Na kocią łapę z gminnym budżetem – gminy zobowiązane do zapobiegania bezdomności zwierząt

0

Gminy dostaną nowe zadanie. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie ich bezdomności.

Zgodnie z przyjęta we wtorek przez Sejm nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt do zadań własnych gmin będzie należało nie tylko zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, ale również zapobieganie bezdomności zwierząt.

W myśl nowych przepisów rady gmin corocznie, do dnia 31 marca, będą musiały przygotowywać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program ma określać szczegółowo takie elementy m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, a także poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Czytaj więcej: „Na kocią łapę z gminnym budżetem”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here