Zobacz najważniejsze pozycje nowodębskiego budżetu

8

Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami pomocniczymi i salami lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie, budowa i przebudowa istniejącego budynku Strażnicy OSP w Jadachach oraz rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach.  To inwestycje tegorocznego budżetu, które zostaną zrealizowane z zaciągniętego kredytu. 

Nowodębscy radni  na XLIV sesji Rady Miejskiej głosowali jednomyślnie przyjęli budżet Gminy Nowa Dęba na rok 2018.  Jak wynika z informacji Urzędu Miasta planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 73,87 mln zł. Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o dane pochodzące z Ministerstwa Finansów, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, jednostek organizacyjnych Gminy, zawartych umów oraz własnych wyliczeń. Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 73,87 mln zł i są równe planowanym dochodom. Projekt budżetu został przedyskutowany i zatwierdzony przez wszystkie komisje Rady Miejskiej oraz pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Urząd zauważa, że  tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku największą pozycję wydatkową budżetu będą stanowiły wydatki oświatowe w wysokości 21,60 mln zł oraz wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi (16,47 mln zł) i pomocą społeczną (5,28 mln zł). Zabezpieczono także 3,46 mln zł dla Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 1,67 mln zł dla Samorządowego Ośrodka Kultury. Na gospodarkę komunalną przewidziano kwotę 13,22 mln zł.

/kk

 

8 KOMENTARZE

  1. Czas aby Ordonwi podziękować,tylko jak.Wybory się zbliżają to trzeba pchać kasę na wichurę . Ordon może byś coś dla miasta zrobił.

    • a może gmina by pomogła wspólnotą mieszkaniowym w odnowieniu elewacji bloków przy ul Mickiewicza od strony Rzeszowskiej które są w opłakanym stanie a powinny być wizytówką miasta dla wjeżdżających od strony Rzeszowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here