DEPOPULACJA W KRAJACH I REGIONACH TRÓJMORZA – KONFERENCJA

0

Depopulacja w krajach i regionach Trójmorza – uwarunkowania i konsekwencje” to temat konferencji, która odbyła się 17 lutego na Uniwersytecie Rzeszowskim. W międzynarodowej debacie eksperckiej wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Podczas konferencji poruszane były zagadnienia związane z  wyzwaniami demograficznymi oraz wdrażaniem rozwiązań umożliwiających efektywną współpracę edukacyjną oraz naukowo-badawczą na obszarze Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy budowy „Via Carpatia” oraz w ramach rozwoju współpracy krajów „Trójmorza”. Ponadto konferencja otwiera pierwszą Międzynarodową Szkołę Zimową pt. „Via Carpatia – a route to the future: socio-economic and geopolitical aspects” (17-22.02.2020) dla studentów oraz pracowników naukowych uczelni zrzeszonych w Stowarzyszeniu Uniwersytetów Ekonomicznych Południowej i Wschodniej Europy oraz Regionu Morza Czarnego (ASECU) –  skupiającego ponad 40 szkół wyższych oraz instytucji badawczych.

Wydarzenie  zgromadziło przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz środowisk naukowych z Polski, Bułgarii, Grecji, Rumuni, Czarnogóry i Szwajcarii.

– We współczesnym świecie zachodzą liczne procesy rozwojowe i globalizacyjne, wśród których wyodrębnia się problem spadku liczby ludności. Wszystko to sprawia, że coraz istotniejsze stają się obiektywne i rzetelne informacje, które stanowią narzędzia niezbędne do prawidłowej diagnozy i oceny rzeczywistości. Dzięki nim możliwe stanie się ustalenie głównych przyczyn obecnego trendu oraz szukanie rozwiązań – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Głównym organizatorem konferencji jest Uniwersytet Rzeszowski (Instytut Ekonomii i Finansów), członek ASECU,  przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Rządowej Rady Ludnościowej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FSRE).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here