[ANALIZA] Inflacja najwyższa od 1998 roku. Co drożeje najmocniej?

16

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 12,4% (przy wzroście cen towarów – o 13,1% i usług – o 10,1%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,0% (w tym towarów – o 2,3% i usług – o 1,2%).

 

Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

04 2022

01-04 2022

WPŁYW ZMIAN

03 2022=
=100

04 2021=

=100

12 2021=
=100

03 2022=
=100

01-04 2021=

=100

OGÓŁEM 112,4 107,0 102,0 110,3 x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
112,7 108,2 104,1 109,7 1,09
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
105,9 104,7 100,7 104,9 0,04
Odzież i obuwie 103,7 102,8 103,0 103,7 0,13
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
119,5 110,6 101,9 116,6 0,38
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 108,6 104,4 101,7 107,6 0,09
Zdrowie 106,5 103,6 100,6 105,2 0,03
Transport 121,1 109,0 100,0 118,2 0,00
Łączność 102,6 101,8 100,1 103,8 0,01
Rekreacja i kultura 109,3 105,3 102,0 108,1 0,12
Edukacja 106,3 102,7 100,4 105,8 0,00
Restauracje i hotele 114,1 106,7 101,5 112,2 0,07
Inne towary i usługi 107,9 104,4 101,3 106,3 0,07

 

Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 4,4%), mieszkania (o 1,8%), odzieży i obuwia (o 3,0%) oraz rekreacji i kultury (o 2,0%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 1,05 p. proc., 0,47 p. proc., 0,13 p. proc. i 0,12 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 17,0%), żywności (o 13,2%), transportu (o 21,1%), restauracji i hoteli (o 14,1%) oraz rekreacji i kultury (o 9,3%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 4,22 p. proc., 3,22 p. proc., 1,99 p. proc., 0,66 p. proc. i 0,57 p. proc.

 

Wykres 1. Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r.
(w p. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego)

Wykres 2. System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r.

 

 

Wykres 3. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

W kwietniu 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znalazł się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.)

Wykres 4. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %)

Wykres 5. Zmiany cen według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %)

Tablica 2. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 04 2022 01-04 2022

04 2021=

=100

12 2021=
=100
03 2022=
=100

01-04 2021=

=100

OGÓŁEM 112,4 107,0 102,0 110,3
Towary 113,1 107,5 102,3 110,7
Usługi 110,1 105,4 101,2 109,2
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz
wyroby tytoniowe
111,3 107,5 103,5 108,8
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
BEZALKOHOLOWE
112,7 108,2 104,1 109,7
Żywność 113,2 108,5 104,4 110,1
w tym:
Ryż 113,6 107,0 104,5 109,6
Mąka 125,5 116,1 105,9 120,1
Pieczywo 123,7 112,3 105,7 118,9
Makarony i produkty makaronowe 109,1 104,1 103,4 106,5
Mięso 117,6 113,9 108,5 110,1
w tym:
Mięso wołowe 129,9 111,9 106,4 123,4
Mięso cielęce 113,4 106,9 104,3 110,2
Mięso wieprzowe 115,6 118,4 112,1 105,9
Mięso drobiowe 146,7 133,1 114,4 132,1
Wędliny 108,7 106,2 105,2 104,2
Ryby i owoce morza 113,3 104,9 102,2 111,6
Mleko, sery i jaja 111,8 104,5 103,1 110,2
w tym:
Mleko 112,8 105,6 104,5 109,8
Jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne 109,2 103,2 101,8 108,3
Sery i twarogi 112,5 104,9 101,9 111,7
Jaja 114,4 104,7 107,6 110,5
Oleje i tłuszcze 128,8 107,7 104,0 125,3
Tłuszcze roślinne 133,0 110,3 103,9 129,8
Tłuszcze zwierzęce 125,8 105,8 104,0 122,3
w tym masło 125,8 105,2 103,6 122,6
Owoce 106,6 108,4 101,1 106,4
Warzywa 112,0 111,4 104,5 110,6
Cukier 135,0 112,0 108,8 125,7
Napoje bezalkoholowe 106,8 104,7 101,5 105,9
w tym:
Kawa 111,2 109,3 101,6 107,8
Herbata 105,9 104,6 101,5 104,3
Kakao i czekolada w proszku 105,6 104,8 100,5 104,7
Wody mineralne lub źródlane 105,5 103,9 102,1 105,2
Soki owocowe i warzywne 101,3 99,3 100,2 101,9
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 105,9 104,7 100,7 104,9
Napoje alkoholowe 107,1 105,6 100,8 106,0
Wyroby tytoniowe 102,5 102,2 100,5 101,8
ODZIEŻ I OBUWIE 103,7 102,8 103,0 103,7
w tym:
Odzież 103,2 102,5 102,6 103,2
Obuwie 105,0 103,8 104,4 104,3
MIESZKANIE 117,0 109,2 101,8 114,5
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII 119,5 110,6 101,9 116,6
w tym:
Opłaty na rzecz właścicieli 111,7 107,2 102,3 109,3
Zaopatrywanie w wodę 104,2 101,0 100,1 104,2
Wywóz śmieci 108,7 105,5 100,6 110,9
Usługi kanalizacyjne 108,6 104,4 100,5 108,0
Nośniki energii 127,3 114,5 102,4 122,6
Energia elektryczna 105,0 105,0 100,0 104,6
Gaz 149,2 126,8 100,2 147,4
Opał 176,5 126,6 109,2 155,1
Energia cieplna 110,8 106,4 101,5 108,8
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 108,6 104,4 101,7 107,6
w tym:
Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy 111,2 103,8 101,9 111,6
Urządzenia gospodarstwa domowego 103,7 102,6 100,4 103,4
Środki czyszczące i konserwujące 107,0 104,8 102,7 104,7
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 115,6 107,9 100,8 114,2
ZDROWIE 106,5 103,6 100,6 105,2
w tym:
Wyroby farmaceutyczne 102,6 100,9 100,4 101,4
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 106,4 102,9 100,6 105,5
Usługi lekarskie 113,6 108,6 101,4 111,7
Usługi stomatologiczne 113,9 108,8 100,9 112,3
Usługi szpitalne i sanatoryjne 112,5 109,5 101,4 111,1
TRANSPORT 121,1 109,0 100,0 118,2
w tym:
Środki transportu 108,0 104,0 101,1 107,3
w tym samochody osobowe 107,7 103,7 101,0 107,0
Paliwa do prywatnych środków

transportu

127,8 111,7 99,2 124,3
Olej napędowy 136,0 119,3 99,3 128,5
Benzyna 121,5 108,1 98,0 120,8
Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu 143,4 110,0 107,5 134,5
Usługi transportowe 113,5 104,2 105,8 108,2
ŁĄCZNOŚĆ 102,6 101,8 100,1 103,8
w tym:
Sprzęt telekomunikacyjny 89,6 94,2 99,0 92,5
Usługi telekomunikacyjne 103,2 102,0 100,2 104,2
REKREACJA I KULTURA 109,3 105,3 102,0 108,1
w tym:
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny 98,8 99,1 100,1 99,6
Usługi związane z rekreacją i kulturą 106,7 104,1 100,4 106,2
w tym:
Usługi związane z rekreacją i sportem 114,4 107,3 100,8 112,8
Usługi związane z kulturą 103,7 102,7 100,2 103,6
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 97,2 101,9 99,9 97,6
Książki 106,9 102,4 100,5 104,2
Gazety i czasopisma 105,1 101,3 102,0 102,9
Artykuły piśmienne, malarskie,

kreślarskie

113,5 108,3 102,6 110,4
Turystyka zorganizowana 119,3 113,7 107,2 116,0
Turystyka zorganizowana w kraju 113,7 108,3 103,6 112,4
Turystyka zorganizowana za granicą 124,3 118,5 110,2 119,2
EDUKACJA 106,3 102,7 100,4 105,8
RESTAURACJE I HOTELE 114,1 106,7 101,5 112,2
INNE TOWARY I USŁUGI 107,9 104,4 101,3 106,3
w tym:
Higiena osobista 106,6 105,4 101,9 105,4
w tym:
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne 114,3 108,3 100,8 112,7
Artykuły do higieny osobistej i kosmetyki 104,7 104,9 102,2 103,7
Opieka społeczna 113,0 108,9 101,2 111,1
Ubezpieczenia 114,9 101,9 99,5 110,9
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 102,5 101,9 100,4 101,1

 

16 KOMENTARZE

 1. Dla nich ważne aby dostać pińćset plus lub podobne. I wierzyć w rządowe bajki że to Putin a nie Glapinski zrobił tą inflację

 2. Populizm i Socjalizm ma się dobrze, a Wujaszek Putin zapewnił im wyśmienite alibi :) Przez lata była „wina Tuska”, a teraz „Putina”. Co za banda nieudaczników :)

  • Poranek, a Populizm i Socjalizm, co zrobiło przez ostatnie siedem lat, by coś zmienić? Nic. Dworki, afery, maseczki, respiratory, pegasus, coraz wyższe ceny wszystkiego, a sobie dali podwyżki. Kradną, co i ile się da, potem, że to wina Tuska i Putina. Śmiech na sali.

  • Nie placz malejki kazde dziecko to wie, pogoda jest dla bogaczy a dla biednych prognozy sa zle

 3. Wzrost cen w kwietniu 2022 r. w odniesieniu do kwietnia 2021 r.:

  opał +76,5%
  gaz +49,2%
  mięso drobiowe +46,7%
  autogaz LPG +43,4%
  olej napędowy +36%
  mięso wołowe +29,9%
  oleje i tłuszcze +28,8%
  masło +25,8%
  pieczywo +23,7%
  benzyna +21,5%
  ryż +13,6%

  • To był konkurs piosenki czy polityczny? Jeśli ten drugi to po co w ogóle ci ludzie śpiewali skoro punkty można było przyznać odgórnie?

 4. Inflacja? Przecież wszyscy wiedzieli od początku że pińćset plus rozdawane z kasy którą uzbierało PO kiedyś się skończy i trzeba będzie drukować banknoty

  A teraz powtarzacie bajki rządowe ze to wina Tuska, Putina, UE… A gdy tych już zabrakło to wina wszystkich tylko nie rządu , który wydawał polecenia glapińskiemu…

  • Ale fajnie się brało i fajnie bez pracy żyło, pomimo że pieniądze miały być dla dzieci, i to one będą spłacały ten lepszy standard życia rodziców. A może nawet dzieci ich dzieci przyłożą się do spłaty tego długu…

  • anonim plus, dzietność spada dramatycznie, więc tych długów nie będzie miał kto spłacać, a tym bardziej dzieci dzieci :)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here