Konsultacje dla Stowarzyszeń z Powiatu

0

2013-08-07

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014rok.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Tarnobrzeski do realizacji organizacjom pozarządowym w 2014 roku.

Powyższe związane jest z przygotowywanym projektem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w organizacjami pozarządowymi na rok 2014 i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).
Jednocześnie informujemy, że możliwe jest zgłaszanie także innych uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu ( np. pozafinansowych form współpracy).
Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem.

Oczekujemy na opinie i wnioski do 13 września 2013 roku.

Należy je składać na piśmie w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu, ul.1 Maja 4 w Sekretariacie lub elektronicznie : oswiata@tarnobrzeski.pl lub homerun@interia.pl.
Propozycje można będzie przedstawić także na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 13 września (piątek) 2013r. o godz. 15,30 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, I piętro.

Z Programem Współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2013 można zapoznać się na stronie www.tarnobrzeski.pl,zakladka : Organizacje pozarządowe, ogłoszenia.

Załącznik


PT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here