PRZYGOTOWANIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DO ZIMY

7

O przygotowaniach województwa podkarpackiego do okresu zimowego rozmawiano podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po wydaniu rekomendacji dla służb, wojewoda Ewa Leniart spotkała się z mediami lokalnymi na briefingu prasowego.

Na posiedzeniu WZZK omówione zostały działania organizacyjno-logistyczne, prewencyjne oraz zagrożenia związane ze zbliżającą się zimą. Wojewoda zapewniła, że służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców są w pełnej gotowości i są dobrze przygotowane do sezonu zimowego 2019/2020. – Sezon zimowy wymaga od organów administracji publicznej ścisłej współpracy w zakresie przygotowania i reagowania na zagrożenia, co z pewnością pozwoli przyczynić się do złagodzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – podkreśliła wojewoda.

Pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących wsparcia

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 27 placówek udzielających tymczasowego schronienia, tj. 15 schronisk dla osób bezdomnych, 3 schroniska z usługami opiekuńczymi, 5 noclegowni i 4 ogrzewalnie (poza tym funkcjonują także inne placówki zapewniające miejsca noclegowe dla osób bezdomnych, działające poza systemem pomocy społecznej). Placówki noclegowe mają do dyspozycji 857 miejsc statutowych, natomiast w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 90 osób, co daje łącznie ok. 947 miejsc ( aktualny wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym ).

Wojewoda Ewa Leniart zaapelowała do mieszkańców województwa o zachowanie czujności i zwracanie uwagi na osoby, które w trudnym okresie zimowym mogą potrzebować pomocy. Podkreśliła, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można będzie uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej. Należy pamiętać także o numerze alarmowym 112, na który również wpływają zgłoszenia o zagrożeniu dla życia i zdrowia.

Według badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. w naszym województwie przebywało łącznie 933 osoby bezdomne. W porównaniu do danych z ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w 2017 r., liczba osób bezdomnych w województwie podkarpackim spadła o 14,5 %.

Obecny na konferencji zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Stanisław Sekuła zapewnił, że Policja prowadzi działania prewencyjne i pomocowe wobec osób bezdomnych, bezradnych i samotnych, które będą zmierzać do ograniczenia liczby wychłodzeń i udzielania pomocy osobom, które jej potrzebują (więcej informacji tutaj ). Mł. insp. Stanisław Sekuła mówił również o działaniach prowadzonych w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa  w ruchu drogowym, o akcjach edukacyjnych (np. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”) i inicjatywach, które będą podejmowane w zawiązku z zabezpieczeniem wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

Współdziałanie służb

W czasie dzisiejszego posiedzenia przedstawiono szeroką informację dotyczącą zabezpieczenia województwa w kontekście wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych. Zarówno operatorzy świadczący usługi energetyczne na terenie województwa, jak również zarządcy dróg są odpowiednio przygotowani do przejścia przez okres zimowy. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadzi stosowne działania prewencyjne, kontrolne i informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z zimą. Natomiast podkarpacki państwowy inspektor sanitarny będzie monitorował sytuację związaną z występowaniem chorób charakterystycznych dla sezonu zimowego, zwłaszcza grypy. Podczas spotkania rozmawiano także o realizacji zadań z zakresu ratownictwa górskiego. Szczegóły przedstawił naczelnik Bieszczadzkiej Grupy GOPR Krzysztof Szczurek (informacje dot. zachowania bezpieczeństwa w górach i komunikaty lawinowe dostępne tutaj ).

Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia przekazał dane na temat działania jednostek PSP na obszarze województwa z uwzględnieniem istniejących zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego. Podkreślił, że sezon grzewczy to okres wzmożonych interwencji strażaków w domach i mieszkaniach –  najczęściej służby wzywane są do zatruć tlenkiem węgla i do pożarów. Bryg. Marczenia podkreślił, że jest prowadzona  kampania edukacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

7 KOMENTARZE

    • A gdzie oswietlenie Mickiewicza i 1 Maja tak Hucznie zapowiadane przez Wojta,dekoracyjne lampy stoja od miesiaca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here