W URZĘDZIE MIASTA MOŻNA SIĘ STARAĆ O DODATEK WĘGLOWY

6
Pixabay

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wprowadzono nowe świadczenie – dodatek węglowy. Zakłada on wypłatę 3 000 zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym*, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

* Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku, gdy wniosek złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten zostanie przyznany osobie, która jako pierwsza złożyła wniosek.

Aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszkania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (tj. po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę).

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2022 roku. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będzie można składać:

  • – za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wnioski zaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego)
  • – tradycyjnie (papierowo) – w  Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba: pok. 201, 209, 210.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 15 846 26 71 wew. 201, 209 lub 210, w godzinach pracy urzędu tj.: pn, śr.-pt. 7:30 – 15:30, wt. 8.30 – 16.30. 

6 KOMENTARZE

  1. A co z mieszkańcami budynków wielorodzinnych,wspólnotami?Oni nie ogrzewają mieszkań?Kaloryfery mają dla ozdoby?Wszak członkowie tych wspólnot wnoszą opłaty zaliczkowe CO przez cały rok. Zarządcy wspólnot spowodują że obniżone zostaną opłaty o kwotę ,,dodatku węglowego”????PiS dzieli ludzi na równych i równiejszych?Się pytam.

    • O to właście chodzi politykom, by jedna część społeczeństwa kłóciła się z drugą, gdzie w całym tym ambarasie większości osób umyka zachowanie władzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here