Klaudia Halową Mistrzynią Województwa Podkarpackiego

5

W dniu 10.01.2015r. w Mielcu odbyły się Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Młodzików i Ogólnopolski Mityng w Lekkiej Atletyce.

W biegu na 1000m zwyciężyła reprezentantka MKS – STAL Nowa Dęba Klaudia Zięba w czasie 3,41,79 zdobywając złoty medal.

W mityngu w biegu na 60m Adam Olucha zajął 5 miejsce w czasie 7,39, Bartłomiej Rębisz w biegu na 60m 8 miejsce w czasie 7,58, Marcel Prokopiuk 4 miejsce w biegu na 300m w czasie 46,25 oraz na 60m – 7,69.

MKS – STAL Nowa Dęba

Zdjęcie: HejMielec

studio helena reklama

5 KOMENTARZE

  1. Seryjne dyskwalifikacje rosyjskich chodziarzy, Grzegorz Sudoł dostanie brązowy medal MŚ

    Wszech­ro­syj­ska Fe­de­ra­cja Lek­ko­atle­tycz­na ARAF po­twier­dzi­ła dys­kwa­li­fi­ka­cję pię­cior­ga cho­dzia­rzy, wie­lo­krot­nych me­da­li­stów mi­strzostw świa­ta i igrzysk olim­pij­skich, któ­rych pasz­por­ty bio­lo­gicz­ne wy­ka­za­ły nie­do­zwo­lo­ne ano­ma­lie. To ozna­cza, że brą­zo­wy medal w cho­dzie na 50 km z mi­strzostw świa­ta w 2009 roku w Ber­li­nie przy­zna­ny zo­sta­nie Grze­go­rzo­wi Su­do­ło­wi – po­in­for­mo­wał Pol­ski Zwią­zek Lek­kiej Atle­ty­ki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here