Dni Honorowego Krwiodawstwa w Powiecie Tarnobrzeskim

0

2013-13-13

Krzysztof Pitra, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego uczestniczył w Powiatowych Obchodach Dni Honorowego Krwiodawstwa i Jubileuszu 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce.

Uroczystość odbyła się 29 listopada, w Tarnobrzegu. Spotkanie zorganizował Oddział Rejonowy PCK w Tarnobrzegu oraz Tarnobrzeski Klub HDK „Bartosz”. W spotkaniu uczestniczyli krwiodawcy z miasta i powiatu tarnobrzeskiego, sponsorzy oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, które wspierają Rejonowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnobrzegu. Obchody były okazją do wręczenia Odznak Pamiątkowych oraz Odznak Zasłużony Honorowy Dawca Krwi krwiodawcom, którzy oddali dla potrzeb lecznictwa 50 litrów krwi i więcej oraz 25, 18 i 6 litrów. Wręczono Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża II i IV stopnia oraz Medale 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podziękowano także nauczycielom prowadzącym szkolne koła PCK, społecznikom i sympatykom Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy wspierają honorowe krwiodawstwo w formie finansowej, rzeczowej i medialnej.

Podziękowanie i statuetkę otrzymało m.in. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu. Starosta Krzysztof Pitra podziękował krwiodawcom i społecznikom w imieniu całej społeczności Powiatu Tarnobrzeskiego. Składając życzenia i gratulacje z okazji obchodzonego jubileuszu, powiedział: – Atmosfera, która panuje na tym spotkaniu, jest wyjątkowa, bo wy jesteście osobami wyjątkowymi. Wasze działania są bezcenne dla drugiego człowieka i wymagają ogromnego szacunku, i uznania. Życzę Wam zdrowia, abyśmy mogli spotkać się za rok oraz w kolejnych latach – powiedział Krzysztof Pitra, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego.

Starosta Krzysztof Pitra zapewnił przedstawicieli Oddziału Rejo-nowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnobrzegu oraz obecnych na uroczystości krwiodawców, że władze Powiatu Tarnobrzeskiego będą wspierały czerwonokrzyską ideę.

Na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego i mieście Tarnobrzegu działa 7 Klubów Honorowych Dawców Krwi. Należy do nich 784 krwiodawców, w tym 73 członków Polskiego Czerwonego Krzyża. Na terenie powiatu tarnobrzeskiego działają kluby: Klub HDK „Polpharma” w Nowej Dębie, Klub HDK „Samarytanin” przy ZS nr 2 w Nowej Dębie oraz Szkolne Koło HDK przy Zespole Szkół w Gorzycach. Pozostałe kluby to: Tarnobrzeski Klub HDK „Bartosz” w Tarnobrzegu, Klub HDK „Barbórka” przy ZO PCK w Tarnobrzegu, Klub HDK „Budowniczy RH” przy ZSP nr 3 w Tarnobrzegu, Klub HDK „ELO” przy LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu.

PT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here