Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2017, poz. 1868 ), uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 9 marca 2018 r. (piątek) o godzinie 13.30 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD : 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
5. Interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji    zawodowej  i społecznej,
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

 Dominik Szewc      

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here