Czym jest szkoda całkowita auta?

0

Szkoda całkowita auta jest sposobem likwidacji szkód w sytuacjach, gdy pojazd nie kwalifikuje się do naprawy. Dotyczy to odszkodowań wypłacanych z OC sprawcy. Ma zastosowanie w przypadku AC. Prawo nie definiuje szkody całkowitej. To pojęcie zostało stworzone przez firmy ubezpieczeniowe i występuje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W artykule wyjaśniamy, kiedy może mieć miejsce orzeczenie szkody całkowitej.

  1. Szkoda całkowita: co trzeba wiedzieć?
  2. Czy możliwa jest naprawa pojazdu, gdy wystąpi orzeczenie szkody całkowitej?
  3. Czy można się odwołać od decyzji ubezpieczyciela w przypadku szkody całkowitej?

W przypadku szkód każdy ubezpieczony liczy na wysoką u szybką wypłatę odszkodowania. W razie wypadku lub kolizji drogowej naprawa samochodu może okazać się kosztowna. Właściciel pojazdu może sprawdzić koszt naprawy pojazdu w różnych warsztatach samochodowych. Jeśli pojazd jest wrakiem, to trzeba liczyć się z tym, że nastąpi stwierdzenie szkody całkowitej. Poważne uszkodzenie pojazdu, które nie nadaje się do naprawy, może generować konieczność wyrejestrowania samochodu. Szkoda całkowita stwierdzona przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie oznacza, że właściciel auta nie może spróbować uratować auta przed złomowaniem. Przywrócenie stanu poprzedniego może okazać się w praktyce trudne. Takie działanie zależy od posiadacza wraku, a przede wszystkim od tego, czy jest w stanie ponieść koszty naprawy pojazdu. Ewentualnie można spróbować sprzedać pozostałości pojazdu (części zamienne mają szansę na znalezienie nabywcy).

Szkoda całkowita: co trzeba wiedzieć?

Firma ubezpieczeniowa nawet przy niewielkiej kolizji drogowej może stwierdzić szkodę całkowitą. Towarzystwa ubezpieczeniowe dość często korzystają z tej możliwości, gdyż dla nich jest to po prostu korzystne. W praktyce taka decyzja może być bardzo krzywdząca dla właściciela pojazdu, gdyż wysokość odszkodowania jest raczej symboliczna. Oznacza to, że nie da się za pieniądze z wypłaty odszkodowania kupić innego samochodu. Ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Z tego względu lepiej jest zapoznać się z tymi zapisami przed zdecydowaniem się na wybór polisy. Przy szkodzie całkowitej bardzo często dochodzi do konfliktów. Właściciele aut mogą poruszyć kwestię zasadności orzeczenia szkody całkowitej. Mogą kwestionować wyliczenie wartości samochodu i wraku. Gdy chodzi o szkodę całkowitą, inaczej ona wygląda w przypadku OC, a inaczej przy AC. Przy OC jest tak, że koszt naprawy pojazdu jest większy niż jego wartość przed wypadkiem (100%). Gdy brane jest pod uwagę AC, najczęściej chodzi o sytuacje, gdy za naprawę samochodu trzeba zapłacić więcej niż 70% wartości pojazdu na rynku.  Przy autocasco definicja szkody całkowitej może być inaczej określana. Po prostu trzeba mieć świadomość, że pojęcia szkody całkowitej nie ma w polskim prawie, przez co rozliczenie szkody całkowitej może mieć różne oblicza. W praktyce stosowana jest metoda dyferencyjna. Polega ona na tym, że od wartości pojazdu przed powstaniem szkody odliczana jest wartość wraku. Dla kierowców nie zawsze jasne jest wyliczanie kosztów napraw pojazdów przy szkodzie całkowitej.

Czy możliwa jest naprawa pojazdu, gdy wystąpi orzeczenie szkody całkowitej?

Towarzystwa ubezpieczeniowe po stwierdzeniu szkody całkowitej mogą zaprezentować właścicielom wraków niekorzystną wycenę. Najczęściej chodzi o zawyżenie wartości wraku i zaniżenie wartości auta przed wypadkiem. Firmy ubezpieczeniowe chronią Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Dokument ten jest zawsze wydawany wraz z polisą lub ofertą ubezpieczenia. Konsumenci mało kiedy sprawdzają postanowienia zawarte w OWU, co przy likwidacjach szkód może powodować rozczarowanie i liczne problemy. Nigdy nie można bazować na tym, co powiedział agent ubezpieczeniowy — jego słowa nie będą brane pod uwagę w przypadku rozprawy sądowej. Sąd analizować będzie jedynie OWU. Właściciel wraku sam może zadecydować, co zrobić z wrakiem. Nie ma przepisów, które zakazują naprawy wraków samochodowych. Można sprzedać wrak na części. Samodzielna sprzedaż części może być kłopotliwa — rozwiązaniem jest sprzedanie wraku firmie, która specjalizuje się w handlu częściami samochodowymi z drugiej ręki. Oddanie do kasacji to standardowe działanie.

Czy można się odwołać od decyzji ubezpieczyciela w przypadku szkody całkowitej?

Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą, a właściciel pojazdu nie będzie zgadzać się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, to można odwołać się od takiej decyzji. Przy czym warto mieć już pełną dokumentację (na przykład wszystkie wyliczenia). Reklamację można złożyć samodzielnie. Można to też zrobić za pośrednictwem firm, które pomagają uzyskać wyższe odszkodowania. Konsumenci mają możliwość zgłoszenia się ze swoją sprawą ubezpieczeniową do Rzecznika Finansowego. Jeśli właściciel auta, pomimo prób porozumienia się z ubezpieczycielem, nie otrzyma satysfakcjonującej go kwoty, to może złożyć pozew do sądu lub zdecydować się na mediacje. Procedury sądowe są długotrwałe, ale orzeczenie sądu może zmienić kwotę należną do wypłaty.

Materiał promocyjny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here