Sołtysi nie dostaną 1000zł. Posłowie odrzucili projekt ustawy.

2
Zdjęcie autorstwa Element5 Digital z Pexels

Sejm odrzucił w czwartek w pierwszym czytaniu projekt ustawy autorstwa PSL o sołtysach i radach sołeckich zakładający wzmocnienie ich pozycji i przyznanie . Wniosek o odrzucenie podczas czwartkowej debaty zgłosiło PiS.

Przed głosowaniem posłowie PSL, PO i Kukiz’15 apelowali o dalsze prace nad projektem mimo jego mankamentów.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że to dobra ustawa, która wzmacnia samorządy, wzmacnia „małe ojczyzny” oraz „suwerena”. „Nie bójcie się debaty nad wzmocnieniem roli sołtysa. Jeżeli odrzucicie projekt będzie to początek zwijania polski lokalnej” – zwracał się do posłów PiS.

Ostatecznie za wnioskiem o odrzucenie projektu było 234 posłów, przeciw było 201, a trzech wstrzymało się od głosu.

Projekt PSL zakładał wzmocnienie ustroju sołectw oraz pozycji samego sołtysa, który dzięki nowym kompetencjom mógłby m.in. uczestniczyć w obradach rady gminy.

Regulacja zakładała też, że sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługiwałoby wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją. Miało ono wynieść połowę wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2017 r. – 2000 zł brutto), a więc ok. 1000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

Projekt umożliwiał też funkcjonowanie sołectw na zasadach organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu lokalne wspólnoty miały zyskać szersze uprawnienia co do pozyskiwania pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań.

Źródło: PAP

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here