Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

2
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2018, poz. 995 z późn. zm. ), uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
  b) udzielenia Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
  – sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok – Starosta Tarnobrzeski,
  – opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego,
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
  c) uchylenia uchwały Rady Powiatu,
  d) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania,
  e) ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród,
  f) udzielenie dotacji na prace budowlano-konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  g) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką,
  h) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dominik Szewc

2 KOMENTARZE

 1. Zarzadzajacy powiatem majacy w d… Nowa Debe mimo ze to najwieksza gmina w powiecie ( cale szczescie juz nie dlugo sie zmieni wladza) moze jakies info co to za remonty w okolicach przejazdu kolejowego na kosciuszki i moze info kiedy w koncu cos z ul. Majdanska zrobicie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here