MINISTER RAFAŁ WEBER O WSPARCIU Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

6

O realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mówili dziś w Rzeszowie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, posłowie na Sejm RP Tadeusz Chrzan i Adam Śnieżek oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Realizacja RFRD w województwie podkarpackim

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki przekazywane są na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podsumowała dotychczasową realizację  mechanizmu wsparcia dla jednostek realizujących inwestycje na drogach samorządowych.

W kolejnych edycjach środki finansowe były przeznaczane zarówno dla gmin, jak i powiatów z terenu naszego województwa przede wszystkim na modernizację, ale także na budowę i przebudowę dróg lokalnych. Jeden z wariantów zakładał także dodatkowe środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym, a więc także na to, aby zmodernizować przejścia dla pieszych. Do naszego województwa trafiły kwoty bardzo znaczące – powiedziała wojewoda.

Jak podkreśliła Ewa Leniart: – W 2019 r. zrealizowano 313 zadań za łączną kwotę ponad 261 mln zł, w 2020 r. – 213 zadań za kwotę przewyższającą 160 mln zł, w 2021 – 151 zadań za kwotę 168 mln zł oraz dodatkowo 33,5 mln zł przeznaczono na 94 zadania, które służyły poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych, natomiast w roku bieżącym zostało wybranych 109 zadań do realizacji za kwotę 201 mln zł.

Będą zmiany w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber poinformował o zmianach w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Nowe przepisy pozwolą na dostosowanie zasad funkcjonowania funduszu do aktualnych potrzeb dotyczących dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej.

Najważniejsza kwestia to nowe środki finansowe. Dodatkowo w roku 2022 zostanie rozdysponowane 2 mld zł. Chcemy, aby te środki zostały przeznaczone na drogi gminne i powiatowe – po pierwsze na ich remont, a także na infrastrukturę związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w tym budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, doświetlenia przejść dla pieszych, budowę bezpiecznych skrzyżowań, zatoczki autobusowe. Zakładamy, że ustawa wejdzie w życie w sierpniu tego roku tak, aby wojewodowie mogli już we wrześniu ogłosić dodatkowy nowy nabór dla gmin i powiatów – mówił minister.

Widzimy, jak pozytywnie jakość dróg wpływa na wzrost poziomu życia mieszkańców. Inwestycje, które zostały w ostatnich latach wykonane procentują. Jest bezpieczniej, sprawniej, ale też  otwierają one nowe tereny gospodarcze, nowe tereny pod inwestycje – dodał minister Weber.

W konferencji prasowej uczestniczyli  również członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury – posłowie na Sejm RP Tadeusz Chrzan i Adam Śnieżek.

Od początku trwania programu, od 2019 r. na Podkarpacie trafiło niemal 900 mln zł – przypomniał poseł Tadeusz Chrzan. – Projekty, które są realizowane lub zostały zrealizowane to ponad 1200 km dróg.

Drogi to krwioobieg gospodarki. Rozwój tras szybkiego ruchu, rozwój autostrad oraz dróg typu S mamy bardzo szybki, przykładem tego jest również Podkarpacie – dodał.

 Głos zabrał również poseł na Sejm RP Adam Śnieżek.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to nie jest jedyny fundusz, który służy inwestycjom drogowym w naszym województwie. To także Program Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu, w  ramach którego samorządy otrzymały ogromne środki na budowę dróg. Rozmiar inwestycji drogowych w województwie podkarpackim jest ogromny. To historyczny moment, w którym tworzy się nowoczesna, wysokiej jakości sieć dróg i to będzie mocna podstawa do przyspieszenia rozwoju naszego regionu – powiedział.

 

6 KOMENTARZE

  1. Do czego służą te instalacje obok bloków, na których ktoś rozwiesił sznurki i powiesił na nich pranie? Wyglądają jak jakieś anteny, a te pranie to niby kamuflaż ?

    • Te 'instalacje’ to właśnie na suszenie prania. Gdzie indziej w prawdziwym mieście tego nie zobaczysz. A na wsi owszem…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here