jeżeli był Pan świadkiem ciekawego wydarzenia to może Pan (podobnie jak wszyscy Czytelnicy) napisać artykuł lub felieton. Czytelnicy ocenią jego wartość poznawczą, literacką itd.

 51. Witam!!! z artykułu wynika że to iż chciano uderzyć w Panią Ninę i pozbyć się z Grona Radnych to rzecz wiadoma , jest Ona jak by nie patrzeć Bardzo Silnym Ogniwem w Klubie Radnych Ratusz i tego się nie da podważyć!!!! Tak jak Dyrektoruje a przede wszystkim DBA!!!o tą Szkołę w tak trudnych czasach to DĘBSKA WŁADZO CZAPKI z GŁÓW a nie szukać kruczków prawnych !!! co do wcześniejszych wypowiedzi to np ta "[quote]to samo starali sie zrobic z panem Chejzdralem we wczesniejszej kadencji i tam sprawa zakonczyla sie w sadzie. pan Chejzdral ja wygral lecz nie chelpil sie tym wsrod ludzi tylko spokojnie opuscil to miasteczko. radze pani Janino wziac przyklad z pana Chejzdrala, lecz nie w kwestii wyjezdzania z miasta[/quote] jest nie stosowna znamy Pana Chejzrala i Jego widzimisie , a fakt to On nie wart by był Jej teczki nosić !!! a tu ktoś obiektywny [quote]Chejzdral nigdy nie był panem ! Z urodzenia i zachowania to nadęty burok . A wyjechał z ND tylko dlatego ze kobieta z którą sie związał, "dusiła się" w takim małym prowincjonalnym miasteczku. Więc nie równaj go do Pani Lubery, bo ją obrażasz.[/quote] z którym się w pełni zgadzam!!! . Myślę że pociągnięcie odpowiedzialnych za tą NAGONKĘ na Panią Ninę jest wskazane mam duże zastrzeżenia co do pracy Radcy prawnego w Naszym Mieście to jego DYM w tym zawodzie jest GURU , Przewodniczący Rady mieszanka wybuchowa a nie gość co łagodzi sprawy , Moje zdanie w takiej OSTREJ sytuacji sprawdź DWA RAZY za nim coś chlapniesz !!! , Kwiaty to nie tylko dla Pani Niny na PRZEPROSINY ale i za Jej zaangażowanie i wkład PRAC w SPRAWY NASZEGO MIASTA…i Naszego Społeczeństwa . To że mogła by w następnej kadencji zostać Burmistrzem to wcale nie jest zły POMYSŁ !!! a wiem że poparcie uzyska w większości miasta , jeszcze mamy trochę czasu do wyborów tak że będziemy jeszcze mogli zobaczyć Jej prace w Radzie !!! Pozdrawiam Panią Pani Nino wraz z chłopakami z Ratusza , nie macie łatwej sytuacji ale dobrze że tam jesteście i możecie obserwować jak również przekazywać nam "WŁAŚNIE NA TYM PORTALU" co się FAKTYCZNIE w Mieście dzieje SZACUN i raz jeszcze Pozdrawiam !!!

 52. Uporczywe leczenie. To mi przychodzi na myśl jak czytam o aktywności ludzi, którym coś jeszcze chce się robić. Gdzie indziej byłoby to docenione, miałoby sens.

 53. Do administratora Pana OSTAPKI, gdzie mnie sie rownac z panem w judzeniu i oskarzaniu,Natomiast pan poderwal zaufanie do RADCY czlowieka publicznego gloszac na sesji ze sklamal wydajac opinie a wiec naruszyl pan jego dobra osobiste ,bylbym bardzo zdziwiony aby o ochrone tych dobr nie powalczyl w SADZIE bo ja jeszcze wystapil bym o nawiazke na cele spoleczne ,aby oskarzac trzeba byc pewnym ze sklamal bo mysle ze wydajac opinie robil to na podstawie dokumentow

 54. Jak widać po powyższym wpisie w Nowej Dębie każde zadanie "niewłaściwego" pytania, mimo ewidentnych zaniedbań ze strony kilku osób jest uważane za NIENORMALNE DZIAŁANIE – BRAWO BRAWO MISTRZU. Skoro TOWARZYSZU uważasz, że Ostapko nie miał racji zawsze możesz wystąpić w obronie interesów swoich "KOLEGÓW" – jak to sugerujesz – DO SĄDU. Obawiam się, że tego nie zrobisz i siejesz propagandę antyratuszową bo dostaliście po nosie, aż się patrzy ze strony tych – jak to ostatnio słyszałem w kuluarach – "niesfornych gówniarzy, które nie wiedzo kto tu rządzi". Tyle tylko, że te "niesforne gówniarze" pokazują prawdziwe oblicze was towarzyszy, którym do tej pory wiodło się jak w raju w myśl zasady "a co nam będzie ktoś mówił co mamy robić". I jeszcze jedno jakoś wasi TOWARZYSZE zapomnieli jak oczerniali poprzedników w tzw. gazetce "Wasze Sprawki" i wtedy nikt z was nie oczekiwał SĄDU. Mentalnie jesteście w latach 60-70 dla was nie istnieje dyskusja, zresztą żeby dyskutować trzeba znać język polski, a tu mam obawy co do tego czy wszyscy wiedzą jak się nim posługiwać. [b]RATUSZOWCY nie dajcie się takim pseudo-obrońcom bo tym osobom już dziękujemy. [/b]

 55. Brawo Panie Mariuszu tylko osoby z zewnątrz potrafią ocenić działania, ale jak widać w Nowej Dębie jest to nie do przyjęcia. Tylko szlak człowieka trafia, jak na to patrzy.
  I dziwić się, że ludzie mają dość tej mieściny i każdy szuka miejsca gdzieś poza nią.
  Na dodatek żal, że urzędnicy, którzy powinni wspierać jeszcze "walą po głowie" tych co CHCĄ. W normalnym świecie nazywa się to CHAMSTWO.

 56. Lepiej dobrze ugotować KISIEL niż udawać, że się umie gotować PRZEPIÓRKI a w rzeczywistości GÓ*****O a wychodzi na to, że z przepiórek tylko GÓW***O zostało. I co wolisz jeść gów***o czy kisiel……………ja wybieram KISIEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ….. ale pewnie ty znawca okolicznych kulinariów znasz wiele odmian potrawy z "przepiórek".

 57. Ciekawe co na to pan radny Tomasz G. który zapoczątkował drakę z atakiem na ratusz (sprawa pana Licaka) jako bojówka Waszego Samorządu? Nie żałuje Pan?

 58. do 63? Panie Drurku, obiektywnie wg pana, wypowiada sie ktos, kiedy obraza inna osobe, majac podobne zdanie do pana?:) Prosze nie tworzyc z siebie na tym forum eksperta:) na marginesie czytajac pana wypowiedzi, prosze dodac jeszcze po 5 znakow interpunkcyjnych (wykrzyknikow, pytajnikow),bedzie bardzo "ekspercko"

 59. [quote]jest nie stosowna znamy Pana Chejzrala i Jego widzimisie , a fakt to On nie wart by był Jej teczki nosić !!! a tu ktoś obiektywny z którym się w pełni zgadzam!!![/quote] Podtrzymując jakieś bajkowe tezy oraz inwektywy w cytowanej przez Pana wypowiedzi, które uznaje Pan za "obiektywne", nie podając konkretnych sytuacji, czy zachowań, sam Pan kreuje swoją osobę jako jednego wielkiego nadętego "buraka".:D Radzę Panu samemu najpierw zrobić rachunek sumienia, zanim zacznie Pan obrażać innych ludzi. Bym jeszcze zapomniał, jeżeli ma Pan problemy z interpunkcją, stylistyką, ortografią, proszę się nie wstydzić, tylko prosić o pomoc, bo już przedszkolaki w Pana przypadku będą w stanie skutecznie pomóc:)

 60. Drurek,****owkręcie,czytając Twoje wypociny zajadów ze śmiechu dostałem.Chłopie co ty bierzesz?A może Ci latem,w czasie burzy, w kitkę na głowie piorun pierdzielnął? W tyłki chcesz komuś wchodzić bez mydła lecz Twoje wazeliniarstwo więcej szkody przynosi niż pożytku.Nie bądż mecenasem Pani J.Lubera,taki "obrońca"nie jest jej potrzeby.Sama się wybroni bez Twojej pomocy.Zarówno ona jak i poniektórzy z grupy Ratusz.[b]Zjednym wyjątkiem[/b]Wypadałoby zakończyć Twoim "pozdro,hi,hi,wow.!!!!

 61. Ludzie proszę was o wysilenie odrobinę intelektu,całą sytuacja to plan Ostapki który ma na celu wypromowanie pani Luberowej na przyszłe wybory bo jak to długonosym marzy im się władza i stanowisko burmistrza tylko pytam czy wy już nie macie dosyć nauczycieli na wszystkich stanowiskach czy ta grupa społeczna w której nigdy nie wiadomo o jakich poglądach lewych czy prawych,są ci wszechwiedzący,jeszcze jedno czy jesteście pewni że to wszystko robota tylko Ostapki????????????????????????

 62. za Ratuszem stoi TAJNA GRUPA BOJOWNIKÓW WOLNEGO PODKARPACIA, która z roku na rok rośnie w siłę. Mało tego słyszał żem, że zostali dozbrojeni przez dotychczas nieustaloną organizację której korzenie wywodzą się z południowozachodniośrodkowych krańców Dukulu Mulu we wschodnim dorzeczu Nilu. Wprawdzie w proce, ale ważny jest fakt, że ich macki zaczynają sięgać już Europy.

 63. [b]Do74[/b] który zawarł arcyciekawą hipotezę, wartą rozważenia. Zacytuję:
  [quote]Ludzie proszę was o wysilenie odrobinę intelektu,całą sytuacja to plan Ostapki który ma na celu wypromowanie pani Luberowej na przyszłe wybory bo jak to długonosym marzy im się władza i stanowisko burmistrza tylko pytam czy wy już nie macie dosyć nauczycieli na wszystkich stanowiskach czy ta grupa społeczna w której nigdy nie wiadomo o jakich poglądach lewych czy prawych,są ci wszechwiedzący,jeszcze jedno czy jesteście pewni że to wszystko robota tylko Ostapki????????????????????????[/quote]
  Oczywiście wszystkiemu winny jest Ostapko. Ostapko kazał Serafinowi zlecić wykonanie opinii prawnej w sprawie Lubery, po czym to nie kto inny a właśnie Ostapko powiedział prawnikowi żeby wbrew faktom zapisał iż hala stoi na działce należącej do gminy a następnie znowu ten Ostapko (realizując swój złowrogi plan zniszczenia Nowej Dęby) wydał polecenie Serafinowi aby ten zakazał pracownikowi Urzędu kserowania opinii dla Lubery. Żeby tego było mało Ostapko doradził Ordonowi, aby ten mówił na sesji w obecności mediów iż gmina posiada współwłasność w budynku hali nie posiadając jednocześnie współudziału w gruncie.

  Przyjmijmy na chwilę, że masz racje i ten 24 letni człowiek ma taką moc, że wszyscy od przewodniczącego rady, przez radce prawnego Urzędu i burmistrza wypełniają jego chytre, zaplanowane polecenia mające na celu zdyskredytowanie (bo przecież ten zły Ostapko mógł mieć tylko złe intencje) radnej Lubery. Czy nie jest to wystarczający argument by wszyscy którzy "wpadli w sidła krwiożerczego planu Ostapki" podali się do dymisji ? Bo skoro wpadli w takie sidła to znaczy, że nie powinni piastować Urzędów, bo za chwilę wpadną w sidła kogoś innego a wraz z nimi wpadnie cała gmina.

  Dla osób bez wyobraźni i poczucia humoru [u]WYJAŚNIAM[/u], że powyższa konstrukcja to ŻART, GROTESKA(itd.) mający na celu wykazanie bezsensowności hipotezy jaką zapisał Internauta w kometarzu o nr 74. Dodam, że warto "wysilić odrobinę intelektu" jak zaleca ów Internauta i zapytać: [u]czy ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie, wzrost cen paliw i zamieszki uliczne na Zachodzie nie są wynikiem demonicznej działalności radnego Ostapki. [/u] Kolejne pytanie jakie się pojawia to "czy jesteście pewni że to wszystko robota TYLKO Ostapki???" Odpowiadam: Myślę, że w przypadku Tsunami ktoś mógł mu pomóc.

 64. [quote]#77 | BrygadaR dnia 11/30/2011 16:53
  Zacytuję:…………………..
  Kolejne pytanie jakie się pojawia to "czy jesteście pewni że to wszystko robota TYLKO Ostapki???" Odpowiadam: Myślę, że w przypadku Tsunami ktoś mógł mu pomóc.[/quote]
  No pewnie że miał pomocnika. [b]Drurek[/b] mu pomagał

 65. Czepiacie sie Ninki bo prawda w oczy kole ,a prawde powiedziawszy to jak by nie pan Jurek Sudoł to by hali sportowej nie było, a z wypowiedzi RM wynika ze lepiej aby młodziez poszła do baru a nie na hale najlepiej zeby w tej debie nic nie było ? chwała tym młodym co chca jeszcze cos dla tej deby zrobic bez interesowo.

 66. Ratusz ma duże poparcie wśród młodych/18-25 lat i więcej/ wiecie dlaczego? bo działa na ich rzecz a nie to co samorządzik nic tylko krzepic kulture lasowiacką….BWP

 67. Ludzie, czy zauważyliście, że portal INFOnowadeba.pl nie jest już portalem INFORMACYJNYM ? typowo propagandowe artykuliki, tytuły niczym z Faktu.

  Gdyby był informacyjny pojawiałoby się więcej informacji – jak chociażby WZMIANKA o turnieju w siatkę z 26.11. Ale nie! Dlaczego mają pisać o czymś za co nie mogą sobie przypisać zasług? A może to przez to, że walka na boisku toczyła się o puchar BURMISTRZA ?

  Obiektywizmu i dystansu życzę :)

 68. Jeden cham potrafi popsuć imprezę kulturalnych, ale jedna osoba kulturalna to zbyt mało aby podnieść poziom imprezy chamów.

 69. spodobał mi się styl pisania artykułów – zaczepne pytania i insynuacje, dlatego też zaczerpnąłem inspiracje :) pozdrawiam

 70. [quote]Gdyby był informacyjny pojawiałoby się więcej informacji – jak chociażby WZMIANKA o turnieju w siatkę z 26.11. Ale nie! Dlaczego mają pisać o czymś za co nie mogą sobie przypisać zasług? A może to przez to, że walka na boisku toczyła się o puchar BURMISTRZA ?[/quote]

  spytaj się pracownika ds. promocji czy wysłał informacje o turnieju do wszystkich mediów z regionu. wtedy osądzaj.

  co do informacji: jeśli byłaby podana nieprawda w artykułach to bądź przekonany, że [b]TOWARZYSZE[/b] już polecieli by do Sądu, pisali sprostowania i wystawiali oficjalne komunikaty. Zejście na dyskusje "o stylu" lub pytania "czy tytuł mógłbyć inny" to celowe rozmywanie tematu i ODCHODZENIE OD SEDNA SPRAWY.

  A SEDNEM SPRAWY jest to W JAKI SPOSÓB POTRAKTOWANO RADNĄ JANINĘ LUBERĘ. To co się wydarzyło nie miało w historii nowodębskiego samorządu swojego odpowiednika. Jest to skandal i wstyd.

 71. Proponuję temat DRURKA , poruszyć w odrębnym artykule np "nowodębskie osobowości" i tam temat rozwinąć !
  A tu proszę ! W TEMACIE !

  Ciekaw jestem jak notowania Radnych z Naszego Samorzadu ?
  i To pytanie stawiam dla RATUSZA ?

 72. Panie Serafin proponuje od razu skierowac cala sprawe do organow z zwenatrz, mam powazne obawy,ze komisja statutowa nie poradzi sobie i problemu nie rozstrzygnie obiektywnie ( w skladzie dominuje Nasz Samorzad o ile sie nie myle? ). A panu jeszcze czkawka odbije sie kolesiostwo z burmistrzem i takie dzialania jakich sie pan dopuszcza jako przewodniczacy rady i osoba publiczna wobec "wybranych radnych". KOPROMITACJA. Oby zdrowie dopisywalo.

 73. Pan Serafin mnie mocno wzruszyl swoim przekonywaniem jakoby chcial zalagodzic sprawe dotyczaca radnej. W razacy sposob przekracza swoje kompetencje zlecajac bez uzgodnien z rada sporzadzenie opinii przez radce, zwoluje nieformalne spotkanie z czescia rady w tej sprawie, nie odpowiada na korespondencje, a potem uderza w dobroduszne tony na sesji jakie to wysilki podejmuje w kierunku ugodowym. Jawa to czy sen? logika, czy jej brak, porzadek czy pomieszanie, prawo czy bezprawie? I chocby tu radca prawny urzedu wydal swoja opinie, w nic juz nie chce sie wierzyc.

 74. Jak powiada pan Serafin : "przeżyłem nie jedno" i pewnie to też przeżyje … Zastanawiam się tylko jak długo można żyć nie patrząc w lustro – ja tak nie umiem ! Może warto panie Serafin zająć się szkoleniem personalnym takich ludzi jak pan, którzy uwierzą w te wszystkie pańskie brednie. Ja nie mogę, zaraz mam refluks jak słyszę to pańskie przemówienie !

 75. A ja sie ciesze ze ludzie z Ratusza maja odwage mowic głosno o tym co inni mowia szeptem. Nikt nie ma monopolu na władze… burmistrzem sie bywa , a człowiekiem sie jest. Szacun dla P. Lubery

 76. Cywilna odwaga, moralność, słowo przepraszam, czy np : nie mam racji , pomyliłem się, są to archaizmy o których nasza władza nie pamięta. Lepiej brnąć w kłamstwie. W tym są świetni. Szkoda słów!:(

 77. z Nowej Dęby ,wybraliście sobie w wyborach pana Wojciecha z osiedla Dęba to teraz macie .
  Kibicuje wybranym i sołtysom a z miasta pobiera dodatkowe wynagrodzenie.
  Gratuluję.

 78. Czy chciano się pozbyć Janiny? Ja również uważam, że chciano. I to w sposób iście niewybredny.
  Pani Janino szczerze podziwiam panią. Pani postawa stanowi wspaniały wzór dla każdej współczesnej kobiety.
  To niesamowite, że są ludzie, którym chce się pracować i działać dla takiej hołoty i co gorsze, z taką hołotą.
  Ja z kolei życzę obiektywizmu i dystansu wszystkim, którzy tak strasznie oburzają się na umieszczenie na tym portalu takiego właśnie artykułu. Na zamieszczenie informacji, chociażby, o meczu jest zapewne jeszcze wiele innych równie stosownych miejsc.

 79. [quote]#97 | Czy chciano się pozbyć Janiny? dnia 12/01/2011 18:34
  ……………………………..
  To niesamowite, że są ludzie, którym chce się pracować i działać dla takiej hołoty i co gorsze, z taką hołotą.
  .[/quote]

  gościu o ksywce grabiami pisanej,jesteś zerem,malutkim zerem

 80. zróbcie sobie temat na forum oddzielny a nie zagłuszacie wątek.

  [b]Pani Nino![/b] Wytrwałości bo to pewnie nie ostatnia sytuacja z jaką się przyjdzie Pani zmierzyć.

 81. I to jest siła , która rośnie z każdym wpisem i dotrze do większej liczby Mieszkańców Nowej Dęby, właśnie ta siła zrobi porządek w tym Mieście. Ta siła to Mieszkańcy, Sąsiedzi, Znajomi, Nasze Społeczeństwo które chciałoby tu NORMALNIE mieszkać. I właśnie My musimy to zmienić, nie czekać kiedy inni to zrobią, to jest nasza kolej, nie czekajmy do upadku tego Miasta , nie przyglądajmy się temu upadkowi. Zróbmy to wspólnie TERAZ

 82. Pani Nino, to pani powinna zostac przewodniczaca rady bo jest pani godnym jej reprezentantem, kobieta odwazna, zaangazowana a przy tym z klasa. Dostala pani tak wiele glosow wyborcow ,ktorzy liczyli na zmiany. Mozna tylko ubolewac, ze nie dopuszczono pani do tej funkcji dzieki Ordonowi, ktoremu na reke jest sterowanie ludzmi bez charakteru i wyobrazni, zapatrzonymi w swojego guru. Woli kompromitowac rade( dobrze wie, ze niektorych przerasta rola wspolczesnego radnego i powierzonych im funkcji), niz szczerze wspolpracowac,jak tez przyjmowac konstruktywna krytyke. Najlatwiej jest przykleic komus latke wroga i podsycac tym opinie publiczna.
  Pani Nino niech pani pozostanie zawsze soba i nie da sie zdeptac tym, dla ktorych godnosc i szacunek do drugiego czlowieka nie ma juz wiekszej wartosci w drodze do celu – wladzy. Sytuacje macie trudna ale ona was umocni. Pozostaje zyczyc pani wytrwalosci, pogody ducha i sukcesow!

 83. Czytajac pochwalne posty Pani LUBERA zostala juz MECZENNICA,NA PODEST PRZED DOMEM KULTURY POZOSTALO JUZ TYLKO JA WYNIESC ,bo co tam stanowisko Burmistrza tak odlegle i prawdopodobnie nieosiagalne

 84. Zastanawiam się jak zachowa się pan Burmistrz i Pan Przewodniczący. Czy wobec radnej zostaną skierowane słowa przeprosin? Generalnie one załatwiłyby sprawę na samym początku. Przecież wystarczyło powiedzieć, że się popełniło złą decyzję, przeprosić i zakończyć sprawę. Brnięcie w kolejne etapy jeszcze bardziej pogrążało tych, którzy wypowiadali głupoty w tej sprawie. Dziś nie słychać ujadania internautów którzy jeszcze nie tak dawno wzywali Janinę Luberę do złożenia mandatu odwołując się przy tym do jej poczucia humoru. Dlaczego dzisiaj nie występują z postulatami (honorowego rzecz jasna) zrzeczenia się mandatu przez przewodniczącego rady?

 85. No tak ja to ja, a przewodniczący to przewodniczący. Ja Mieszkaniec Nowej Dęby po tej całej sytuacji , która wynikła to podałbym się do dymisji będąc przewodniczącym rady – ale to ja Mieszkaniec ! Co zrobi przewodniczący….?

 86. Wczesniej na podescie prze domeme kultury stanie zapewne Wojciech Serafin, przeciez to on byl niegdysiejszym meczennikiem, jak o tym przypomina na sesji, no i tyle ma sukcesow w samorzadzie, ze trudno je spisac. A w nastepnej kolejnosci pan Ordon, bo przeciez wyrzucono go z pracy w urzedzie, taka niesprawiedliwosc sie stala. To bohaterowie naszego miasta, piejmy na ich chwale. To tacy prawi samorzadowcy, honorowi ,ponad podzialami, godni swych stanowisk,juz bije od nich blask dobroci i pojednania. Amen.

 87. [b]wesolo mi,[/b] należałeś do tych co "kaszlali", że pani Lubera powinna oddać mandat i to z naciskiem na słowo "honorowo". Czy dzisiaj "honorowo" odszczekasz swoje posty i przeprosisz? Po twoim "nie judzącym" wpisie wynika, że nie. Ale kto wie? Może się zreflektujesz? Czy będziesz się domagał "honorowego" ustąpienia przewodniczącego rady?

 88. Zimna pilko,wszystko odszczekam a nawet ugryze sobie kawalek jezora ale mam warunek musze zobaczyc w tej sprawie WYROK SADU ze radna ma racje a nie Burmistrz i Przewodniczacy i daje slowo ze wtedy KUPIE tyle ROZ ile razy pisalem na ten temat a mam wszystkie wydruki;)

 89. To co piszesz człowieku jest żałosne. W Polsce, jak w każdym cywilizowanym kraju, istnieje zasada domniemania niewinności. A wyrok sądu to może usłyszeć ktoś kto pomawia innych bez przedstawienia dowodów.

 90. Starosta powiatu albo dyrektor powiatowej szkoły ma iść do Sądu z wypisami z księgi wieczystej lub z aktem notarialnym aby Sąd uznał, że akt notarialny to dokument potwierdzający własność? Ty wiesz co piszesz? Szkoła jest powiatu, hala jest powiatu i ziemia na której stoją też są powiatu. I powiat ma to udowadniać w sądzie mimo że ma akt? Wedle Twojej logiki burmistrz Wiesław Ordon powinien iść do Sądu i dopiero jak będzie miał WYROK SĄDU wtedy będzie można uznać go za burmistrza. Twoja ignorancja dla faktów i dla zapisów prawa (prawo określa dokumenty które wskazują czyja jest własność) jest przerażająca. Albo druga wersja: Doskonale rozumiesz jak jest, ale na upartego "judzisz".

 91. Patrząc na wszystkie komentarze w stylu "niech udowadnia że jest niewinna" ogarnia mnie rozpacz odnośnie braku wiedzy (braku nawet bladego pojęcia!) na podstawowe kwestie "prawnicze" – choć prawnicze to za dużo powiedziane. Na podstawowe kwestie życia w społeczeństwie…

 92. Powiem tak całkiem ogólnie:
  [b]Na tym polega NISZCZENIE ludzi! Rzucić oskarżenie i niech się człowiek tłumaczy, że nie jest winny! A nawet jak się wytłumaczy to smród pozostanie[/b]. Stara[u] bolszewicka[/u] taktyka.

  Wielu ludzi nie garnie się do polityki (nawet tej samorządowej) bo boi się takich akcji, bezpodstawnych oskarżeń i prowokacji. Z tego samego powodu wielu ludzi boi się powiedzieć na głos co myśli.

 93. No no , my ślizgamy się po powierzchni i nie wiemy co sie pod nami dzieje , a tu w ciemnej otchłani tyle podstępów , podchodów , jedne darmozjady podkładają świnkę drugim , ci ciskają w nich g…. kurcze dobrze że ta wojna toczy się tylko w tej kałuży , choć czasem jakieś bombelki na powierzchnie wypływają …. i zdziebko śmierdzi wtedy

 94. No no , my ślizgamy się po powierzchni i nie wiemy co sie pod nami dzieje , a tu w ciemnej otchłani tyle podstępów , podchodów , jedne darmozjady podkładają świnkę drugim , ci ciskają w nich g…. kurcze dobrze że ta wojna toczy się tylko w tej kałuży , choć czasem jakieś bombelki na powierzchnie wypływają …. i zdziebko śmierdzi wtedy

 95. Ciekawe jak Ty antonio dałbyś sobie spokój gdyby ta sytuacja dotyczyła Ciebie. Ciekawe dałbyś sobie spokój gdyby mówiono, że łamiesz prawo i ograniczano Ci twoje prawo do obrony?

 96. [quote]każdy z nich ma obowiązek zjąć się sprawami miasta[/quote]

  Też jestem za tym aby Pan Przewodniczący RM oraz Pan Burmistrz zajmowali się "sprawami miasta" a nie wywarzaniem otwartych drzwi czyli ustalaniem tego czy szkoła/hala prowadzona przez powiat jest powiatu czy gminy.

 97. Może i ujada, ale jest powód :@ Natomiast to nie mi leci piana z pyska. I to nie ja robię ludziom piane z mózgu kłamstwami, niesłusznymi oskarżeniami itd. :(

 98. To miasto jest strasznie zatrute jadem nienawiści , brakiem życzliwości, brakiem pomocy sąsiedzkiej . Przykre jest to że mieszkańcy miasta traktują tak mieszkańców którzy chcą normalnego życia, przykre że ta gościnność lasowiacka dotyka mieszkańców tego grodu. Nic dziwnego , że inteligentni mieszkańcy opuścili to rozwijające się miasto. 30 lat zastoju ! Jak tu iść do przodu ! I pojawiło się nowe to zniszczyć trzeba -bo nie trzeba to nowości. GOŚCINNOŚĆ LASOWIACKA !

 99. Ostapo wywołał całe zamieszanie! I ludziom robi pranie mózgu. Lepiej niech powie bezrobotnym jak załatwić pracę w powiecie. :o

 100. [quote]Ostapo wywołał całe zamieszanie! I ludziom robi pranie mózgu[/quote]

  Ba! Przecież napisałem już wcześniej odnosząc się do tego typu zdań, że:

  [quote]Oczywiście wszystkiemu winny jest Ostapko. Ostapko kazał Serafinowi zlecić wykonanie opinii prawnej w sprawie Lubery, po czym to nie kto inny a właśnie Ostapko powiedział prawnikowi żeby wbrew faktom zapisał iż hala stoi na działce należącej do gminy a następnie znowu ten Ostapko (realizując swój złowrogi plan zniszczenia Nowej Dęby) wydał polecenie Serafinowi aby ten zakazał pracownikowi Urzędu kserowania opinii dla Lubery. Żeby tego było mało Ostapko doradził Ordonowi, aby ten mówił na sesji w obecności mediów iż gmina posiada współwłasność w budynku hali nie posiadając jednocześnie współudziału w gruncie.

  Przyjmijmy na chwilę, że masz racje i ten 24 letni człowiek ma taką moc, że wszyscy od przewodniczącego rady, przez radce prawnego Urzędu i burmistrza wypełniają jego chytre, zaplanowane polecenia mające na celu zdyskredytowanie (bo przecież ten zły Ostapko mógł mieć tylko złe intencje) radnej Lubery. Czy nie jest to wystarczający argument by wszyscy którzy "wpadli w sidła krwiożerczego planu Ostapki" podali się do dymisji ? Bo skoro wpadli w takie sidła to znaczy, że nie powinni piastować Urzędów, bo za chwilę wpadną w sidła kogoś innego a wraz z nimi wpadnie cała gmina.

  Dla osób bez wyobraźni i poczucia humoru WYJAŚNIAM, że powyższa konstrukcja to ŻART, GROTESKA(itd.) mający na celu wykazanie bezsensowności hipotezy jaką zapisał Internauta w kometarzu o nr 74. Dodam, że warto "wysilić odrobinę intelektu" jak zaleca ów Internauta i zapytać: czy ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie, wzrost cen paliw i zamieszki uliczne na Zachodzie nie są wynikiem demonicznej działalności radnego Ostapki. Kolejne pytanie jakie się pojawia to "czy jesteście pewni że to wszystko robota TYLKO Ostapki???" Odpowiadam: Myślę, że w przypadku Tsunami ktoś mógł mu pomóc.[/quote]

 101. Ten pismaczyna sam wysmarował tych marnych kilka zdań które sugerują czytelnikom pewne zachowania osób.Przecież studiował na dziennikarstwie.Tam go nauczyli jak niszczyć wszystko czego się tknie. Ale niestety tym razem zaczyna wpadać we własne sidła. Brygado R wy nie macie wyobrażni wy Jesteście fantastami. :(

 102. Tobie nie załatwi. Natomiast obracajmy się w sferze faktów a nie Twoich wyobrażeń. "Pismaczyna" jak byłeś łaskaw nazwać radnego M. Ostapko, ukończył dwa kierunki studiów i żadnym z nich nie było dziennikarstwo. Studiował politologię i administrację. Trzymając się faktów: a)Radny Serafin zlecił wykonanie opinii prawnej. b ) Opinia prawna stwierdza, że hala ZS1 stoi na działce stanowiącej własność gminy wobec czego wynajem pomieszczeń szkolnych przez dyrektorkę będącą jednocześnie radną stanowi naruszenie prawa c)Dokumenty wykazują jednak, że to nie prawda. d)Radnej Luberze – na zlecenie przewodniczącego- nie pozwolono skserować dotyczącej ją opinii. e)Burmistrz publicznie stwierdza, że gmina ma udziały w budynku (czy więc burmistrz ma akt notarialny??? – pytanie retoryczne, jakbyś nie zrozumiał). f) nikt nie przeprosił radnej Lubery za falę upokorzeń jakich doznała.
  =Takie są fakty i o tym jest ten tekst. A Ty nie wytrzymując ciężaru faktów obrażasz innych.

 103. Ja też chciałbym wiedzieć, czy Komisja badała sprawę i czy uznała, że AKT NOTARIALNY TO AKT NOTARIALNY, dokumenty stwierdzające własność to dokumenty stwierdzające własność A SPRAWIEDLIWOŚĆ MUSI BYĆ PO NASZEJ STRONIE.

 104. Może by tak ktoś naświetlił sprawę od początku, bo już się pogubiłam jak to się zaczęło ? Skąd taka afera ? W mediach nic takiego nie zauważyłam oprócz tego portalu, który przedstawił sprawę ,ale czy bezstronnie ????

 105. Nie musisz wierzyć temu portalowi. Przesłuchaj zamieszczone tu nagrania albo jeśli uwarzasz, że są spreparowane włącz te ze strony Urzędu ( http://nowadeba.pl/z_zycia_samorzadu/sesje_rady_miejskiej/art35.html ). Tam Pani Janina Lubera tłumaczy całą sprawę od początku. Tak więc nie rozmydlaj sprawy.

  Odpowiedz lepiej na pytanie jak to możliwe, że prawnik urzędu przygotowujący opinie na zlecenie przewodniczącego rady (który nie jest przełożonym owego prawnika) wykonuje opinie prawną w której stwierdza, że hala stoi na działce gminy, a tak naprawdę nie stoi??? Jak to możliwe że przewodniczący rady wydaje sekretarzowi gminy ( a przecież również nie jest jego przełożonym) polecenie aby radna nie mogła skserować dotyczącej ją opinii?? Od kiedy radni mogą kierować pracami urzędników? Od kierowania urzędnikami jest burmistrz! I skoro jesteśmy przy burmistrzu: Czy burmistrz ma akt notarialny aby mówić, że jest współwłaścicielem budynku? I jak może powiedzieć, że ma udział w budynku nie posiadając udziału w gruncie skoro to nie możliwe? Tak doświadczona osoba (radny, sekretarz, burmistrz) nie wiedział co jest grane? Przecież mamy tu przykład niesłychanej farsy.

  [b]Brawo Pani Nino, że wykazała Pani brak kompetencji pewnych osób! Jeśli w tak prostej sprawie są popełniane tak szkolne błędy (?) to aż boje się myśleć co się dzieje w większych sprawach[/b] :o

 106. Nie rozmydlam, staram się doszukać pełnego obrazu całej sytuacji i jakoś nie mogę, po za interpretacją niektórych osób tu przedstawionych. Tak na koniec , bo spóznię sie do pracy to nie na portalu mamy osądzać ludzi od tego mamy sąd.

 107. Portal jest od opisywania wydarzeń – między innymi tych zaistniałych w radzie miasta i podczas obrad sesji. Z kolei Sąd nie jest od rzeczy oczywistych. Na pierwszym miejscu są stosowne dokumenty określające własność i sprawa się kończy. [b]Czas na przeprosiny. Oraz wyjaśnienia [/b]bo pozostaje oprócz przeprosin kwestia odpowiedzi na powyższe pytania, które zadałem w komentarzu 142.

 108. DZISIEJSZY TYGODNIK NADWISLANSKI opisuje w artykule "POLOWANIE NA RADNYCH" całą akcje.
  Podaje końcówkę: [quote] Tarnobrzeski starosta poinformował nas, że żadna z działek, na których stoi budynek hali ZS1, nie należy do gminy. W piśmie ze starostwa czytamy także, że 'żądania przekazania części hali gminie są nieuzasadnione '€, ponieważ w ostatnich latach powiat przekazał już Nowej Dębie ( w formie darowizny) inne nieruchomości o wartości około 2 milionów złotych. Rachunek został więc wyrównany.[/quote]

  KIEDY PADNĄ PRZEPROSINY?

 109. No to panie Serafin i panie Ordon głęboko zajrzeć do kieszonek i portfeli w celu zakupu ogromnych bukietów dla pani Lubery !!!

 110. Powiat przekazał…. Czy ktoś wie jakie koszty poniósł i ile pieniędzy wyłożył na tą nieruchomość w porównaniu do gminy ?

 111. To sprawa tych którzy mieli wpływ na samorząd w tamtym czasie (m. in. obecny burmistrz p. W. Ordon pełnił wówczas funkcje w strukturze). Powstaje pytanie o to dlaczego tak "zabezpieczyli" sobie interes gminy? Ale to już temat na inną dyskusje. Odpowiedzialni są ci co rządzili i podejmowali wówczas takie a nie inne decyzje.

  Natomiast
  1) nie prawdą jest to co zapisano w opinii prawnej!!!
  2) hala jest powiatu i stoi na działkach powiatu !!!
  3) nie prawdą jest co mówił burmistrz, że MA udział bo porozumienie nie zostało wypełnione. (Co się robiło przez 4 lata kadencji? I do kogo się teraz ma pretensje? )
  4) kompromitacją jest uniemożliwienie radnej skserowania jej opinii na polecenie przewodniczącego RM!!!
  5) radni nie mogą kierować pracami urzędników bo nie są ich zwierzchnikami, szefami, bossami !!!!
  6) CZAS NA BUKIET KWIATÓW I PUBLICZNE PRZEPROSINY RADNEJ LUBERY.

  Pytanie z tytułu artykułu jest uzasadnione.

 112. [quote]DZISIEJSZY TYGODNIK NADWISLANSKI opisuje w artykule "POLOWANIE NA RADNYCH" całą akcje.
  Podaje końcówkę:
  Tarnobrzeski starosta poinformował nas, że żadna z działek, na których stoi budynek hali ZS1, nie należy do gminy. W piśmie ze starostwa czytamy także, że 'żądania przekazania części hali gminie są nieuzasadnione '€, ponieważ w ostatnich latach powiat przekazał już Nowej Dębie ( w formie darowizny) inne nieruchomości o wartości około 2 milionów złotych. Rachunek został więc wyrównany.[/quote]

  Dlaczego radca prawny stwierdził, że hala stoi na działkach gminy i dlaczego burmistrz mówił, że ma udziały w hali? To skandaliczna sytuacja, która wyrządziła wiele szkód radnej Janine Luberze.

 113. Dla mnie Serafin jako przewodniczacy rady jest skonczony, powinien podac sie do dymisji i poniesc konsekwencje swoich dzialan, on juz nie ma twarzy. Ta rada to bagno. Panie Ordon ,czy jest pan zadowolony ze swoich poczynan i zagrywek? czy jeszcze panu malo deptania po ludziach?

 114. Serafin miał dobre intencje. Niestety całą sprawę rozdmuchał ten portal i sama radna.Zrobiono z igły widły. A Ratusz chciał pozbyć się Flisa żeby wsadzić Śmiecha. Ot cała prawda. Jak można z takimi ludżmi pracować. Czy nie można normalnie porozmawiać jak ludzie cywilizowani. Teraz chcą się pozbyć Serafina to skandal!!!!!!!!!!!!!!!

 115. Dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. Sprawę rozdmuchał portal bo [b]JEST CO ROZDMUCHIWAĆ:[/b]

  Jak to możliwe, że prawnik urzędu sporządza opinie zawierająca nieprawdziwe informacje? Jak w takim przypadku ufać innym sporządzanym przez niego opiniom (już nawet nie chodzi te w sprawie p. Flisa ale ogólnie o inne sprawy)? jak działa urząd pod rządami burmistrza? jakie (proszę o podstawę prawną) są uprawnienia przewodniczącego rady do kierowania pracownikami urzędu? czy burmistrz ma akt notarialny aby mówić że ma współwłasność w budynku hali zs1? [b]CO TU SIĘ DZIEJE? JAK TO MOŻLIWE? JEST CO NAGŁAŚNIAĆ BO TAKIE RZECZY NIE MAJĄ MIEĆ PRAWA MIEJSCA JEŚLI POWAŻNIE MYŚLIMY O ROZWOJU NOWEJ DĘBY!!![/b]

 116. Wszyscy są żli: pracownicy gminy, radca prawny, radni, burmistrz!!! Ratusz obraża wszystkich po kolei!!! Co to jest sejm! Wojna czy co? Jedno wiem jeśli ktoś traci energię na takie sprawy to nic dobrego z tego nie będzie.

 117. Co mają na celu takie uogólnienia? Chodzi o KONKRETNĄ sprawę i KONKRETNE zachowania KONKRETNYCH osób. W tym przypadku kłamliwe zarzuty wobec radnej opozycji. Odpowiedz na pytania, zamiast rzucać frazesami, że ktoś kogoś obraża. Zgodzę się jedynie z ostatnim zdaniem:
  [quote]jeśli ktoś traci energię na takie sprawy to nic dobrego z tego nie będzie.[/quote] Dziwie się, i do dziś nie rozumiem po co przewodniczący zlecił te farsę, dlaczego prawnik sporządził taką opinie i dlaczego burmistrz mówił nie prawdę, że ma udział w budynku. I tylko odpowiedź na pytanie z tytułu ma tutaj sens.

 118. Jeżeli nawet zawiódł pracownik gminny to nie jest winny tu radny.Więc dlaczego chcą się pozbyć Serafina. Pewnie zamiast przeprosin P.radna chce władzy. Może by tak przewodnictwo? Nieładnie być tak zachłannym. Brzydka wada!

 119. Radny miał prawo zbadać całą sprawę. Słowo się rzekło wszyscy słyszeli. Zlecił to radcy czyli osobie kompetentnej. Uważam że postąpił słusznie ponieważ nie może opierać się tylko i wyłącznie na słowach innych radnych.A więc chciano pozbyć się Flisa a teraz Serafina!!! I TO MA SENS. RATUSZ KOPIE DOŁY ZAMIAST REALIZOWAĆ SWOJE OBIETNICE!!!

 120. [quote]Jeżeli nawet zawiódł pracownik gminny to nie jest winny tu radny.Więc dlaczego chcą się pozbyć Serafina[/quote]

  Radny Serafin stwierdził, że to ON zlecił wykonanie opinii. Zrobił to jednoosobowo bez zgody właściwej komisji i bez zgody rady. Nie było głosowania w tej sprawie. I czy każdy radny może sobie zlecać zadania pracownikom urzędu? Dodam, żeby uprzedzić twoją odpowiedź, że przewodniczący rady nie ma żadnych specjalnych uprawnień. Ma się zajmować przygotowywaniem sesji i ich prowadzeniem oraz reprezentowaniem RM na zewnątrz. Kolejna sprawa: Skoro miał dobre intencje to dlaczego I JAKIM PRAWEM zabronił kserowania opinii? Dlaczego radna chcąca się bronić musiała przepisywać sobie treść opinii w swojej sprawie? W jakich czasach my żyjemy? Więc nie mów mi o dobrych intencjach. Czy każdy radny może zabronić pracownikom urzędu kserowania dokumentów zainteresowanym? Co to za zwyczaje panują w nowodębskim samorządzie? Mogę lubić Wojtka jako osobę albo jego zachowanie w tej sprawie oceniam w taki sam sposób jak radna Janina Lubera.

 121. Przew.RM zwrócił się o wydanie opinii prawnej , a nie zlecił tak jak podają w mediach , czyżby tylko gra słów ale jak ważna w odbiorze

 122. Na pytanie "kto zlecił" padła konkretna odpowiedź. Posłuchaj nagrania.

  Jakkolwiek będziesz to nazywał odpowiedz na [b]proste pytanie dotyczące kompetencji:[/b] Czy każdy radny może ZWRACAĆ się do prawnika urzędu o wydanie opinii prawnej w trapiącej go sprawie? Czy każdy radny może zabronić urzędnikowi kserowania dokumentów lub też mówić mu na jakich zasadach ma je udostępniać? [b]PRZYPOMINAM:[/b] pracownicy UMiG podlegają Burmistrzowi a przewodniczący RM nie ma wcale większych kompetencji niż pozostali radni. Jego uprawnienia dotyczą prowadzenia sesji i reprezentowania RM na zewnątrz. Czy więc doszło do przekroczenia kompetencji?

 123. [size=20]Pani Lubera dla mnie już nie istnieje jako polityk. Po tej szopce bardziej nadaje się na ołtarze niż do rządzenia moim miastem ,robicie z niej cierpiętnicę .Jako zwolennik Ratusza ostrzegam Panów .Nie tędy droga ,oczekuję od burmistrza zupełnie czegoś innego .Moje poparcie i moich znajomych wisi na włosku [/size].:@

 124. Rozumiem, że "polityk" miał dać się innym "politykom" obrażać, pozwolić na kłamstwa wobec swojej osoby i pozwalać się poniewierać. W polityce się nie nadstawia drugiego policzka. I nie cierpiętnice tylko człowieka walczącego o swój HONOR, GODNOŚĆ, o PRAWDĘ, czyli o wartości tak przez niektórych zapomniane. Pokazała "starym wygom", że nie są tacy wspaniali jak im się wydaje, że nie da się wplątać w ich gierki, że nie pozwoli się upodlić. To jest właśnie siła charakteru. I takiej osobowości potrzebuje nasze miasto jeśli ma się rozwijać.

 125. [u]Pokazała "starym wygom"[/u]Wasze kombinacje z Panem Grzędą i Panem Wróblem nie przyniosą spodziewanych efektów wyborczych – to pewne .

 126. [quote]#166 | kolektor dnia 12/09/2011 09:49
  Rozumiem, że "polityk" miał dać się innym "politykom" obrażać, pozwolić na kłamstwa wobec swojej osoby i pozwalać się poniewierać. W polityce się nie nadstawia drugiego policzka. I nie cierpiętnice tylko człowieka walczącego o swój HONOR, GODNOŚĆ, o PRAWDĘ, czyli o wartości tak przez niektórych zapomniane. Pokazała "starym wygom", że nie są tacy wspaniali jak im się wydaje, że nie da się wplątać w ich gierki, że nie pozwoli się upodlić. To jest właśnie siła charakteru. I takiej osobowości potrzebuje nasze miasto jeśli ma się rozwijać.[/quote]

  Czyżby historia zataczała koło?Toż to powielenie sytuacji sprzed lat.A dokładnie z okresu gdy burmistrzem był J.Czekalski.Wtedy było podobnie.Też były zagrywki.Dzięki tym zagrywkom osoba zwolniona przez byłego burmistrza zyskała rolę męczennika.Oraz darmową kampanię przedwyborczą.Lepszą niżby wymyślił najlepszy specjalista od marketingu politycznego.Teraz jest podobnie…..czyżby ręka rękę myła żeby była czysta?
  Zaraz hau,hau pieski zaczną ujadać,lecz co mi tam.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here