II etap rozbudowy ul. Kościuszki na wysokiej pozycji rankingowej Wojewody

0

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Projekt złożony przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu na rozbudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Nowej Dębie otrzymał bardzo wysoką  –  szóstą pozycję.  Kolejny etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1127R ulicy Kościuszki w Nowej Dębie obejmuje odcinek 510 m. Deklarowana kwota dofinansowania wynosi 599.500,00 przy deklarowanej kwocie środków własnych 599,500 000. Ogółem wartość projektu wynosi 1199 000,00.

 I etap przebudowy ulicy Kościuszki objął odcinek 554 metrów od torów kolejowych w kierunku strefy ekonomicznej objął wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 2 cm, ułożenie geosiatki; wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5 cm; wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm; wykonanie zatok parkingowych o nawierzchni z betonu asfaltowego; wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm;  wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z betonu asfaltowego; wykonanie jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm. W ramach zadania wykonano odwodnienia drogi, wymieniono istniejące oświetlenie uliczne. Wykonano także  elementy bezpieczeństwa ruchu  – oznakowanie poziome i pionowe. Wartość zadania wyniosła 561 817,22 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 288 903,00 zł.

/pt

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here