Zawiadomienie o LIII sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

11
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz.U. 2022 poz. 1526 ze zm. ) zwołuję 21 lutego 2024 roku (środa) o godzinie 13:00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19  – LIII sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego  VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 roku.
 5. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami –
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2024 rok,
  – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2024 – 2028.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

11 KOMENTARZE

  • Jak na sesji rady powiatu odrzucali petycje w sprawie utworzenia wydziału komunikacji to starosta zamknął wówczas urząd powiatowy z powodu fali przeziębień czyli tzw kowidu i nikt z mieszkańców nie mógł przyjść na sesje.

 1. Wszak rozrzutnik do gnoju jest pierwszorzędnym narzędziem do takich akcji…

 2. ale jestes nudny z tym rozrzutnikiem!! Zmien upodobanie na inna maszyne rolnicza, chyba ze tylko przy rozrzutniku mozesz byc zatrudniany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here