Zawiadomienie o IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

3
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że w dniu 26 sierpnia 2019r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję IX Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
5. Interpelacje Radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Nowej Dębie za I półrocze 2019 roku.
7. Informacja dyrektorów szkół o przygotowaniu placówek oświatowych i wychowawczych do roku szkolnego 2019/2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Tarnobrzeski nieruchomości położonych w Chmielowie zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej
b) w sprawie powierzenia Gminie Grębów prowadzenia zadania publicznego
c) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych, niezabudowanych od Gminy Baranów Sandomierski
d) w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego do wystawienia weksla in blanco
e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok
9.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here