PIT-28 – co powinno się o nim wiedzieć?

0

MATERIAŁ PARTNERA

Z końcem roku należy rozliczyć PIT. Rozliczenie PIT obowiązuje za cały poprzedni rok i obejmuje wszystkie przychody. Istnieje wiele druków PIT, różnią się one rodzajem uzyskanego przychodu. W każdym rozliczeniu obowiązują ulgi i odliczenia, które są ustalone odgórnie. Należy pamiętać jednak, iż niektóre ulgi i odliczenia nie dotyczą wszystkich PIT-ów.

  1. Co to jest PIT-28?
  2. PIT 28 do kiedy 2023? Jakie ulgi możemy odliczyć, a których nie możemy?
  3. Czy PIT 28 możemy rozliczyć sami? Kto fachowo rozliczy nasz PIT? 

PIT to obowiązujący dokument skarbowy, w którym rozliczamy wszystkie dochody osoby fizycznej odprowadzającej podatki. Do rozliczenia podatkowego potrzebujemy dokumentów za ubiegły rok. Deklaracja ta jest bardzo ważnym zobowiązaniem wobec skarbówki, którego należy dokonać. Należy bezwzględnie dotrzymać terminu złożenia, gdyż za nieterminowość możemy srogo zapłacić grzywną lub może to być uznane za przestępstwo skarbowe. PIT możemy rozliczyć tradycyjnie na prawnie przygotowanym wzorze lub online przez aplikację Urzędu Skarbowego. Dowiedz się więcej na temat PIT-28.

Co to jest PIT-28?

Z rozliczenia PIT-28 mogą skorzystać osoby wskazane w ustawie. Są to między innymi podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych i jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze. PIT składamy za rok wstecz, w związku z tym należy złożyć PIT 28 za 2022.

PIT 28 do kiedy 2023? Jakie ulgi możemy odliczyć, a których nie możemy?

Do kiedy PIT 28 2023 – w tym roku termin składania zeznania jest wydłużony ze względu na wolne, które 30 kwietnia jest niedzielą, a 1 maja przypada święto. W związku z tym dniem obligującym złożeniem zeznania jest 2 maja 2023 roku. Data jest ostateczna, ustalona odgórnie i nie podlega zmianie. Ryczałtowców obejmują ulgi i odliczenia, z których mogą skorzystać na podstawie odpowiednich dokumentów. Odliczeniem od dochodu są między innymi: składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, straty wynikające z działalności gospodarczej, darowizny przekazane na: organizacje pożytku publicznego, kultu religijnego, stacje krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19. Ponadto podatnikom przysługuje ulga rehabilitacyjna, ulga na Internet, ulga na termomodernizację, ulga z tytułu wpłaty na IKZE, ulga abolicyjną, ulga mieszkaniowa na prawach nabytych, (np. ulga odsetkowa). Rozliczając zeznanie podatkowe PIT-28, nie można skorzystać z ulgi prorodzinnej, ulgi IP BOX oraz ulgi B+R. Podatnicy oczywiście nabywają prawo do skorzystania z ulg w momencie, gdy posiadają inne źródła przychodów, które rozliczane są w innych deklaracjach podatkowych. Osoby rozliczające się na zasadzie ryczałtu nie mają możliwości rozliczania zeznania wspólnie z małżonkiem.

Czy PIT 28 możemy rozliczyć sami? Kto fachowo rozliczy nasz PIT?

Rozliczenie PIT 28 za 2022 możemy rozliczyć samodzielnie, lecz wymaga to znajomości podstaw księgowości. Jeżeli mamy wiedzę z tego zakresu, bez problemu rozliczymy PIT-28. W momencie pojawienia się wszelkich wątpliwości możemy udać się do biura rachunkowego, które na podstawie dokumentów przez nas dostarczonych rozliczy zeznanie podatkowe. Musimy jednak przygotować się na należytą zapłatę za tą usługę, w zależności od ilości dokumentów i rodzaju rozliczenia. Biura rachunkowe posiadają również w ofercie złożenie za nas dokumentów do wybranego Urzędu Skarbowego. Tym samym mamy pewność, że będzie to rzetelnie wykonane i nie przekroczymy terminu skarbowego.

MATERIAŁ PARTNERA