Konkurs na dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

28

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z siedzibą w Nowej Dębie

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe magisterskie,
4) doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym
z wymaganiami na danym stanowisku, preferencje: doświadczeniew zakresie zarządzania i marketingu,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym w ośrodkach sportu i rekreacji,
2) umiejętności organizatorsko-menadżerskie,
3) znajomość zasad funkcjonowania ośrodków sportowych,
3 . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) zarządzanie całokształtem działalności SOSiR,
2) administrowanie obiektami jednostki,
3) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
4) samodzielna gospodarka finansowa w ramach posiadanych środków.
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
4) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) sporządzona na piśmie koncepcja działania Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie ( maksymalnie 3 strony A4, czcionka 12),
6) oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta na parterze) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 27 listopada 2014 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do UMiG). Na kopercie winien być umieszczony dopisek: Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.
2) Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Inne informacje:
1) List motywacyjny winien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1028).
2) Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.
3) Kandydat wyłoniony w drodze konkursu przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.
4) Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na weryfikacji przez komisję ofert pod względem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie. Drugi etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej.
5) Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie UMIG Nowa Dęba i w siedzibie SOSiR w Nowej Dębie.
6) Dokumenty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie, po zakończeniu rekrutacji zostaną odesłane lub odebrane przez kandydata. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7) Rozmowy z kandydatami odbędą się w dniu 28 listopada 2014 r.w godzinach pracy Urzędu.
8) Z osobą wybraną na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie zostanie zawarta umowa o pracę na okres 5 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym UMiG Nowa Dęba (pokój nr 214, II piętro, tel. 015 846 26 71 wew. 214).

Burmistrz

(-) Wiesław Ordon

Nowa Dęba, 17 listopada 2014 r.

28 KOMENTARZE

 1. Konkurs na dyrektora SOSiRu został rozpisany tak, że może go wygrać tylko dyrektor SOSiRu. Kończy się umowa obecnemu dyrektorowi, więc trzeba ogłosić konkurs. A kto go wygra, wiemy. Gratulacje Panie Adamie!

 2. Racja bandi jak zwykle konkurs ustawiany pod Pana Adama;/ kto inny w debie ma taki staż? śmieszne jest to wszystko! A Pan Zordon niech odsunie od siebie tego złodzieja Pana Zygmunta Ż!!!

 3. KOLEJNE FIKCYJNE WYBORY TAK JAK TO BYŁO Z DOMEM KULTURY.NIBY KONKURS ALE I TAK WSZYSCY WIEDZIELI KTO WYGRA.PRZECIEŻ W KOŃCU KTOŚ COŚ MUSI ZROBIĆ Z TĄ MAFIĄ DĘBSKĄ!!!DLACZEGO NIE DAJĄ SZANS MŁODYM I KREATYWNYM LUDZIOM?SZKODA SŁÓW…

  • Mlodzi jeszcze nie dorosli,to pokazaly wybory i pokazuja konkursy,jak starych zainstaluje na w-9 wszystko sie zmieni

 4. Jakos wczesniej nie potrzebne były takie wymagania, bo wiadomym było, ze Szurgociński takowych nie miał! A teraz nagle sie zmieniły! Porazka, jak i z wyborem na dyrektora SOK!

 5. Jak się wam tak chce tu pitolić , wciąż tylko te teorie spiskowe , idą Andrzejki , Święta , ludzie zabawić się , spotkać ze znajomymi , nawet wypić a nie tu wywalać anonimowo jakieś swe „żale” , kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamień ….. Ot i wszystko

  • Masz 100% racji, ale obawiam się, że przy obecnym układzie władzy to nie jest możliwe… Mam nadzieje, że mimo wszystko Tomek L. wystartuje do konkursu.

 6. Co za chamstwo i agresja na info!!!! Podali całą treść ogłoszenia o naborze, które było ukryte głęboko żeby lud boży się nie denerwował… Przecież wiadomo że społeczeństwo Nowej Dęby nie musi czytać tego ogłoszenia, bo warunki spełnia tylko jedna osoba w gminie i nazywa się Adam Szurgociński. Więc publikowanie takich ogłoszeń jest kolejnym przykładem nienawiści portalu do wszystkiego co robi burmistrz Ordon.

  • Zgadza się ! Co za chamstwo i agresja na tym info! Żeby publikować informacje o tym, że jest jakiś konkurs który ma wygrać pan Adam Szurgociński ??? No jak tak można??? W ogóle nie powinno być konkursów i wyborów bo stanowiska w administracji państwowej i samorządowej powinny być dziedziczone. Nie było by tych problemów z liczeniem głosów, z powoływaniem „komisji konkursowych” i tych wrednych, ociekających jadem informacji na wrednym infonowadeba.

 7. Mściwie nam panujący nie powinien ogłaszać żadnych kompromitujących konkursów. Wynik wiadomy,procedura znana jak przy wyborze poprzedniego dyrektora – burmistrz jest jeden dyrektorzy też. Mierny bierny ale wierny. A tak na marginesie zbliża się wielka orkiestra.

 8. czyżby komentarze , które nie są negatywnie nacechowane znowu były wycinane. Może jeden z drugim zaczęli by rozwijać swoje zdolności i osiągnięcia naukowe i za 4 lata zgłosili swoją kandydaturę.

  • Pkt 2 wymagania dodatkowe: doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, w tym w ośrodkach sportu i rekreacji. Ile osób w Nowej Dębie pracowało na stanowisku kierowniczym w ośrodku aportu i rekreacji i ma wyższe wykształcenie?

  • Takie warunki spełnia tylko Adam Sz. Jeśli byłoby mało, wpisali by waga minimum 120 kg. Ale wystarczy punkt 2 że musiał być dyrektorem sosir żeby zostać dyrektorem sosir.

 9. A co z kandydaturą G.Sudoła? Startuje w konkursie? Papiery ma odpowiednie, w sporcie siedzi od lat, zna ludzi i wie jak wyglada to od środka. Wiem, ze wiele zmieniłby w sosirze na lepsze. Niestety ale A.Szurgovinski to tylko marionetka. Co zrobił przez te 4 lata alby rozwinąć SOSIR i zapewnić nam jakieś nowe alternatywy?

  • 100 % racji gdzie obiecana przez zygmunta i adama siłownia i kręgielnia na basenie no zygmunt gdzie ścianka wspinaczkowa którą mi obiecywałeś zygmunt napisz coś na FB,zygmunt bądż gosciem

 10. Organizowac imprezy za pieniadze to on potrafi wiemy juz z orkiestry swiatecznej pomocy ,dzieci zbierały marzły aon brał kase!!!!!!!

 11. A co z lodowiskiem? Od lat obiecują i na tym sie kończy. Trzeba ryzykować nad zalewem albo jeździć do TBG lub mileca. Wstyd panie dyrektorze

  • O lodowisko zapytaj Ostapkę i Luberę. Tak walczyli o miejsce na miasteczko ruchu drogowego i lodowisko bo powiat miał dać kasę. Gmina chyba z tego co wiem zrobiła projekt miasteczka a kasy z powiatu do tej pory nie ma. A lodowisko jest w Gorzycach :(

  • Zapytaj Ordona, Serafina, Mroczkową którzy odrzucili pomysł Ostapki i Lubery. A skoro odrzucili to powiat zabrał kasę Dębie i dał Gorzycą. Podziękuj i za to. Ponadto przypominam, że Ordon i Żołądź opowiadali, że lodowisko będzie w parku koziołek matołek tam gdzie ten pseudo skejtpark. Mieli tam na zimę robić bandy, wpuszczać wodę i tam miało być lodowisko. Dlaczego nie ma? Czyżby oszukano na materiałach i te co są, nie mogą być wykorzystane jako lodowisko?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here