Polityka

Nieuczciwy kredyt? Bezprawne odsetki? Zobacz, gdzie zgłosić się po bezpłatną pomoc! N

Materiał Promocyjny Tylko w tym roku z bezpłatnego wsparcia Funduszu Sprawiedliwości skorzystało ponad 2 tysiące ofiar oszustw i lichwy! Każdy, kto padł ofiarą takiego przestępstwa...

Z CENTRUM MIASTA ZNIKAJĄ KOLEJNE RUDERY

Dobiega końca rozbiórka garaży zlokalizowanych przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie. Stare, zniszczone i szpecące wizerunek miasta komórki, zostaną w przyszłości zastąpione...

LESZEK MIROWSKI NIE JEST JUŻ ZASTĘPCĄ BURMISTRZA

Jak informuje nowodębski magistrat zastępca burmistrza Leszek Mirowski złożył rezygnację z funkcji burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba z dniem 30 listopada. Podjął decyzję...

UCHWAŁA O PODWYŻCE PODATKÓW ZDJĘTA Z PORZĄDKU OBRAD

Rada Miejska w Nowej Dębie zdjęła z porządku obrad uchwały zaproponowane przez burmistrza Wiesława Ordona dotyczące podwyżek podatków od nieruchomości i środków transportu. W...

[NA ŻYWO] TRANSMISJA 62. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia, że 62. sesja Rady odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w sali Samorządowego Ośrodka Kutury w Nowej...

ZAPROSZENIE NA 62. SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia, że 62. sesja Rady odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w sali Samorządowego Ośrodka Kutury w Nowej...

Współczesne wyzwania dla gospodarki tematem konferencji naukowej w Rzeszowie

O współczesnych wyzwaniach dla gospodarki rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbył się na Uniwersytecie Rzeszowskim z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się...

NOWE WYZWANIA NA RYNKU PRACY W PIĘCIU PREZENTACJACH

Brak chętnych do pracy, czy też brak mobilności potencjalnych pracowników, a także potrzeba szkoleń, dzięki którym pracownicy uzyskają nowe umiejętności - to problemy, z którymi boryka...

NOWE PLACE ZABAW W OSIEDLACH I SOŁECTWACH

Gmina Nowa Dęba analizuje oferty złożone przez potencjalnych wykonawców w przetargu na zadanie pod nazwą "Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno – ekologicznym w...

WOJEWODA WYGASIŁA MANDAT RADNEMU PAWŁOWI GRZĘDZIE

Do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba wpłynęło pismo od Wojewody Podkarpackiego dotyczące wygaszenia mandatu radnemu Pawłowi Grzędzie. Przedmiotem sprawy jest domniemanie naruszenia przepisów...