Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna

7

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2010/2011

28 maja 20010 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Program skierowany jest do dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto oraz dzieci pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dotyczy uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum – kwota dofinansowania jest różna i w zależności od ceny podręczników na różnych etapach kształtuje się następująco:

Szkoła Podstawowa: Gimnazjum:
Klasa I: 170 zł Klasa II: 310 zł
Klasa II: 170 zł
Klasa III : 170 zł

Jak ubiegać się o dofinansowanie:


1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2010/2011 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego bądź – w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów).
2. Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).
3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników lub w przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu – oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.
4. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

Termin składania wniosków dla rodziców (opiekunów prawnych), rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych ustala się do 10 września 2010 r.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.

Renata Bal
Dyrektor Biura Obsługi
Jednostek Samorządowych
UMIG

———————————————————————————————————————————————-

GŁODNY ? NA CO CZEKASZ?
\"GIUFEPPE\"

7 KOMENTARZE

 1. [center]Podatki w górę bo każda 100 pomocy równa jest 150 zabranym w formie podatków.
  50 to obsługa.
  Najpierw zabrać potem udawać,że dajemy:> sic!
  Każda pomoc jest obwarowana przepisami by klient miał dość,lub ostatecznie był za bogaty.
  W drugą stronę wszystko prościej działa aby Cię wyruchać pansa to już nie ma takich obwarowań nie sądzisz ?[/center]

 2. Ja wiem positive… – ja wiem, lecz ni cholery – cholera jasna – (Się staram!) To te /te ''rachunki '':D tak czy siak 25% Vat.??!
  . ech głupi jestem ot co! B)

 3. [quote]Vat 25 % sic!!? To z kapelusza?[/quote]

  [quote]tak czy siak 25% Vat.??![/quote]

  Domyślam się, że 25% VAT wziął się z doniesień medialnych:
  [url]http://www.bankier.pl/wiadomosc/Eksperci-VAT-w-wysokosci-25-proc-bylby-najwyzszy-w-Europie-2183829.html[/url]
  Pozdrawiam

 4. [url=http://www.hollisteraustralia.eu]Hollister[/url] for everyone that are cool  
  Very perfectly, Hollister Clothing includes all kinds in touch with garments services and products readily

  to choose from. Very perfect decisions possess: Trousers, t-shirts, very longer sleve tees, fish gas tank

  best, plus hoodies. People spending some time to increase little content articles for type, which inturn

  subsequently begin looking even much more trendy.Hollister Corp. precisely kinds dresses mostly to obtain

  age mounting brackets amongst 13 in addition to twenty-five.  
  [url=http://www.hollisteraustralia.eu]Hollister[/url] initially organized close to 1922, Abercrombie and

  Fitch UK .Hollister Sale is prominent as regards to outfits degrees .Well, T-shirts are among the majority

  of adaptable bits of men's clothing. It can be suit to get used for almost any event. They even make it

  with a couple of jeans to functions or perhaps virtually any everyday parties or perhaps can merely use it

  together with conventional jeans for workplace and also career selection interviews. Then, what kind of T-

  shirts are the best? There are many designer T-shirts for men.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here