Skromne dotacje dla OSP z terenu powiatu tarnobrzeskiego

0

W związku z kontynuacją zadań zapisanych w ustawie o samorządzie powiatowym dot. ochrony p. powodziowej,  p. pożarowej i zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnobrzeskiego  oraz środowiska,  radni powiatu podjęli uchwały o przyznaniu środków finansowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gmin Powiatu Tarnobrzeskiego na rzecz działań poprawiających stan jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zakupu sprzętu i rozbudowy infrastruktury.

Dla gminy Nowa Dęba przeznaczono 15 000,00 zł. (piętnaście tysięcy złotych)  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rozalin.

Dla gminy Gorzyce dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4×4 dla OSP  w Gorzycach.

 Dla Gminy Grębów dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)  z przeznaczeniem na  dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stale.

   Dla gminy Baranów Sandomierski dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł  (piętnaście tysięcy złotych)  z przeznaczeniem na dwa zadania:  Budowa remizy OSP Skopanie – 10.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu ciągnika Quad o napędzie 4×4 dla OSP Wola Baranowska – 5.000,00 zł

Przeznaczenie środków zostało uzgodnione z władzami poszczególnych gminy  i reprezentacjami OSP.

Uchwalona  pomoc finansowa zostanie udzielona z budżetu Powiatu na 2016 rok. Przekazanie środków finansowych w ramach pomocy finansowej, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim a poszczególnymi gminami, a wykonanie  uchwał powierzono Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here