Odnowiony plac zabaw w Rozalinie

0

Dzięki realizacji zadania dofinansowanego ze środków województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, mieszkańcy Rozalina mogą korzystać ze zmodernizowanego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.

Zadanie polegało na wyposażeniu dotychczasowego placu zabaw (znajdującego się przy Domu Ludowym w Rozalinie) w urządzenia służące najmłodszym do zabawy oraz elementy siłowni zewnętrznej, których adresatami są głównie osoby dorosłe. Obiekt wyposażony został w poczwórną metalową huśtawkę, zawiesie z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”, zawiesie z siedziskiem typu koszyk, zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym prostym, pylon, orbitrek, ławeczkę do wyciskania w pozycji siedzącej i rowerek stacjonarny.

Rozbudowa placu zabaw wpisana została do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rozalin w planie działań priorytetowych na drugim (utworzenie siłowni zewnętrznej) i trzecim (rozbudowa placu zabaw) miejscu, co dowodzi, że mieszkańcy uznali owe zadanie za ważne dla potrzeb lokalnej społeczności.

Jedną z głównych idei Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, dlatego część prac wykonywanych w jego ramach, realizowana jest przez mieszkańców i organizacje działające na terenie sołectw. W tym przypadku, plac zabaw powstał dzięki zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozalinie i Koła Gospodyń Wiejskich w Rozalinie. Druhowie zrzeszeni w OSP zajęli się montażem urządzeń zabawowych, natomiast panie z KGW uprzątnęły teren po wykonaniu inwestycji.

Remont i doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym w Rozalinie ma przynieść pozytywne skutki długofalowe, bowiem teren ten zyskał nowe, atrakcyjne oblicze. Obiekt zaspokajał będzie potrzeby społeczno-kulturowe, turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne. Zrealizowana inwestycja ma wpłynąć również na pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego podkarpackiej wsi, ponieważ w przyszłości będą odbywały się w tym miejscu pikniki lasowiackie, których głównymi odbiorcami będą najmłodsi mieszkańcy.

Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 24 000 zł, z czego 11 742 zł pozyskanych zostało z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here