Szkoły do likwidacji, ale nie w tym roku. Burzliwa dyskusja na sesji rady miejskiej xvideo

94

Rada Miejska podjęła decyzję o likwidacji trzech szkół podstawowych: w Alfredówce, Cyganach i Rozalinie. W stosunku do pierwotnego projektu uchwały datę zamknięcia placówek wyznaczono na 31 sierpnia 2023 roku, czyli o 12 miesięcy później niż pierwotnie planowano. Jest to odpowiedź na prośby rodziców ostatnich roczników, którzy apelowali o umożliwienie uczniom 8 klasy napisanie egzaminów w spokoju i bez stresu związanego ze zmianą szkoły.

Uchwały o likwidacji szkół zawsze wzbudzają ogromne emocje. Tak też było również tym razem. Na sesji rady miejskiej zjawili się nauczyciele, rodzice, oraz zaproszone media. Na samym początku radny Marian Tomczyk zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktów dotyczących zamknięcia szkół w Alfredówce i Cyganach, na co nie zgodzili się autorzy projektu. W odpowiedzi na tę decyzję radni: Marian Tomczyk, Helena Tłusty, Tomasz Gazda i Stanisław Skimina opuścili salę narad. Opuszczenie sali miało być fortelem uniemożliwiającym przyjęcie uchwał. Zgodnie z prawem rada miejska podejmuje decyzje w obecności połowy ustawowego składu, czyli 8 osób. Po wyjściu wyżej wymienionej grupy radnych zabrakło tak zwanego kworum, a więc wszystkie podjęte uchwały byłyby nie ważne.

Mimo opuszczenia sali przez grupę radnych, kontynuowano posiedzenie. – Skoro rodzice przybyli na sesje by zabrać głos i zapewne wzięli wolne w pracy to zasadnym jest aby oddać im głos i przeprowadzić dyskusję – sugerował wiceprzewodniczący Tomasz Wolan.

LICZEBNOŚĆ DZIECI NIE JEST NAJWAŻNIEJSZA

Jako pierwszy głos zabrał p. Michał Tłusty rodzic dzieci, które w przyszłości mogłyby uczęszczać do szkoły w Alfredówce – Jako rodzic stanowczo sprzeciwiam się likwidacji zarówno teraz jak i w kolejnych latach szkoły podstawowej. Liczebność dzieci nie jest najważniejsza tym bardziej, że mamy w swoich murach niepubliczne przedszkole „Akademia Marzeń”, które liczy 40-ścioro dzieci i które zasilą szkołę w przyszłości. Włożyliśmy dużo wysiłku w powstanie tego przedszkola. Niestety gmina nam w tym nie pomagała. – mówił. Mieszkaniec zwracał również uwagę na fakt, że podczas komisji oświaty poświęconej tematyce likwidacji szkół nie udzielono odpowiedzi na szereg zadanych przez rodziców pytań. Podkreślał, że gmina finansuje szkołę tylko w zakresie niezbędnego minimum, a remonty placówki dokonywano ze środków sołeckich. – Mamy prawo wyboru. Nie chcemy być na siłę przepisywani do szkoły w Tarnowskiej Woli bo mamy swoją piękną szkołę – podkreślał.

MOŻNA TO JESZCZE PRZEMYŚLEĆ

Następnie głos zabrał sołtys Cyganów. Stwierdził, że informacja o zamknięciu szkoły w 31 sierpnia 2023 roku negatywnie wpłynie na proces rekrutacji kolejnych roczników, a właściwie nie odbędzie się. – Apeluję aby na dzisiejszej sesji nie podejmować takiej ważnej i wiążącej decyzji o zamiarze likwidacji bo jak się raz podejmie taką decyzję to już nie ma odwrotu. Przecież można to wszystko przemyśleć i na spokojnie podjąć decyzję w późniejszym czasie o ile ona będzie potrzebna – mówił p. Marcin Zawada.

Jako rodzic dziecka klasy 7 w Cyganach, słysząc te autopoprawkę [wydłużającą funkcjonowanie szkoły o rok – przypis redakcji] przez chwilę poczułam ulgę. Moje dziecko skończy naukę wśród swoich rówieśników, kolegów, wśród nauczycieli których szanuje i którzy ją szanują. Ale nie poczułam tu ani satysfakcji, ani radości bo nie przyjechał tu wyłącznie w swoich interesach. Przyjechaliśmy tu razem jako rodzice szkoły podstawowej w Cyganach i Alfredówce – mówiła p. Ewa Kosior. – Chcieliśmy was przekonać o bezcelowości likwidacji naszej szkoły. We wtorek przedstawialiśmy wam argumenty. Wszystkie były rzeczowe, konkretne i trafione. Wy tych argumentów nie mieliście, a nawet jeśli jakieś były to one do nas nie przemówiły. Były lakoniczne i niczym niepoparte. – dodała. Mieszkanka zarzucała radnym, że nie przygotowali się należycie do tematu, a cała akcja likwidowania szkół była realizowana w pośpiechu. –Macie państwo szansę wyjść z tego zamieszania z twarzą. Przyznać się do błędu to nie wstyd – apelowała.

MIESZKAŃCY NIE CHCĄ WYSYŁAĆ SWOICH DZIECI DO TYCH SZKÓŁ?

Radny Tomasz Kopeć zwrócił uwagę na fakt, że sami mieszkańcy Cygan i Alfredówki nie chcą posyłać swoich dzieci do szkół w tych miejscowościach: – W latach 2010-2015 w tych dwóch sołectwach urodziło się 99 dzieci. Tymczasem w jednej klasie jest 7 dzieci i w drugiej klasie 7 dzieci. – komentował. Z kolei radny Paweł Grzęda podkreślał, że przedstawione przez rodziców argumenty mają charakter demagogiczny. – Rodzic z Alfredówki zarzucał, że Komisja Oświaty nie odwiedziła tej szkoły. Jeśli by nawet odwiedziła to ile dzieci by tam zastała? Według danych urzędu miasta do Alfredówki uczęszcza 12-ścioro dzieci. Czy jakbyśmy tam pojechali okazałoby się, że jest ich więcej? – pytał. Odnosząc się do sytuacji w Cyganach, radny podał liczbę dzieci jaka będzie uczęszczała do placówki w przyszłym roku: klasa 1 – 0 dzieci, klasa 2 – 0 dzieci, klasa 3 – 0 dzieci, klasa 4 – 0 dzieci, klasa 5 – 0 dzieci, klasa 6- 0 dzieci. – W szkole podstawowej w Cyganach będzie prawie 1 etat na jednego ucznia.Te szkoły na dzisiaj kosztują 1,5 miliona złotych, za rok będą kosztować jeszcze więcej bo jest inflacja. Cała reszta to jest demagogia. Te dzieci mają gdzie pójść do szkoły i nie braknie im miejsca. – mówił przewodniczący komisji budżetowej.

Jako kolejny głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wolan: Państwo macie pretensje do nas radnych, podczas gdy to mieszkańcy sołectw Alfredówka i Cygany posyłają swoje dzieci do szkół w innych miejscowościach. To naprawdę nie jest moja wina, że mieszkańcy waszych sołectw wywożą swoje dzieci do placówek w Tarnobrzegu czy Nowej Dębie. Tak jak radny Kopeć wskazał, jeżeli w tych dwóch miejscowościach pomiędzy klasami 1-5 urodziła się prawie setka dzieci, a nie uczęszczają one do szkół w swoich rodzinnych miejscowościach to czyja jest to wina? Nasza? – dopytywał. Dodał również, że do 2023 roku w obu szkołach będzie łącznie 14 dzieci. – To nie jest nasza wina, że tych dzieci jest tak mało – dodał.

Przewodniczący Komisji Oświaty Hubert Kopeć odniósł się do rozmowy telefonicznej z sołtysem wsi Cygany w której to sołtys miał stwierdzić, że mieszkańcy Cygan mieli świadomość, że wcześniej czy później szkoła ta z powodu braku dzieci zostanie zamknięta i prosił, aby przedłużyć jej byt o tej jeden rok. Tak też w ramach wprowadzonej poprawki się stało. –  Temat likwidacji szkół zawsze budzi duże emocje i nie jest to łatwa decyzja. Jak słusznie zauważyła na komisji radna Helena Tłusty oświata w gminie była przez laty traktowana bez wizji i szerszego planu. Zarówno grono pedagogiczne jak i rodzice musieli liczyć się z faktem, że od lat klasy były nieliczne, łączono różne roczniki w jedną klasę, oraz były ciągłe problemy z naborem. Biorąc pod uwagę stan faktyczny podjęcie wniesionych uchwał należy uznać za zasadne. 

RADNY: PRZEZ LATA NIE ZROBIONO NIC BY TE SZKOŁY URATOWAĆ

Również radny Tomasz Dziemianko odniósł się do słów radnej z klubu Ad Vocem – Pani Helena powiedziała, że likwidacja tej szkoły to wynik zaniedbania sprzed lat. Ja się z tym zgadzam. Zapytajcie radnych ze swoich sołectw co przez lata zrobili w tym temacie aby te szkoły funkcjonowały. Można było otwierać świetlice, robić zajęcia dodatkowe itd. Pan radny Marian Tomczyk był wiceprzewodniczącym rady. Miał wszystkie możliwości aby te szkoły rozruszać. Tak samo pani radna Helena Proszę nie mówić nie to jest jakiś atak polityczny. Jeśli klasa liczy 7 dzieci a cała szkoła 14 to proszę na to spojrzeć racjonalnie. Zwłaszcza, że kolejne szkoły oddalone są zaledwie o 2 kilometry.

NOWA DĘBA TO NIE DUBAJ

Następnie głos po raz drugi zabrał przewodniczący komisji budżetowej Paweł Grzęda, przypominając, że tak naprawdę szkoły te utrzymywane są z ciągłego kredytu gdyż budżet gminy się nie bilansuje, a to powoduje deficyt i zaciąganie kolejnych pożyczek. – To nie jest tak, że my każdego roku mamy te 1,5 miliona na utrzymanie tych małych szkół. My te kwotę musimy pożyczać! Zadłużenie na dzisiaj kształtuje się w kwocie 15 milionów złotych. Natomiast na koniec roku będzie powyżej 20 milionów złotych. Czyli my pożyczamy pieniądze aby w Alfredówce czy Cyganach „trener personalny” w ramach zajęć WF-u trenował jedno, dwójkę czy siedmioro dzieci. To jest niegospodarne! Gdybyśmy jeszcze te pieniądze mieli, gdyby budżet był zrównoważony to moglibyśmy prowadzić taką gospodarkę jak Dubaj. Ale w tej chwili żyjąc na kredyt nie możemy utrzymywać szkół z kilkorgiem dzieci.

Po przeprowadzonej dyskusji zarządzono przerwę do godziny 16:00, aby zebrać kworum czyli wystarczającą ilość radnych do podjęcia wiążących decyzji. Ostatecznie po zebraniu wymaganego prawem składu rady, podjęto decyzję o likwidacji 3 wymienionych szkół. O dalszych losach uchwały będzie decydował kurator oświaty, który może zablokować zamknięcie placówek.

CAŁY PRZEBIEG 1 CZĘŚCI SESJI MOŻNA OBEJRZEĆ PONIŻEJ:

PRZEBIEG 2 CZĘŚCI:

94 KOMENTARZE

 1. To radni zamiast walczyć o swoje szkoły po prostu wstali z z sesji i wyszli? Czy ja tu czegoś nie rozumiem? Czyli dobrze że szkoły do likwidacji? Wstyd dla radnych, którzy opuścili sesję.

 2. jako Mieszkaniec i Podatnik apeluję ANI kroku w tył z tymi szkołami ! to nie są szkoły prywatne !! i w klasach po 5dzieci

  • Brawo Radni, kogo stać na utrzymywanie szkół dla 5 dzieci. Zamknąć i to jak najszybciej. 1,5 mln złotych przeznaczyć co roku na budowę chodników, oświetlenia bądź innych ważnych zadań, które będą służyć nie 5 a wielu mieszkańcom. W końcu pieniądze w budżecie gminy to pieniądze podatników, czyli NAS Mieszkańców i należy je wydawać rozsądnie i gospodarnie.

 3. Jakbym był tym rodzicem to pewnie też bym szalał i się awanturował. Jednak interes ogółu oraz logika jasno wskazują, że nie da się utrzymywać szkół z kilkoma dziećmi za takie pieniądze. Dlaczego cała gmina ma się składać na taką rozrzutność. Akurat Grzęda dobrze powiedział, że zamiast lekcji wuefu cała gmina składa się na to aby wasze dzieci miały trenera personalnego. To nie jest uczciwe w stosunku do innych szkół i reszty podatników. I na koniec, jeżeli mieszkańcy waszych wsi wysyłają swoje dzieci do szkół w Nowej Dębie lub Tarnobrzegu to znaczy, że wasze szkoły nie mają racji bytu. Spójrzcie na to obiektywnie a nie tylko przez prymat emocji i bicia politycznej piany. Bo tak to na te chwilę wygląda, że o politykę a nie o dobro dzieci wam chodzi.

 4. Wypowiedź matki, która powiedziała, że dzieci busem mogą jechać na wycieczkę :) W cyganach to do busa wejdą uczniowie z całej szkoły. z klasy to do osobówki się zmieszczą :) Czy tu nie ma absurdu, że te szkoły nie były kilka lat temu zlikwidowane!?

 5. Jakie będziecie mieć oszczędności jeśli radni obiecali osobom tam zatrudnionym gdzie indziej posady a o budynek i tak gmina musi dbać czyli opłacać ogrzewanie itp ale będą oszczędności śmiechu warte.

  • Może wojsko kupi Alfredowke?
   Może w Rozalinie powstanie DPS ? Dużo rzeczy można zorganizować jak chce się i jescze będzie dochód z tego.

  • Gazowe „człowieku” dokładnych parametrów to nie znam ale jak cię to tak interesuje to w gminie się dowiedz:)

  • Jestem ciekawa jak zapewnia etaty tym nauczycielom? Podziela w innych szkołach klasy żeby nauczyciel miał pracę? Niebedzie żadnych oszczędności. Niewiem czemu ludzie tego niewidza że chodzi o likwidację tych szkół a nie o oszczędności.

  • Ale co komu zrobisz jak kocha chodzić w namordniku? Kto chce nosić kaganiec to nosi a kto nie to nie. To jest właśnie wolność.

  • a dlaczego rozwiązywać Ja jestem bardzo zadowolona i kibicuje im !!!!! takie decyzję tez należy podejmować ! a nie tylko pieczenie ziemniaka i nic nierobienie

 6. Dla dzieci z pewnością korzystniejsze będzie dojeżdżanie do szkół gdzie będą mieć więcej kolegów w klasie, z pewnością będą bardziej się rozwijać w grupie niż w klasie z pięcioma osobami, a pieniądze można wykorzystać na unowocześnianie szkół gdzie jest więcej dzieci.

 7. W tym miejscu powinien być komentarz pani doktorowej która w internetach sieje swoją wiedzą medyczną na każdym portalu i w każdej dziedzinie.

 8. Współczuje rodzicom, bo sama jestem rodzicem i wiem o co im chodzi i o co walczą. Z drugiej strony, utrzymywanie takich placówek jest bez sensu. Centrum to Nowa Dęba i to tu powinny znajdować się szkoły, przedszkola, urzędy, przychodnie itp. Analogiczna sytuacja z filią wydziału komunikacji – nie powinna zostać utworzona, bo to również niegospodarne. Taki wydział powinien zostać tylko i wyłącznie w Powiecie. Po co się rozdrabniać?

  Jednakże, należy zorganizować dojazd z sołectw do miasta, nie tylko dla uczniów, ale również dla emerytów, którzy chcieliby np. dojeżdżać do przychodni lub na zakupy. Niestety, tak jest jak się mieszka na wsi lub obrzerzach – wszędzie daleko i trzeba dopłacać do transportu. Nie można miasta przenieść na wieś, przykro mi.

 9. Jako emerytowana nauczycielka, uważam że dzieci tylko zyskają. Szkoły w mieście to więszke klasy a co za tym idzie lepsza integracja, większe możliwości, rywalizacja pomiędzy uczniami która powoduje wzrost poziomu nauczania. Na wsi tego nie ma – w klasie 5-7 osobowej jest za łatwo i występuje brak motywacji do nauki, dzieci nie mają do kogo równać bo wszyscy są na takim samym poziomie. Ponadto szkoły miejskie mają lepszą infrastrukturę, boiska, sale gimnastyczne, basen kryty itp.

  Są też również wady: dzieci z pewnością spotkają się w szkołach miejskich z dokuczaniem ze strony uczniów z osiedla, ale w tym już rola nauczycieli by temu zapobiec. Dodatkowo dojdzie zmęczenie spowodowane dojazdami. Nie ma tu dobrego rozwiązania.

  Abstrahując od tematu, ciekawą rzeczą jest jak bardzo „kapitalistyczni” stali się nagle radni. Dla nich liczy się tylko zysk i pieniądz. Radni pokazali swoją prawdziwą twarz i że nie interesuje ich dobro mieszkańców, tylko własne tyłki, biznesy, posadki. Najgorsza rada jaką kiedykolwiek mieliśmy. Ponadto, wczorajszy protest pod szpitalem to była jakaś farsa i cyrk, nigdy nie zapomnę tych oczu protestujących i bijącego z nich szaleństwa.

 10. A ja się zapytam!
  Dlaczego ponad 40 dzieci z Cyganów chodzi do innych szkół poza Cyganami, dlaczego?
  Gdzie była Dyrekcja szkoły w Cyganach jak rodzice przenosili dzieci, dlaczego rodzice nie chcieli zapisywać dzieci do szkoły w Cyganach, czy Dyrekcja reagowała na głosy rodziców w tym temacie?
  Dlaczego Radny Marian Tomczyk nic nie zrobił dla utrzymania szkoły jak był wiceprzewodniczącym Rady,
  choćby nie zabiegał o utworzenie świetlicy gdzie dzieci mogły by przebywać poza lekcjami.

 11. Oczywiście, że Radni podejmują słuszną decyzje o zamknięciu tych szkół. Zbyt dużo pieniędzy idzie na ich utrzymanie, a pieniądze można spożytkować inaczej. Przecież dla dzieciaczków można zorganizować autobus, aby bezpiecznie dowoził je do szkół i bezpiecznie wracały do domów. Rozumiem, że dla rodzica jest wygodniej bo ma szkołę 'pod nosem’ ale dzieci na tym dużo zyskają, bo będą miały więcej kolegów i koleżanek w klasie, w szkole, a nie takie odludki.

 12. A czymże powiat sobie tak zasłużył , że z dużej litery pisany.Czyzby dzięki wielkim zasługom laskawie nam panującegi starosty??? Jurek, nie masz nic do stracenia, pokaż , że jesteś gość , spraw by dobrze Cię wspominano, zdejm buty obłudy i zakłamania , wspomóż medyków i stań po ich stronie ludzi wolnych .Obudz się wreszcie i pokaż , że jesteś prawdziwym mężczyzną.

 13. Fakt jest taki że szkoły w których będzie pięć czy siedem dzieci nie mają racji bytu.
  Ale trochę to jest szukanie i zabieranie pieniędzy po omacku z jednych wydatków i inwestycji i wlewanie w drugie nie wiem czy do końca potrzebne. Bo jak tu patrzeć na przeznaczenie ponad czterech milionów złotych na sport w mieście i gminie. Będą budowane nowe szatnie w Dębie, Jadachach, Chmielowie, korty w Dębie i inne rzeczy, za jakie pieniądze i ciekawe ilu osobom będzie to wszystko służyło.

 14. Wybraliśta se na Radnych samych biznezmenów – Grzęda (potentat hotelowy), Kopeć1 (mechanik), Kopeć2 (cukiernik), Dziemianko (biznezman), Diektiarenko (biznezman) – to czemu sie dziwita, że dla tych ludzi ważniejszy jest pieniądz niż człowiek?

  Dziękuje do widzenia! Myślta kogo wybierata w następnej kadencji i nie biadolta później, że rządzą tak czy inaczej.

  • Latami wybierano tylko kastę nauczycieli której się wydawało że pozjadala wszystkie rozumy. Przez lata nic ta kasta nie zrobiła by poprawić los oświaty w gminie. A jeśli pracownicy tych wiejskich szkół sami wysyłają swoje dzieci do Tarnobrzegu to przecież podcinają gałąź na której siedzą. Ale co się dziwić pracownikom oświaty że takie ruchy wykonują.

  • Najlepiej wybierać nauczycieli. Szczególnie tych od przedmiotu „Historia”. To są specjaliści w zarzadzaniu gminą i nadzorowaniu inwestycji, co pokazali już w niejednej kadencji. Zdemolowane planty po remoncie i łatanie murków po odbiorze inwestycji , rozkopywany zalew i zmieniania nawierzchnia ścieżki spacerowej, brak zjazdu dla niepełnosprawnych na molo nad zalewem, remont po remoncie schodów przy domu kultury za nasze pieniądze, próba utworzenia gminnych placówek w miejscu dzisiejszego Lidla, źle wykonany remont bieżni miejskiego stadionu.

 15. Czy Dryka Tomasz mówi ? Czy tylko klika i podpisuje co mu każą jego koledzy ? Wstydzę się go jako radnego i mojego oddanego na niego głosu!

 16. Zamknięcie tych szkół otworzy drogę do przejęcia ich przez jakieś stowarzyszenia lub inne podmioty. W przypadku Alfredówki to działa już jedno które prowadzi przedszkole w budynku likwidowanej szkoły, a po jej likwidacji będzie miało szanse wypłynąć na szerokie wody. Zaglądając w ogólnodostępne dokumenty rejestrowe stowarzyszenia można znalesc nazwiska radnej aktualnej kadencji, aktualnej Pani dyrektor szkoły i wiele innych. W imieniu rodziców tez sprzeciwiał się likwidacji bliski krewny radnej…przypadek???? Jak to mawiają klasycy ….nie sądzę….jego dzieci jak sam podeślił będą dopiero w przyszłości chodzić do szkoły…a kto jeden wie na jakich zasadach przedszkole ma udostępnione pomieszczenia szkoły skoro dyrektor szkoły działa w stowarzyszeniu… rodzi się tu wiele pytań o prawdziwe intencje walki o tą szkołę….

 17. ta rada to jest do likwidacji niech ktos ich wygoni z tej gminy robia co chca nie potrafia rządzic jacy znawcy sie znależli robia wszystko po tajemnie nie pytaja sie ludzi ,szkoły sa to niech będa dadza na paliwo aby wozic gdzie indziej dzieci za takie zachowanie nie będzie nikt na nich głosował i nie wygraja wyborów jak tyle kosztuje tonie trzeba tyle dawac na szkoły i na co inne

  • Dokładnie a o dofinansowaniu do niepubulicznych przedszkoli w 99% to nie łaska powiedzieć i to jest ta super gospodarność radnych,jeszcze wiele pewnie wyjdzie tych ich super decyzji, ludzie widzą i pamiętają a w dniu wyborów rozliczą, życzę powodzenia

 18. Nie wiem po co rodzice zapisują swoje dzieci z tych miejscowosci do szkół w Nowej Dębie zapewniam, że nie ma w nich wyższego poziomu nauczania (wiem z własnego doświadczenia). Tam gdzie dziecko mieszka powinno uczęszczać do szkoły i problem byłby z głowy. Tak było dawniej…

 19. W końcu mądra decyzja, oczywista od paru lat tylko nie mówiono o niej głośno. Tutaj nawet nie ma nad czym dyskutować tylko przedstawić oczywiste fakty i liczby.

 20. Gazda jak na sesji omawiane były sprawy miasta w tym budżet to nie przyszedł na sesję. Nagle dzisiaj w sprawie pustych szkół w Cyganach i Alfredówce pojawił się na sesji dwa razy. Do tego jako jedyny radny w kagańcu po same oczy. Jak to nazwać?

 21. Proszę Państwa!
  Ale jest możliwość przeciwstawienia się likwidacji szkół.
  Wystarczy tylko, aby rodzice mający dzieci w innych szkołach zapisali je od 2022/2023 do Cyganów i Alfredowi. Problem braku dzieci znika? Znika.

 22. Jakie żałosne licytacje.
  I mamy następny Majdan na skraju lasu. Zamiast drzewem, to zdrowiem, to edukacją i jeszcze nad przyszłością dzieci się targują.

 23. wiadomo bylo ze dzieci nie bedzie za 8 lat, radny kopec to mowil. takie rzeczy da sie przewidziec. nie na darmo 500+ i inne programy. brak dzieci to problem calego kraju. robmy cos bo nas niedlugo nie bedzie.

 24. Czytając niektórych wypowiedzi łatwo stwierdzić jaki poziom reprezentowała ich szkoła a raczej co oni reprezentują z sobą . A sprawa jest bardzo prosta jeżeli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę. Ogromna szkoła w Dęby wsi dlaczego Tarnowska Wola ma być docelową? Zamknąć i ją.Przedszkole w Alfredówce ile dzieci nie poszło do prywatnego przedszkola w Dębie? Te 1.5mil to ktoś zarobi na likwidacji tych obiektów a szukanie oszczędności to pretekst. Proste zęby ktoś zarobił ktoś musi stracić

  • Ordon nie pozwoli ruszyć tarnowskiej woli. Dlatego trzeba było wywalić dzieci z Alfredówki, żeby Tarnowska najwięcej zyskała. Proste.

 25. Apeluję aby na dzisiejszej sesji nie podejmować takiej ważnej i wiążącej decyzji o zamiarze likwidacji bo jak się raz podejmie taką decyzję to już nie ma odwrotu. Przecież można to wszystko przemyśleć i na spokojnie podjąć decyzję w późniejszym czasie o ile ona będzie potrzebna – mówił p. Marcin Zawada

  Będą wybory, wygrają przeciwnicy likwidacji, a o pomyślunku NIC NIE BĘDZIE.
  Cwaniak jeden.
  Likwidować te 3 szkoły!!!!

 26. Kontynuując ten monolog stwierdzam że tyle szczęścia w tym szaleństwie że ostatnie słowo należy do kuratora. A niektóre osoby to niech zaglądnął w swoje buty bo im słoma wystaje z nich a pisząc głupoty chodź anonimowo to jednak o czymś to świadczy.

 27. No tak bo dIa dzieci wszystko. Samochodem do szkoły choć to tylko kilometr, na treningi dziecko już przebrane jak by szatni nie było, a co jeszcze w tej szatni razem z rówieśnikami zobaczy? Za rączkę i za rączkę też z nimi do pracy będzie chodzić?

 28. Ponoć Tomek z Pawłem mają w likwidowanych szkołach organizować punkty szczepień. Felczerem ma być doktór w kapoku a Helena naklejać plasterek na ramionko.

 29. Marianie wystawiłeś swoich Mieszkańców! Jak trzeba było dyskutować wyszedłeś i pozostawiłeś Ich samych z problemem. Ale jak tu się dziwić jak nie było pomysłu na ratunek przez ostatnie lata.

 30. W sołectwie Alfredówka nie ma chyba ani 50 dzieciaków z roczników 2010 -2015 ,możliwe że są tylko zameldowane ale mieszkają gdzie indziej,natomiast szansa dla szkoły są dzieci z roczników niżej,faktem jest też to że szkoła w Alfrediwce nigdy nie mogła dostać pieniędzy na świetlicę choć się o nie starała,dostali je chyba pierwszy raz w tym roku,szkoda szkoły,buduje się tu coraz więcej młodych osób z pewnością szkoła by w końcu odżyła

  • Dlaczegóż radna Tłusta o to nie zadbała jak przez lata rządziła z Orodnem? Dlaczego ludzie z Alfredowki wysyłają dzieci do Dęby Wieś?

  • Jak nie mogła. Wolan mówi że w Jadachach załatwił świetlicę… W czym był lepszy od Heleny czy Mariana?

 31. Szlak mnie trafia jak widzę wolana na stanowisku, który grabi do Jadachow ile wlezie. Dziwię się ze mieliśmy takiego funkcyjnego Mariana a gówno dla Cyganów zrobił.

 32. Dęba stoi mocno w nauczaniu… Oxford szkoła mem od lat z której juz nawet śmiać się nie wypada i Liceum z 2 klasami mimo panicznej promocji umarłej placówki.

 33. LUDZIE TO JEST PRZEKRENT ZLIKWIDOJA SZKOLY A P… G….. WYKUPI TE DZIALKI ZA BZCEN I POSTAWI WAM PIEKNY BLOOOOOK JARZYCIE…………..MAFIA

 34. Zostawili szkoly na jeszcze jeden rok. Zdajecie sobie sprawe, ze przez to w przyszlym roku, tak jak powiedzial Pan Grzeda, albo kredyt na utrzymanie tych szkol i biezace pensje nauczycieli, albo zaczna szukac oszczednosci w duzych szkolach jak Tarnowska wola i Nowa Deba. Co za tym idzie, beda tworzyc klasy pierwsze skladajace sie z 30-35 dzieci. W tym samym czasie w likwidowanych szkolach, dalej beda sie uczyc z trenerem personalnym i grupkach po 3-4.

  • Tarnowska duża szkoła ha ha ha ha ha dobry żart. Szkoda że fikcyjnie zapisane dzieci mają na liście

  • Do Anonima :
   Ktoś napisał gdzieś wyżej, że poziom dyskusji rodziców z Alfredówki mówi wiele o tej szkole i chyba to prawda, mieszkańcy Cygan nie czytałam ani razu, aby tak wypowiadali się. Macie kompleks Tarnowskiej Woli…to widać i słychać na każdym kroku, nie ma argumentów, to najlepiej atakować…to jest podsycanie nienawiści, hejt, paskudny język. Nie wiem kto wam tak pierze mózgi, ale naprawdę Wasze wypowiedzi są poniżej poziomu, sami tracicie na tym…jeśli tak mają wyglądać w przyszłości wypowiedzi uczonych we wiejskim szkołach dzieci, to faktycznie jedyne rozsądne wyjście to likwidacja, może nabiorą ogłady w mieście…

 35. …Fikcyjnie zapisane dzieci… Bosze, co on jara ten anonim?

 36. Na miejscu anonima zacząłbym się bać, aby władzy szkolnej w Tarnowskiej nie przyszło do głowy powiadomić prokuraturę.

  O te 'fikcyjnie’ zapisane dzieci do szkoły… To jest oszczerstwo i to publiczne…

 37. Na szkoły ni ma, na nowe korty tenisowe som pieniądze. Zobaczcie jakie piorytety majom radni! 800 000 na korty, sporo pieniadze na szatnie dla piłkorzy, a ile na oświate? I to ma byc rozwoj miasta i gminy?

  • A Dom Kultury można przerobić na galerię ze sklepami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here