Dość propagandy! Burmistrzu, dlaczego ściemniasz?

133

31.08.2012r.Szanowny Państwo,
Na stronie Urzędu Miasta w zakładce „Pytania do burmistrza” pojawiły się informacje mające w założeniu godzić w opozycje z Klubu Radnych Ratusz. Okazuje się, że przygotowany atak okazał się jednak wielkim niewypałem naszpikowanym propagandą, której nie powstydziłby się Jerzy Urban. Twórczą laksację władz wywołał powracający w mediach temat odrzucenia przez pana Ordona i jego radnych pomysłu opozycji na rozwiązanie sprawy budowy nowego komisariatu. Naturalne oburzenie mieszkańców budzi fakt, że miasto mogło za jednym zamachem wzbogacić się o nowy komisariat, zagospodarować część terenu po przedszkolu przy ulicy Leśnej oraz zarobić na sprzedaży działki po komisariacie np. pod budowę budynku wielkopowierzchniowego, którego właściciel mógłby dać pracę i wpływy do kasy miasta z podatków. 16 maja 2011 roku wypracowana przez opozycje ( na licznych spotkaniach) koncepcja, została odrzucona przez radnych z komitetu Wiesława Ordona et cohortes.

ZOBACZ: Nie będzie nowego komisariatu. Przypominamy dlaczego!

Dzisiaj Wiesław Ordon, najwyraźniej wstydząc się tej decyzji próbuje zdyskredytować opozycję posługując się nieprawdą o rzekomych przeprosinach… Poniżej zamieszczamy wypowiedź burmistrza Ordona wraz z naszym komentarzem.


Źródło: UMiG

Wiesła Ordon: Temat ponownie pojawił się  w roku 2011,  kiedy to radni Klubu Ratusz bez konsultacji z burmistrzem czy radnymi, wręcz w tajemnicy, rozpoczęli rozmowy z Komendą Wojewódzką Policji. Dopiero gdy doszło do konieczności ustalenia lokalizacji, nie można bylo tego dłużej robić \”w konspiracji\” i sprawa wyszła na jaw.

Powiało grozą. Jest brak konsultacji, jest tajemnica, jest konspiracja, jest wesoło.  Zgodnie z filozofią burmistrza Ordona radni wybrani w demokratycznych wyborach mają obowiązek konsultować z nim w jaki sposób wypełniają powierzony im mandat….Kto wie, być może powinni jeszcze pytać o zgodę? Coś się panu pomyliło, panie burmistrzu! Być może tak było w czasach Pierwszych Sekretarzy, jednak dzisiaj radny wybrany w demokratycznych wyborach nie musi się pytać ani Pana ani pańskich kolegów o to z kim ma zamiar podejmować rozmowy i w jakiej sprawie. Próba wpływania na sposób wykonywania mandatu przez radnego wykracza poza pańskie kompetencje ale także poza granicę dobre smaku.

Pan burmistrz zapomniał o czymś takim jak trójpodział władzy. Radni są przedstawicielami władzy uchwałodawczej i nie muszą konsultować z wójtem / burmistrzem / prezydentem z kim mają zamiar odbywać spotkania. Radni Ratusza wielokrotnie przeprowadzali rozmowy z przedstawicielami instytucji szczebla lokalnego i regionalnego i będą to czynić nadal. Czyżby wykształcenie historyczne pobudza zamiłowanie do form autorytarnych? Szkoda, że przez tyle lat funkcjonowania w samorządzie miewa pan problemy ze zrozumieniem funkcjonowania podstawowych zasad demokracji.

Burmistrz Ordon nie wspomniał, że w tej „konspiracji” działali także ówczesny Przewodniczący Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Bogdan Tomczyk, starostowie Mirosław Pluta i Jerzy Sudoł, a także autor niniejszego tekstu (radny Jacek Lubera). Idąc tokiem myślenia burmistrza Ordona także przedstawiciele powiatu powinni meldować się u niego przed podjęciem działań na rzecz gminy. Jak widać odchylenie dyktatorskie sięga także władz innych jednostek samorządu terytorialnego. Kalendarium „konspiracji” zamieszczone pod artykułem dobitnie pokazuje, że Wiesław Ordon kilkanaście dni po wizycie w KWP wiedział o toczących się rozmowach. Nikt niczego nie ukrywał.

Wiesław Ordon: Radni i burmistrz mimo takiego działania radnych Klubu Ratusz nie odrzucili propozycji współpracy. Rozmowy toczono nadal, w wyniku których powstała koncepcja usytuowania budynku komisariatu na działce przy ul. Leśnej (po byłym przedszkolu).

A niby dlaczego mieli odrzucić? Tylko z powodu podjęcia inicjatywy przez opozycje? Po to Pan burmistrz i jego koledzy zostali wybrani aby realizować interes gminy bez względu na to czy pomysł na rozwój składa ktoś od Was, ktoś z mieszkańców, czy ktoś z opozycji. Traktowanie podejścia do poważnego tematu w kategoriach robienia komuś łaski  jest żenujące i obnaża małostkowość władzy, której najwidoczniej bardziej zależy „by ich było na wierzchu” niż na autentycznym rozwoju gminy.

Ponadto nie dodał Pan – zakładam, że nie miał pan takiej wiedzy – że pomysł ulokowania komisariatu na placu po przedszkolu to autorska koncepcja przewodniczącego Klubu Radnych Ratusz Marka Ostapko. Celem tej koncepcji było zwolnienie działki po komisariacie a następnie jej zbycie w trybie przetargowym, co zagwarantowałoby gminie zwrot części kosztów budowy nowego komisariatu. Ponadto mógł tam powstać budynek wielkopowierzchniowy dający ludziom pracę a gminie wpływy z podatków. Niestety, w wyniku decyzji pana burmistrza i jego załogi, sprawa została odsunięta w przyszłość.

Wiesław Ordon: Niestety, środki budżetowe, ze względu na zaangażowanie inwestycyjne, nie pozwalały na przesunięcia tak dużych kwot i radni byli zmuszeni odrzucić propozycję.

Środki budżetowe mają to do siebie, że zawsze są ograniczone. Mądrość władzy polega na tym by publiczne pieniądze wydawać racjonalnie. W przypadku opisywanej sprawy można było 1) zbudować nowy komisariat 2) zagospodarować część placu po przedszkolu na ul. Leśnej 3) odzyskać a następnie zbyć za dobre pieniądze działkę przy ul. Słowackiego 4) w drodze przetargu zbyć działkę pod budowę budynku wielkopowierchniowego przeznaczonego na cele handlowe. 5) powstanie takiego budynku dałoby ludziom prace a gminie wpływy z podatków.
Czy któraś z „inwestycji” która zwyciężyła przy podziale pieniędzy z ideą budowy komisariatu przyniosła gminie tyle korzyści? Raczej nie, bo większość z nich – jakkolwiek przydatnych- to jednak mnoży koszty (np. utrzymania, konserwacji itd.), a nie przysparza zysku.

Wiesław Ordon: co nie znaczy, że całkiem zaniechano tego pomyslu.

Tylko czy w 2013 roku i latach kolejnych Powiat Tarnobrzeski będzie zainteresowany przekazaniem 25% kwoty na ten cel? W tym momencie istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie co oznacza, że koszty jakie musiałaby wyłożyć gmina na budowę komisariatu wzrosną! Tak więc odłożenie tej sprawy w czasie oznacza, że burmistrz Ordon i jego radni zaprzepaścili świetną okazje do dobrego dla gminy interesu.

Dzięki nagłośnieniu sprawy przez opozycje, Burmistrz czując, że temat jest „nośny” społecznie próbuje robić dobrą minę do złej gry i sprawiać wrażenie jakoby nic się nie stało, a wszystko co dobre dopiero przed nami. Otóż nie!Trzeba to powiedzieć głośno i wyraźnie: Miasto głosami ekipy pana burmistrza straciło okazje do zrobienia świetnego interesu.

Dodajmy, że nowe komendy policji mają powstać w Stalowej Woli, Łańcucie, Jaśle i Lesku…. 


I teraz najlepsze:


Jak pisze Wiesław Ordon: Burmistrz przeprosił przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji za zamieszanie, a przedstawiciele KWP burmistrza za podjecie rozmów z osobami nie mającymi delegacji od Rady Miejskiej. Obie strony wyraziły chęć współpracy, co mam nadzieję będzie mozliwe w niedalekiej przyszłości.

Klub Radnych Ratusz prowadził rozmowy jedynie zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji panem inspektorem Sławomirem Szczupakiem. Jako, że przeprosiny ze strony instytucji państwowej za spotkanie z demokratycznie wybranymi przedstawicielami społeczeństwa wydawało nam się sprawą bez precedensu w skali kraju zapytaliśmy Policję czy rzeczywiście ktokolwiek przepraszał pana burmistrza. Odpowiedzi udzielił nasz rozmówca pan inspektor Sławomir Szczupak, który jednoznacznie stwierdził: -Uprzejmie informuję, że Ja nie przepraszałem Burmistrza za podjęcie rozmów z osobami nie mającymi delegacji od Rady Miejskiej. Nie mam również wiedzy, aby sytuacja taka miała miejsce.

I co Pan na to Panie burmistrzu? Ładnie to tak ściemniać? Czy nie jest Panu wstyd?
Miasto rękami ekipy pana burmistrza straciło okazje do zrobienia świetnego interesu. Jako, że budzi to zrozumiały gniew społeczny Wiesław Ordon stara się rozmyć temat. Szkoda, że w ratowaniu twarzy musi zniżać się do podobnych metod.

Całą te historię od zmarnowania okazji do podjęcia decyzji rozwojowej, przez zakusy dyktatorskie po wymyślone „przeprosiny” Komendy Wojewódzkiej Policji można zakończyć słowami Wiesława Ordona „Należy tylko mieć nadzieję, że to zamieszanie nie zaszkodzi wizerunkowi Nowej Dęby. „ Wstyd Panie Burmistrzu! Wstyd!

Jacek Lubera
radny Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

————————————————————–

O to zapis „konspiracyjnych” działań Klubu Radnych Ratusz.

7 lutego 2011 roku – KR Ratusz wysłał do KWP pytanie z prośbą o możliwość spotkania z przedstawicielami Policji w celach informacyjnych by omówić temat ewentualnej budowy nowego komisariatu w Nowej Dębie, co miało pozwolić KR Ratusz na przygotowanie koncepcji Radzie Miejskiej podczas obrad właściwych komisji.

11 lutego 2011 roku – ustalono termin spotkania na 22 lutego.

22 lutego 2011 roku – odbyło się spotkanie w Klubu Radnych Ratusz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

7 marca 2011 roku – – na blogu przewodniczącego KR Ratusz Marka Ostapko ukazała się informacja na temat spotkania jakie odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji

17 marca 2011 roku – odbyło się spotkanie Klubu Radnych Ratusz z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyli starostowie: Mirosław Pluta, Jerzy Sudoł oraz burmistrz Wiesław Ordon. Podczas spotkania radny Marek Ostapko informował zebranych o działaniach KR Ratusz w temacie komisariatu.

Także w marcu w komisariacie w Nowej Dębie doszło do kolejnego spotkania tym razem z Komendantem Miejskim Policji w Tarnobrzegu Janem Żakiem w którym uczestniczyli wicestarosta Jerzy Sudoł, radni powiatu tarnobrzeskiego Bogdan Tomczyk i Jacek Lubera oraz radny gminy Nowa Dęba Marek Ostapko. Podczas dyskusji zaproponowano nową lokalizacje: część terenu po byłym przedszkolu. Propozycja została przez policje uznana za ciekawą. Burmistrz Wiesław Ordon był obecny podczas oglądania w/w placu.

16 maja 2011 roku – odbyła się komisja gospodarki przestrzennej i inwestycji podczas której burmistrz Ordon stwierdził, że w chwili obecnej ma inne ważniejsze zadania inwestycyjne niż budowa nowego komisariatu. Argumentacje te przyjęła większość radnych. Za budową komisariatu na opisywanych warunkach był jedynie Klub Radnych Ratusz.

133 KOMENTARZE

 1. Wyobrazam sobie jakie bzdury musza byc opowiadane na zebraniach wiejskich gdzie Ordon mowi co chce a opozycja nie moze go skontrowac… Cos czuje ze ladna sieczke ludziom sie robi w bani. Po co pan to robi panie burmistrzu? Po co?

 2. 1. To burmistrz ma konsultować z radą swoje poczyniania jako władza wykonawcza a nie odwrotnie.
  2. Z jakiej racji radny ma ustalać swój katalog spotkań z burmistrzem albo innymi radnymi. To nie PRL.
  3. Ratusz załatwił dobry temat ale z uwagi na to że to Ratusz to trzeba było odrzucić… Tylko, że to nie Ratuszowi zrobiono na złość a gminie
  4. Wiadomo, że komendant nie będzie przepraszał jakiegoś wójta za to, że się spotkał z radnymi… Z burmistrzem Ordonem jest coraz gorzej. Kto mu podpowiada by pisał takie bzdury typu „nowy dworzec” albo z tymi przeprosinami?

 3. [quote]afera jak w amber gold normalnie, aż strach pomyśleć co będzie jutro[/quote]
  Tylko tyle odnośnie ściemek burmistrza? Cieszysz się że wprowadza opinie publiczną w błąd? Gratuluje szacunku do samego siebie.

 4. To wszystko wina burmistrza Ordona i jego świty! Skandal i jeszcze raz skandal!!! To się do telewizji nadaje!!! (To moja prywatna opinia, nie spam.)

 5. [quote]Miasto rękami ekipy pana burmistrza straciło okazje do zrobienia świetnego interesu. Jako, że budzi to zrozumiały gniew społeczny Wiesław Ordon stara się rozmyć temat. Szkoda, że w ratowaniu twarzy musi zniżać się do podobnych metod. [/quote]

  RACJA

 6. żądam odszkodowania w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy polskich złotych) zadośćuczynienia, za uraz psychiczny, którego doznałem, po uświadomieniu sobie jak jestem oszukiwany przez władze. i dwa kilo bananów na poprawę kondycji fizycznej

 7. [quote]I co Pan na to Panie burmistrzu? Ładnie to tak ściemniać? Czy nie jest Panu wstyd?
  Miasto rękami ekipy pana burmistrza straciło okazje do zrobienia świetnego interesu. Jako, że budzi to zrozumiały gniew społeczny Wiesław Ordon stara się rozmyć temat. Szkoda, że w ratowaniu twarzy musi zniżać się do podobnych metod. [/quote]

  Obawiam sie, ze nie nie jest mu wstyd. Obawiam sie ze w ekipie burmistrza jest deficyt wstydu i nie cofna sie przed niczym by chronic swoje tylki. Najlepszym przykladem jest to co wykrecili radnej Luberze bezpodstawnie ja oskarzajac i nie przepraszajac gdy wykazano ze klamia. Tez sie nie udalo ale pokazuje to pewne cechy osobowisci tych ludzi.

 8. Wiesiek zalicza wtope za wtopa. Ciekawe jak wiele wtop bylo w jego pierwszej kadencji gdy tzw rada miejska siedziala cicho jak mysz pod miotla a wiesio robil co chcial… jak sie wladza zmieni i opozycja dorwie sie do papierow to moze byc wesolo.

 9. Ale robisz kwas Marku, niepotrzebnie siejesz panike i oburzenie wsrod ludzi. To wszystko co napisales wyzej, powinienes powiedziec w oczy samemu burmistrzowi. Zachowales sie bardzo nieprofesjonalnie, jak male dziecko uciekajace do mamusi bo lizaka mu zabrano… A z drugiej strony nie pomyslales, zeby byc poprostu wporzadku i skonsultowac taka sprawe z burmistrzem i jego przypierac do muru a nie wychodzic dalej, nie wiedzac nawet czy takie rozwiazanie ma wogole szanse wejsc w zycie? Nie wazne jakby bylo – wam zawsze bedzie zle, zawsze bedziecie narzekac. To lezy w naturze Polakow.

 10. Burmistrz ściemnia miał dokończyć ścieżkę rowerową z deby go tarnowskiej to zostawił ja w naj niebezpieczniejszym punkcie niedokończoną czyli na moście skandal.

 11. „Ludzie, którzy są zdolni wymyślać bzdury, a później tworzą z nich sensacje zapowiedziane tytułami, które nijak mają się do treści, zresztą treści często niezrozumiałych, kilkakrotnie powtarzanych, bo ich autorzy widocznie są przekonani, że jeżeli kilka razy powtórzą jakieś niejasne zdanie, to czytelnik wreszcie je zrozumie. Niech ci ludzie uczą się najpierw myśleć logicznie, a następnie pisać po polsku. Bycie patriotą to nie tylko słowa, ale i czyny, to zupełnie, co innego niż pisanie głupot”.

 12. Dlaczego Wiesław pisze ze go Policja przepraszała skoro go nie przepraszała? Dlaczego w ten sposób zaatakował swoich przeciwników? Jak tak można? Burmistrz po raz kolejny zachował się nieprofesjonalnie., jak małe dziecko bo mu lizaka zabrali.

 13. Ale robisz kwas Wiesławie, niepotrzebnie siejesz panike i oburzenie wsrod ludzi. To wszystko co napisales na stronie Urzędu, powinienes powiedziec w oczy radnym. Zachowales sie bardzo nieprofesjonalnie, jak male dziecko uciekajace do mamusi bo lizaka mu zabrano… A z drugiej strony nie pomyslales, zeby byc poprostu wporzadku i skonsultowac taka sprawe z radnymi? Zawsze coś tam sobie robisz i na ostatnią chwilę informujesz radnych bo wiesz, że "twoi" i tak ci klepną a opozycje masz gdzieś… Nie wazne jakby bylo – wam zawsze bedzie zle, zawsze bedziecie narzekac. To lezy w naturze Polakow.

 14. napisales:
  [b]Nie wazne jakby bylo – wam zawsze bedzie zle, [/b]
  Właśnie ważne jak było! Dość ściem Wieśka! Chcemy prawdy. Jakim prawem burmistrz wykorzystuje oficjalną stronę miasta do siania takich kłamstw i szykanowania opozycji? Radni mają nie tylko prawo ale OBOWIĄZEK spotykać się z przedstawicielami różnych instytucji by załatwiać sprawy mieszkancow a kwestie bezpieczeństwa w szczególności.

 15. a ten wpis – "krzesło" to zapewne burmistrz albo ktoś inny z jego świty!!!Trudno zrozumieć ludzi, którzy wybrali tych wszystkich starych wyjadaczy pokroju p.Mroczek, Serafina itp.

 16. [quote]„Ludzie, którzy są zdolni wymyślać bzdury, a później tworzą z nich sensacje zapowiedziane tytułami,[/quote]

  Masz na mysli burmistrza? Bo póki to co, to on wymyslił bzdury, stworzył sensacje, zamieścił na stronie urzędu i myślał, że nikt nie odważy się zapytać Komendanta jak było. A tu klops! Komendant powiedział prawdę i pozamiatane. Dlaczego burmistrz stosuje takie metody? Jak tak można?

 17. wiwat panie burmistrzu z Zakroczyna,Łagowa i Stalowej Woli!!!!I tak trzymać! Po co wydawać kasę na tych "bezrobotnych" Strażników Miejskich! I tak nie pomagają mieszkańcom, żeby żyło się bezpiecznie, spokojnie!

 18. Ratusz przynajmniej cos działa a reszta tej bandy to tylko łapki podnosi w góre za burmistrzem lub mu klaszcze i oddaje poklony. Co zrobił radny Skimina ? Co zrobiła radna Mroczek? Co zrobił radny Gazda czy Serafin? Klaszczą Wieśkowi i kryją jego wtopy.

 19. A kto wpieprzał kiełbache przed domem kultury, kto na niego głosował? Tak wiem sami sie wybrali i Ordon i Mroczkowa z Żołędziem, sami przeprowadzili pucz jak hitler i Ordon obwołał się Fjurerem. Sami jesteście sobie winni. Ordon dobrze robi, trzymać ludzi za mordę i do przodu.

 20. Wiesiek nie przejmuj się!!! Szmula wali cię po rogach,chłopak wali cię w pysk.Czujesz że nie ma Boga, a życie to syf. Droga krzyżowa, zobacz ich jak się bawią tobą dziś. Do góry głowa i jak robot naprzód idź! Do góry łeb!!!

 21. To co napisze z pewnością spotka się z falą krytyki ze strony zwolenników Klubu Ratusz, lecz od dłuższego czasu czytając nowe newsy na tym portalu czuje coraz większy niesmak. Kiedyś z przyjemnością zapoznawałem się z nowymi artykułami, ponieważ zawierały dużą wartość merytoryczną i ciekawie przedstawiały najważniejsze wydarzenia w Nowej Dębie. Od dłuższego czasu profil tego portalu uległ znacznej zmianie, każdy artykuł jest przesączony nadmierną krytyką obecnych władz, wręcz opluwaniem każdej nowej inwestycji (oczywiście nie uważam, że ta krytyka nie jest potrzebna, lecz wszystko ma granice przyzwoitości); praktycznie nie ma mowy o osiągnięciach i o tym jak bardzo na lepsze zmieniło się nie tylko miasto, lecz cała gmina Nowa Dęba i ile pozytywnego dzieje się w nim nadal; odnoszę wrażenie, że na tym portalu trwa przedwczesna kampania wyborcza, kampania pełna zawiści i wrogości, bez zachowania elementarnych zasad dobrego tonu i wzajemnego współżycia. Zaistniała sytuacja jest nieco analogiczna do tej, która ma miejsce na ulicy Wiejskiej pomiędzy największymi partiami w Polsce. Obawiam się, że jeśli władze gminy i radni nie znajdą wspólnego języka lub chociaż odrobiny zrozumienia i chęci podejmowania nowych wyzwań to zamiast nadal się rozwijać w tak zauważalnym tempie jak teraz nasze miasto stanie się tak jak to pan Ostapko kiedyś powiedział wsią pomiędzy Majdanem Królewskim a Chmielowem, zdaję sobie sprawę, że wina tej sytuacji leży po części z każdej strony, ale nie można sprzeciwić się z każdą decyzją władzy bo każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż budżet nie pozwala zrealizować każdej inwestycji i trzeba wybierać, a gdy trzeba wybierać na pewno ktoś będzie nie zadowolony i pokrzywdzony, taka jest już kolejność rzeczy i z pewnymi rzeczami trzeba się pogodzić oraz cieszyć tym co się dzieje i myśleć o tym co można stworzyć wspólnymi siłami i pracą. Ktoś musi ustąpić, aby ktoś inny mógł realizować swój własny koncept działania. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że porównanie Nowej Dęby do serialowych Wilkowyj w jednym z komentarzy jest niezwykle trafne, ponieważ gdy nasze miasto było zaniedbane i nie "odbiegało" w niczym od innych wszystko było w porządku, a teraz gdy jest jakiś człowiek, który wprowadza zmiany na lepsze, poprawia wizerunek całej gminy od razu jest traktowany jak intruz, każdy dopatruje się w tym jego prywatnych interesów. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem swoim postem, lecz po kilku miesiącach czytania portalu zdecydowałem się w końcu na wyrażenie własnej w miarę obiektywnej opinii.

 22. do mieszkaniec:

  zgadzam się z Tobą praktycznie całkowicie. lecz jak ostatnio ktoś zasugerował w którymś poście że artykuly sa malo obiektywne, to dostal odpowiedz ze w artykulach znajduje sie tylko informacja nikt nie jest oceniany, poza felietonami ktore z definicji maja charakter wysmiewczy. to jest caly czas lapanie za slowka, zajmowanie sie ****ami, robienie z igly widel. co mnie tak naprawde obchodzi czy ordon przeprosil komendanta czy nie, moze przeprosil inna osobe z policji, niewazne. wyciaganie jakis malych plame, nie brudow i nakrecenia ludzi. a czesc oczywiscie wierzy w ta tania sensacje. mniej wiecej tak samo jak w to co jest napisane w fakcie. zauwazcie ze praktycznie kazdy komentarz w ktorym widnieje przytoczenie slow albo to z artykulu albo to z komentarzy innego internauty to obrona klubu ratusz. ciekawe jestem jaki procent z tych komentarzy, to komentarze klubu ratusz, nawiazujace do buntu przeciwko obecnemu burmistrzowi i szukaniu sensacji. nie popelnia bledow ten co nic nie robi, a jak widac tak czy inaczej ordon zrobil naprawde sporo. wszystkiego miec nie mozna, chociaz tak jak wiekszosc chcialbym miec najlepsza policje w Polsce i mam nadzieje ze predzej czy pozniej sie to uda. cieszmy sie ze w ogole ten komisariat jest czynny, a nie jak kiedys, bijatyka na plantach a przyjmujacy zgloszenie mowi ze patrol z tbg juz jedzie. ale mniejsza z tym. fajnie by bylo zobaczyc jakis portal nieprowadzony przez ludzi zajmujacych sie polityka, ktorzy nie tworza go w celu objecia w najblizszym czasie wladzy. krytykowac trzeba ale z umiarem.

 23. #36
  Normalny,krytyczny,widzący ,merytoryczny obywatel.

  Odrobinę się nie zgodzę – przy szacunku do@MIESZKANIEC ja ''cyrkuję'' – pianka -taki charakter [quote]wręcz opluwaniem[/quote]
  Opluwanie-opluwaniem ,dbajmy aby słowa miały pierwotny sens.

 24. i fajnie miski spod 36 i 38 ale nie odnieśliście sie merytorycznie do artykułu. Wiesiek podał ściemę na stronie urzędu która została wypunktowana. Psioczenie że zły jest ten co informuje o wtopie a nie ten co wtapia jest bez sensu. Wiesiek popełnił kolejne głupstwo i to mu wytknięto. I tak ma byc!!!!!

 25. A ja pytam dlaczego mam wierzyć panu Jackowi luberze a nie burmistrzowi? Słowo przeciw słowu. Tym bardziej że ton artykułu jest szczeniacki a przez to nie bardzo wiarygodny.

 26. Co definiuje szczeniackość artykułu????
  Słowo przeciw słowu, ale tak naprawdę liczą się argumenty w dyskusji a tu jest ich wiele.

 27. Jacek już się popisał jako radny razem z markiem. Żaden nie potrafi załatwić naprawy zwykłej barierki na moście przy Kościuszki. Jakby to była sprawa burmistrza to byście pisali o tym na okrągło. Ale jak starosty to gęba w kubeł? :(

 28. Jacuś z twojego kalendarium wynika że burmistrz faktycznie nic nie wiedział o tym żeście zaczęli jakieś gadki z policją. A co by było jakby tak każdy radny gadał z kim chciał i załatwiał po swojemu? Toż to zwykła anarchia by była.

 29. [quote]Jacuś z twojego kalendarium wynika że burmistrz faktycznie nic nie wiedział o tym żeście zaczęli jakieś gadki z policją. A co by było jakby tak każdy radny gadał z kim chciał i załatwiał po swojemu? Toż to zwykła anarchia by była.[/quote]

  O ! Kolejny Wiesiek któremu demokracja dalej myli się z komuną. Od kiedy radny ma meldować wójtowi z kim prowadzi rozmowy i w jakiej sprawie? Wójt jako władza wykonawcza ma wykonywać to co ustalą radni między innymi poprzez spotkania. To Wiesiek ma informować radnych o swoich ruchach ale jakoś o tym bardzo czesto zapomina.

  Ordon i jego załoga zawalili sprawę odrzucając pomysł Ratusza. Straciliśmy bardzo dużo przez te dziecinną decyzję… Zagłosowali na "nie" tylko dlatego bo to pomysł opozycji. Dziecinada. Do tego ta manipulacja na stronie urzędu. Miej Pan honor panie burmistrzu…

 30. Radny: Panie Burmistrzu! Czy wyda mi Pan zgodę na pobranie próbek wody i wysłanie ich do niezależnego laboratorium w Niemczech?
  Burmistrz: Nie wydam.
  Radny: No trudno.
  +++++++
  Radny: Panie Burmistrzu! Mogę spotkać się z mieszkańcami by omówić ich problemy?
  Burmistrz: Nie.
  Radny: Jak Pan sobie życzy.
  ++++++
  Radny: Panie Burmistrzu, Mogę spotkać się z Prezydentem Tarnobrzega aby omówić sprawę ewentualnych połączeń autobusowych MPK w gminie?
  Burmistrz: Nie chcę abyś z kimkolwiek się spotykał. Masz podnosić łapki w górę za uchwałami i siedzieć cicho! Rozumisz?????

 31. Radni o wielu ruchach Wieśka dowiadują się dopiero ze sprawozdania burmistrza miedzy sesjami. Wielu spotkań nie konsultuje z radą gminy mimo iż jest jedynie wykonawcą woli rady… No to jak to ? I jakim prawem domaga się konsultowania z nim harmonogramu spotkań radnego? Radni nie podlegają burmistrzowi i nie musżą mu się spowiadać. Mało tego! Mają go kontrolować chociażby poprzez takie spotkania.

  Dlaczego Wiesiek mąci i ściemnia w tej sprawie? Po co wystawia na pośmiewisko nasze miasto? Wystarczy ze zawalił sprawę komisariatu…. Dzisiaj ruszałaby budowa! Ale nie…musiał się jak dziecko obrazić na opozycje.

 32. @siara Ale mój radny ze wsi dęba przypuszczaqm że konsultuje się z Ordonem we wszystkim i dochodzi do konsensusu zawsze .A wieś cofa sie przez 15 lat w rozwoju

 33. Dlaczego nikt mi nie odpowiedział na post tylko dalej szkalujecie Wieśka i narzekacie! Więc ponawiam pytanie: A kto wpieprzał kiełbache przed domem kultury, kto na niego głosował? Macie czego chcieliście!!

 34. [quote]kto na niego głosował? Macie czego chcieliście!![/quote]

  Każdy się może pomylić. Więcej nie zagłosujemy. Proste.

 35. To zamiast go opluwać bez końca, wypowiedzcie się przy urnach wyborczych i tylko proszę zastanówcie sięczy kolejny nauczyciel sprawdzi się na tym stanowisku. Nauczciel nie znosi sprzeciwu, zawsze ma rację i wszystko wie najlepiej. I właśnie te cechy widać u Wieśka, więc zastanówcie się czy Pani J. będzie dobrym wyborem. Popatrzcie wstecz: Czekalski – dyrektor podstawówki, Wiesiek – historyk od spraw takich a nie innych i co? dalej mamy brnąć w to samo. Poddaję pod rozwagę.

 36. Urny urnami a forum to forum. Przy urnach się głosuje a na forum gawędzi. Pani Lubera w przeciwieństwie do Czekala czy Łordona nie jest nauczycielem z wykształcenia. Jest mgr inz. i pracowała przez lata na zakladach. Później gdzieś w latach 90. przeniosla sie do szkoly.
  Pytanie: Kogo poza Ordonem i Luberą można wystawić do wyborów na burmistrza? Czy są inni kandydaci? Jarek Mączka? Maria Mroczek?
  Ciekawy jestem kogo jeszcze można byłoby wystawić. Zygmunt Żołądź to też nauczyciel więc odpada. Może Krystian Rzemień?

 37. Ktoś tu pisze w komentarzach, że Ratusz zrobił źle, ktoś inny pisze, że Ostapko wytyka błędy i się "czepia", ale ja pytam, czy rozmowami na temat np. komisariatu Ratusz chciał komuś krzywdę zrobić, czy pisząc o tym, żeby inwestować w strefę nowodębską a nie np. w Łuzyk. CZY np. ŁUZYK JEST LEPSZA WIZYTÓWKĄ DLA NOWEJ DĘBY ANIŻELI NOWY KOMISARIAT …. gadanie głupot, że nie ma kasy na komisariat, ale już np. na Łuzyki i szatnie to są….. to pytam…… KTO TU ROBI ŹLE DLA NOWEJ DĘBY ?? Ale po co udzielać sobie odpowiedzi na takie pytania, jak można NASRAĆ na Ratusz bo "UNE TO ZŁE". Jakoś nie wyczytałem, żeby burmistrz był obrażany. Czy uważacie, że Burmistrz pisząc na oficjalnej stronie, że "był przeproszony przez Policję" co jak się okazuje nie miało miejsca zrobił dobrze i jak prawdziwy włodarz ponadpodziałami. Nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce to dyplomata o takich rzeczach nie mówi oficjalnie, ale z dyplomacja Ordon ma tyle wspólnego co koza z nauką o gwiazdach i motyki ze słoniami. Pisząc takie bzdury skompromitował się na całego i to ma być wina Ratusza, że informują ludzi o takich rzeczach. [b]Zastanówcie się ludzie czego wy chcecie w Nowej Dębie. Czy nie widzicie, że kasa idzie na tzw. "sołectwa" a tu w mieście jak się larum zrobi to dopiero ludzie otwierają oczy[/b]. Przecież to jest cyniczne działanie Ordona bo wie, że w "sołectwach" ma więcej głosów i poparcia niż w mieście. Tylko, że tam ludzie też zaczynają myśleć bo ile można karmić ich "kiełbasą wyborczą". Poza tym ktoś czasami wytyka Ratuszowi, że rozdawał reklamówki i długopisy a ja mówię: [b]WOLE TAKIEGO CO ROZDAJE ZA SWOJE niż robi propagandę za cudze [/b]….przykłady na oficjalnej stronie miasta, czyli tej opłacanej z naszych podatków, która często pęka jak bańka mydlana gdzie zamieszcza się tylko te informacje na których są uściski rąk. Ostatnia sprawa….. prawdziwy mąż stanu za jakiego próbuje sie Ordon pokazać chowa swoje bzdurne animozje do kieszeni i rozmawia jak przystało na włodarza miasta ze wszystkimi nie obrażając się na nikogo a czasami to i nawet przeprosić wypada za gadanie głupot, ale niestety takim człowiekiem nie jest i to pokazuje codziennie. Uważa się za guru a jest tylko "sołtysem". Pytam ……to ma być wina Ratusza, że takie zachowania Ordona wychodzą na światło dzienne. Macie obraz człowieka jakim jest naprawdę a nie jakim chciałby, aby go widziano. [b]POMYŚLCIE TROCHĘ bo jak sądzę o to chodzi RATUSZOWI, aby ludzie w Nowej Dębie zaczęli myśleć a nie ślepo wierzyć w propagandę. [/b]

 38. No więc chcąc nie chcąc radna Lubera jest nauczycielem, bo uczy w liceum.
  Na Alasce na burmistrza wybrano kota, ponieważ wszyscy kandydaci byli do kitu.

 39. wielu mądrych ludzi za sprawą obecnej władzy poszło do pracy do Kolbuszowej, Tarnobrzega, Rzeszowa- co jest na rękę rządzącym bo mają święty spokoj , zapomniano jakie dobre inwestycje proponowali ludzie Czekalskiego, zwolniono ich, bo miało być lepiej gdy nastaną rządy Ordona. Poszli do innych powiatów gdzie ich doceniono…może niech wrócą?

 40. wielu mądrych ludzi wladza Ordona zwolnila , byli zmuszeni szukac pracy poza Dębą. Tam doceniono ich pomysły, zaangażowanie- co z tego , jak zachęcić ich do powrotu? P. Ordon + nasze sprawki pisali paskudne rzeczy, dzisiaj dziwią się że ktoś wytyka im błedy…jak widać może to boleć…ale swoich win jakoś dzisiaj nie pamięta się

 41. A ja wam mówię – czuję się dzisiaj z wami tak zaje*biście! Powiedział Wiesław poszedł w tango![quote]http://www.youtube.com/watch?v=hm0I5OH41ow[/quote]

 42. tak, caly czas widze ze wybor jest pomiedzy ratuszem a ordonem. mam nadzieje ze pojawi sie jakis mocny konkretny kandydat, juz nie wiem czy by nie wolal ****a

 43. tak, caly czas widze ze wybor jest pomiedzy ratuszem a ordonem. mam nadzieje ze pojawi sie jakis mocny konkretny kandydat, juz nie wiem czy by nie wolal Zie laka

 44. Próbuję sobie wyobrazić jakie ściemy i głupoty są wciskane ludziom na zebraniach wiejskich gdzie Ordon wygaduje co chce i nie ma go kto skontrować. Zapewne opowiada jak wiele by chciał i robi z siebie męczennika. Sugeruje Ratuszowi aby zaczął jeździć na te zebrania by Ordon musiał uważać co mówi. Przy okazji ludzie w sołectwach zobaczą, że Ordon nie jest taki jak im się do tej pory wydawało. Dobrze, że propaganda Ordona jest tłumiona.

 45. Jest taki serial "Ranczo". W pierwszym sezonie wsią władał wójt Kozioł ze swoim giermkiem Czerepachem. Obaj byli mistrzami intryg. Generalnie byli zachłanni i cyniczni. Wygryzła ich w kolejnych wyborach kobieta o imieniu Lusi. Czyli w sumie tak jak w Nowej Dębie. Mamy Kozioła z Czerepachem i pokona ich Lusi.

 46. Dzięki Nergal za wyjaśnienie. No to gratuluję porównania:) I co pewnie Lusi była prawa a wszystkie jej decyzję były niezwykle trafne i wszystkim żyło się dostatnio….moim zdaniem ta filmowa fikcja jest nie do przeniesienia na grunt nowodębski. Ciekawi mnie tylko przyszyłość tej strony, jak już Ratusz pogodni złego wójta… co się z nim stanie? Bo chyba władzy nie będzie krytykował…. Z resztą całą naszą radę miejską wysłałbym do więzienia.

 47. Kto wie? Jak Chmielów się odłączy to wybiorą Ordona na wójta. Będzie miał czyste konto i odnowa będzie mógł brać kredyt za kredytem, kredyt za kredytem, kredyt za kredytem, kredyt na pokrycie kredytu, kredyt na pokrycie kredytu….

 48. burmistrz dokonczyl projekty zaczete przez poprzednika, z nowych przelomowych rzeczy prawie nic, skadinad zenujace wpadki z peronem czy Rzeszowska w rzeczywistosci nie sa az takie wielkie biorac pod uwage obszar dzialan gminy. Moglby sie lepiej sprawdzic, no ale coz, przynajmniej duzo zrobil dla wiosek gminnych – bo te wioski naleza do Unii E. taka samo jak Nowa Deba.
  Zabraklo mi tylko myslenia takiego prorozwojowego typu dzialki dla drobnych przedsiebiorcow itd. , zeby troche ten biznes sie krecil.
  Ostatnia ofensywa Ostapki ma chyba zwiazek z tym, ze pewne osoby z Deby chcialyby z powrotem miec realna wladze.

 49. Ordon po raz kolejny się skompromitował. W temacie komisariatu aż dwa razy. Pierwszy raz, że razem ze swoimi żołnierzami (radnymi) odrzucił bardzo dobry pomysł Ratusza na zagospodarowanie terenu przy Rzeszowskiej, a drugi raz puszczając ten tekst na stronie urzędu pełen manipulacji i ściemki o rzekomych przeprosinach. Przeprosiny powinien pan Ordon skierowąć teraz w strone mieszkańców i opozycji.

 50. RATUSZOWI BRAKUJE JUŻ KOMPASU MORALNEGO.NIENAWIŚĆ I GORYCZ WYLEWA SIĘ NA NOWĄ DĘBĘ.
  WYBORY NIEDALEKO ALE SĄ JAKIEŚ GRANICE.
  NIE ROZUMIEM DLACZEGO ZA WSZELKĄ CENĘ RATUSZOWCY CHCĄ ZDOBYĆ WŁADZĘ?
  ALE WIDZĘ ŻE ZASADĘ MAJĄ JEDNĄ "PO TRUPACH DO CELU".
  AŻ PRZYKRO NA TO PATRZEĆ.

 51. NOWODEBIANIE – prawda jest taka, że Ordona wybraliście na Burmistrza, więc nie narzekajcie. Po drugie Żaden, powtarzam żaden nauczyciel nie nadaje się na Burmistrza ( nie jest to przytyk do p. Lubery). Czas wybrać kogoś odpowiedniego – Tak, tylko kto w miarę kumaty będzie się chciał pakować w ten mały delikatnie mówiąc "bajzelik". Niestety ale ND jest już skazana na porażkę – zaspała przez te ostatnie lata, brak inicjatyw mogących rozruszać coś w ND w kwestii próby ściągnięcia inwestorów (zapewnienia wsparcia obniżając podatki lub zwalniając na określony okres). Przez ostatnie 10 lat nie było poważnej próby aby coś w tym temacie zdziałać. Niestety ale ND stała się zaściankiem Podkarpacia i ze smutkiem stwierdzam że już tak zostanie …

 52. z innej beczki -jak wysłu****e /auto cenzura/ wysłu***** -w konfesionale – To może kleryk pokusę doświadcza? sorry za OT.

 53. Idea funkcjonowania samorządów polega na tym: radni to władza uchwałodawcza, tzn. że oni mają decydować o rozwoju miasta i jego inwestycjach. Burmistrz to władza wykonawcza zatem wykonuje to co zaplanują radni.
  Niestety w praktyce jest odwrotnie! I to jest nienormalne!

 54. Masz rację. U nas przez wiele lat działano tak jak piszesz. Bo to właśnie radni maja być odpowiedzialni za poziom życia społeczności lokalnej. A tu, jak czytamy, burmistrz atakuje radnych za ich aktywność. Komuś się coś pomyliło.

 55. O randze miasta decydują m.in.instytucje jakie się w nim znajdują.
  I komisariat jest jedną z nich. Rezygnacja z jego budowy była bardzo dużym błędem rządzących.

 56. W 2011 r. pojawiła się okazja budowy komisariatu. Powiat chciał się dołożyć i policja też. Okazje mają to do siebie, że należy je chwytać. Pewnie burmistrz miał inne plany na wydanie publicznej kasy. Ale w takiej sytuacji należało plany zmienić. A oprócz tego należy mieć zawsze zapas pieniędzy na nagłe wydatki. Jasne?

 57. Tylko, że Wiesiu zaciąga kredyty by spłacać kredyty…. Czy ktoś to rozumie ? Czy widzicie co sie dzieje z ta gmina??????

 58. Dla tego Panie "kredyt na kredyt" ja to rozumiem, to się nazywa spirala długów lub kredyt konsolidacyjny. Dlatego proponuje aby rada miejska, wszyscy w niej zasiadający pomyśleli nad jakimś poważnym rozwiązaniem tego problemu. Dlatego Apeluję: NOWA DĘBO!!! WYPRÓBUJCIE [b]FUNDUSZU HIPOTECZNEGO DOM!![/b]

 59. Pani Lubera nie jest w tej chwili tylko nauczycielem, jest przede wszystkim dyrektorem zespołu szkół, zarządza więc całkiem dużą instytucją i chyba nikt nie zaprzeczy temu, że robi to bardzo dobrze. Są jak widać nauczyciele i nauczyciele. Tyle w temacie nauczycieli jako ewentualnych kandydatów na burmistrza.

 60. [quote]Idea funkcjonowania samorządów polega na tym: radni to władza uchwałodawcza, tzn. że oni mają decydować o rozwoju miasta i jego inwestycjach. Burmistrz to władza wykonawcza zatem wykonuje to co zaplanują radni.
  Niestety w praktyce jest odwrotnie! I to jest nienormalne![/quote]

  oraz

  [quote]A tu, jak czytamy, burmistrz atakuje radnych za ich aktywność. Komuś się coś pomyliło.[/quote]

  i także

  [quote]W 2011 r. pojawiła się okazja budowy komisariatu. Powiat chciał się dołożyć i policja też. Okazje mają to do siebie, że należy je chwytać. Pewnie burmistrz miał inne plany na wydanie publicznej kasy. Ale w takiej sytuacji należało plany zmienić. A oprócz tego należy mieć zawsze zapas pieniędzy na nagłe wydatki. Jasne?[/quote]

  Zgadzam się w 100%

 61. Jeżeli chcemy zatrzymać młodych w mieście to musimy stworzyć ku temu odpowiednie warunki i zachęty. Muszą mieszkać – należy przygotować tereny pod budownictwo jedno i wielorodzinne, muszą pracować – należy przygotować tereny inwestycyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo im i ich rodzinom – należy wybudować komisariat policji i zapewnić służbę policjantów przez całą dobę. Niezwykle ważne jest także zapewnienie ciągłej dostawy zdrowej wody i możliwość dotarcia do dużych ośrodków połączeniem kolejowym. A z resztą młodzi ludzie sami sobie poradzą.

 62. Zwolennicy tzw burmistrza próbują wykpić poważny temat. Ich sprawa. My dzięki temu widzimy, że wśród tej grupy brakuje poczucia odpowiedzialności za gmine i króluje jedynie poczucie obawy o własne tyłki i posadki. Dlatego nasza gmina od 90 roku systematycznie pustoszeje i wymiera. Tym na stołkach to na rękę. Mniejsza konkurencja. Reszta się boi i można sobie tkwić na stołku…. I brać kredyt na pokrycie kredytu!

 63. Są cele strategiczne i te mniej istotne. Sztuką jest odróżniać jedne od drugich. Budowa komisariatu, wymiana sieci wod – kan to cele strategiczne, a budowa szatni sportowej w sołectwie, Łuzyk, ponowna przebudowa plant to te drugie. Przykłady można by mnożyć…

 64. WYPRÓBUJCIE FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM!! Będziecie dostawać kasę aż do śmierci ND lub co czasu gdy wszyscy ją już opuszczą. I nawet wyremontowałem budek na stadionie, którym będę mieszkał do końca swoich dni! jestem szczęśliwy!!

 65. tania sensacja została wzbudzona w was biedni ludzie,nie dopatruje sie tu wtopy Ordona ale kto wie możę ż i e l a k lub kolejny Śmiech Wojciech cos z tego rozumie.

 66. Tak bym chcial aby Pani Lubera zostala pierwszym,Wacek wice,a radny MYCKO sekretarzem ,wtedy wy biedni ludzie tych DEBOWYJOW wyjdziecie na tym jak ZABLOCKI na mydle B)

 67. Jasne niech zostanie Śmiech:):):) A jego pomocnikami i Radą Miasta niech zostaną "chłopaczki z getta". Bo przecież to ich przyjaciel i sponsor….. człowiek mógłby się zastanowić nad tym, że wspiera największych zbirów w mieście. Dzisiaj o trzeciej nad ranem na swoim podwórku kosze na śmieci i znaki im przeszkadzały. jeśli chcecie zobaczyć co zrobili zapraszam przed pracownikami z PGKiM-u którzy jutro wszystko naprawią. Brawo Brawo Brawo Panie Ś…..

 68. Poczekaj. Ordon znowu coś zawali to się opisze. Ostatnio ma taką częstotliwość zawalania ważnych spraw, że to nie problem by coś opisać. Nawet Ordon pisze już bzdury na swojej stronie o jakiś swoich marzeniach że go policjanty przepraszajo albo że nowy dworzec jest w ND… Jajca jak berety gdy się czyta lub słucha Łordona.

 69. Ja tu widze, ze masz czerwona koncowke!
  [quote]Możesz się wyspowiadać w konfesjonale jak czujesz taką potrzebę.Nic nie musisz![/quote]

 70. ponadto w cyganach zbudował szatnie za pol miliona chociaż mógłby zrobić to o wiele taniej tak samo było z kanalizacja.Ile można by na tym pieniędzy oszczędzić i wydać choćby na sport.

 71. I po co Ci panie Ordon te intrygi z radnymi, ktorym sie jeszcze cos chce dzialac?Zlosc cie zzera burmistrzu, jestes podszyty strachem o wladze oto wlasciwa diagnoza. Widac wyraznie jak opada ci przylbica, bedziesz musial odejsc kiedys ze spuszczona. Wielu zapamieta cie jako czlowieka niecheci, falszu i nieprawosci.

 72. Chyba utopił w długach. Zaciągać pożyczki i wydawać z nich kasę każdy potrafi. Dlatego zgadzam się:
  [quote]I po co Ci panie Ordon te intrygi z radnymi, ktorym sie jeszcze cos chce dzialac?Zlosc cie zzera burmistrzu, jestes podszyty strachem o wladze oto wlasciwa diagnoza. Widac wyraznie jak opada ci przylbica, bedziesz musial odejsc kiedys ze spuszczona. Wielu zapamieta cie jako czlowieka niecheci, falszu i nieprawosci.[/quote]

 73. [quote]A kto spłaci długi zaciagnięte przez Ordona[/quote]

  Jak to kto? Kolejny nauczyciel na tym stanowisku. Lusi by PiS:) I będziemy żyli długo i szczęśliwie….
  Cała ta ekipa zasiadająca na spędach w urzędzie miasta to LPR (liga polskich trocin.
  A Pan Ostapko dalej będzie chodził i płakał bo umarł JEGO prezydent zabity przez brzozę ze Smoleńska.

 74. jak w burdelu, choć tam są jakieś zasady, opozycja na poziomie folwarku zwierzęcego no nic koryto stoi świnie zaczynają rozrabiać

 75. 132 wpisy. Tekst ubódł dziadów i musieli kontratakować. W ten sposób dowiedli winy oraz przy okazji zwiększyli oglądalność Info ( zatem i pozycjonowanie w sieci, itd. ).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here