Zmarł Kazimierz Chwesiuk. Jutro o 16:00 Msza Święta

6

Jutro o godzinie 16:00 w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się Msza Święta w intencji ś.p. Kazimierza Chewsiuka – opozycjonisty, działacza społecznego, odznaczonego tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”.

Kazimierz Chwesiuk, ur. 1 IV 1946 w Małaszewiczach Dużych k. Terespola. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (1970).

Od 1972 pracownik Zakładów Metalowych Dezamet (od 1994 ZM Dezamet SA) w Nowej Dębie. Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w Dezamecie, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, członek ZR. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, w V 1982 zwolniony; od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany.

1989-1997 przewodniczący KZ „S”, delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Sandomierska, 1990-1997 członek ZR, od 1997 przewodniczący Komisji Wydziałowej Wydz. Technicznego Dezametu, 1990-1992, następnie 1994-1997 delegat na KZD. W 1990 organizator KO Dezamet. 1991-1997 członek Rady Sekcji Krajowej „S” Przemysłu Zbrojeniowego, 1995-1998 delegat na Kongres Metalowców w Katowicach. 1990-1996 radny Miasta i Gminy Nowa Dęba, 1990-1994 delegat na Sejmik Tarnobrzeski. 1994-1998 założyciel, przewodniczący Forum Obywatelskiego w Nowej Dębie; 1994-1999 członek Rady Nadzorczej ZM Dezamet SA. 1998-2001 w RS AWS, 1998-2002 radny Powiatu Tarnobrzeskiego, przewodniczący Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Od 1995 założyciel, wiceprezes, od 1996 prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej przy Dezamet SA, działacz na rzecz rozwoju samopomocy finansowej w powiecie tarnobrzeskim, kolbuszowskim.

Odznaczony m.in. Srebrnym Medalem za Wkład w Umocnienie Polskiego Przemysłu Obronnego (2004). Od 1 VIII 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Tarnobrzegu w ramach SOR krypt. Organizacja.

/Biografia za „Encyklopedią Solidarności”

6 KOMENTARZE

  1. Kawał najnowszej historii Nowej Dęby. A jak liczna delegacja rycerstwa chorągwi „Dezamet” wzięła udział w pogrzebie p. Chwesiuka ???!! WSTYD!!!!!

    • Bo jeśli pracowało na „zakładach” 5 tys. ludzi a teraz „dzięki wysiłkom wielu ludzi solidarności” pracuje tam max 200 ludzi to „nie ma za co” dziękować… Świeć Panie nad Jego duszą…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here