BURMISTRZ NOWEJ DĘBY UZYSKAŁ WOTUM ZAUFANIA

17

Burmistrz Nowej Dęby kolejny raz uzyskał wotum zaufania i absolutorium od Rady Miejskiej. Przeciwko głosowała radna Helena Tłusty. Czterech samorządowców nie wzięło udziału w posiedzeniu.

Organ wykonawczy gminy zobowiązany został do przedstawiania radzie do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport stanowi podsumowanie działalności burmistrza za rok poprzedni, w szczególności obejmuje realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.

DEMOGRAFIA

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. na podstawie prowadzonego rejestru, gminę zamieszkiwało 17 682 mieszkańców, w tym 17 505 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i 177 mieszkańców z pobytem czasowym. W roku sprawozdawczym na terenie miasta i gminy zamieszkiwało 79 cudzoziemców.

W 2021 roku w gminie urodziło się 138 dzieci, natomiast zmarło 239 mieszkańców. W 2021 roku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udzielił 27 ślubów.

FINANSE

Na budżet gminy składają się dochody własne, opłaty, udziały w dochodach podatkowych państwa, dotacje i subwencje. Dochody własne pochodzą z podatków lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych państwa, gospodarowania mieniem gminy. Udziały w dochodach podatkowych państwa to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Dotacje z budżetu państwa przeznaczane są na określone cele: zadania własne gminy oraz zadania zlecone. Dochodami są także środki z budżetu Unii Europejskiej.

Pierwotnie uchwalony 28 stycznia 2021 r. budżet Gminy Nowa Dęba na 2021 rok po stronie dochodów wynosił 80 740 199 zł, zaś po stronie wydatków 92 144 806 zł. Planowany budżet był budżetem z deficytem w kwocie 11 404 607 zł. Na realizację zadań zleconych, własnych, w tym inwestycyjnych, gmina otrzymała w 2021 roku dotacje w łącznej kwocie 27 847 673,21 zł.

ULGI I ZWOLNIENIA

Na stopień realizacji dochodów własnych mają wpływ należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udzielane przez organy gminy ulgi i zwolnienia podatkowe, a także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Skutki udzielonych przez burmistrza ulg wyniosły 336 340,63 zł, w tym:

1) w podatku od nieruchomości – 334 932,83 zł (umorzenie – 177 799,18 zł + odsetki 3 301 zł, rozłożenie na raty – 146 226,65 zł + odsetki 7 606 zł),

2) w podatku od środków transportowych – 271 zł (umorzenie),

3) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 136,80 zł (umorzenie).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską wyniosły 1 368 140,60 zł, w tym z tytułu:

1) obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości – 1 047 271,65 zł (Uchwała Nr XVII/137/2019 z 27 listopada 2019 r.),

2) obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – 258 348,95 zł (Uchwała Nr XVII/138/2019 z 27 listopada 2019 r.),

3) zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową – 27 612 zł (Uchwała Nr XXV/204/08 z 29 października 2008 r.),

4) zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – 34 908 zł (20 732 zł podatek od osób prawnych i 14 176 zł podatek od osób fizycznych na podstawie Uchwały Nr XXXII/288/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.).

ZADŁUŻENIE

W 2021 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem w kwocie 1 318 699,24 zł. W trakcie roku został zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Gliwicach w kwocie 8 186 709 zł. Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. pozostały do spłaty kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 19 418 660,36 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów ogółem wyniósł 22,32 %.

Pełną treść RAPORTU można znaleźć >>>tutaj<<<

GŁOSOWANIE NAD WOTUM ZAUFANIA – JEDNA OSOBA PRZECIW

Po omówieniu przez burmistrza przewidziany był czas na pytania i uwagi ze strony radnych oraz mieszkańców. Nikt z przybyłych nie zdecydował się na podjęcie dyskusji. W głosowaniu nad wotum zaufania wzięło udział 11 radnych.

ZA UDZIELENIEM WOTUM ZAUFANIA GŁOSOWALI:

Damian Diektiarenko, Tomasz Dryka, Tomasz Wolan, Łukasz Serafin, Tomasz Kopeć, Marek Kopeć, Hubert Kopeć, Paweł Grzęda, Stanisław Skimina, Tomasz Dziemianko

 

PRZECIW UDZIELENIU WOTUM GŁOSOWAŁA:

Helena Tłusty

 

RADNI NIEOBECNI NA SESJI:

Tomasz Gazda, Marian Tomczyk, Stanisław Rawski, Michał Chmielewski

 

17 KOMENTARZE

 1. Radzieccy naukowcy badający Cykl Życia Katehelki opisali jak dotąd następujące stadia politycznego rozwoju:

  FAZA 1 – INSEMINACJA:

  Trzeba ustawić Ordonowi minimalną pensję. Robimy ekipę która zwalcza Ordona.

  FAZA 2 – HOLOMETABOLIA – stadium poczwarki:

  Nie może być tak, że Ordon zarabia minimalną pensję. To był błąd. Ordon jest jednak dobry. Zakładam klub z Marianami i wnoszę uchwałę żeby dać Wieśkowi maksymalną pensję.

  FAZA 3 – POSTAĆ DOROSŁA (IMAGO)

  Ordon? Nie ufam mu! Nie udzielam mu wotum zaufania.

  Trzeba mieć świadomość, że nie jest to pełen cykl życia katehelki gdyż obserwacje i badania cały czas trwają

 2. Nie potrafię zrozumieć czemu część radnych nie bierze udziału w sesjach? Nie po to ludzie ich wybrali, żeby teraz kompletnie olewali system. To, że nie dogadują się z innymi nie powinno stanowić problemu, aby przedstawiać realne potrzeby swoich mieszkańców. Jeśli mają dość to powinni zrezygnować. Może inni będą mieli więcej chęci.

  • Pytanie za co biorą diety? Taki Tomek Gazda kiedy ostatni raz był na sesji? Albo jesteś radnym i walczysz o sprawy swoich wyborców albo uznajesz że nie dajesz rady i odchodzisz dając szansę komuś kto zajmie się pracą. Jaki sens ma bycie radnym i mówienie „ja nic nie mogę” i nie uczęszczanie na sesje?

 3. Prosba do Przewodniczącego Diektiarenki trzeba wysłać na badania radnego Kosmite, bo widać po wyglądzie że coś bierze, i może są to środki niedozwolone ? A zwykli ludzie za pół grama na dołek

 4. Czyli rozumiem że teraz to ani fontanny ani innego mokradełka na BetonPlatz nie zobaczymy... Planty były zielone, z pastelową kostką, więc ten plac z betonu nie zasługuje na tą nazwę

  Przepraszam obrażalskich. Oficjalnie to Plac im Mjr-a Gryczmana. Szacun dla jego pamięci…

  • Patrz anonim, a ciebie jakoś nikt nie chce zaprosić do władzy, choć tak bardzo się starasz pouczając każdego na tym forum… I żaden się nie domyśli żeby ci zaproponować fotel burmiszcza…

 5. Patrząc na cały ten cyrk w gminie N.D można z całą pewnością stwierdzić że burmistrz i radni są siebie warci . Miejmy nadzieję że w kolejnych wyborach zajmą się czymś innym oby tylko nie polityka może zbieraniem chrustu na zimę.

 6. Dlaczego radny Tomasz Gazda nie uczestniczy w sesjach rady ? Jak mu coś nie pasuje to niech złoży mandat radnego i po sprawie

  • A kto Tomusiowi „Rybiej Ręce” załatwij robotę w ciężkie czasy?

   Bynajmniej nie Wiesio, mimo że struga się na inżyniera logistyka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here