Będzie remont kolejnego odcinka drogi Ocice – Jadachy

9

2013-10-08

Radni Powiatu Tarnobrzeskiego podjęli uchwałę zobowiązaniową dotyczącą kontynuacji remontu drogi powiatowej relacji Ocice – Jadachy

Rada Powiatu Tarnobrzeskiego, w dniu 30 września podjęła jed-nogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego finansowania w 2014 roku zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Ocice – Jadachy w km 5+100 – 6+500”.

W podjętej uchwale, radni zobowiązali zarząd powiatu do za-ciągnięcia zobowiązania na 2014 rok w kwocie 707 tysięcy złotych na częściowe sfinansowanie zadania.

Powiat Tarnobrzeski etapami wykonuje przebudowę najbardziej obciążonej pod względem ruchu drogi powiatowej nr 1110R Ocice – Jadachy. Krzysztof Pitra, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, przypo-mina, że pierwszy odcinek tej drogi po modernizacji został udostęp-niony w lipcu tego roku. – Kolejny odcinek zostanie wyremontowany w podobnej technologii, co niedawno oddany odcinek. Droga zostanie wyasfaltowana i poszerzona, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników – podkreślił Krzysztof Pitra, Starosta Powiatu tarno-brzeskiego.

Na 2014 rok planowane jest wykonanie z udziałem środków z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – przebu-dowy wymienionej drogi na odcinku 1.400 mb.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 2.114.000,00 złotych, a do-finansowanie z programu przewidziane jest na kwotę 1,057.000,00 zł. Pomoc finansową na wymienione zadanie w wysokości do 35 tysięcy złotych zadeklarowała gmina Nowa Dęba.

Pierwszy etap remontu drogi powiatowej relacji Ocice – Jadachy zakończył się 29 lipca 2013 roku. W ramach robót budowlanych wy-konano m. in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, po-szerzenie jezdni, obustronne pobocza i wybudowano chodnik z kostki brukowej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 743 551,31 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (371 079,00 zł) oraz środków w Gminy Nowa Dęba (360 000,00 zł).

PT

9 KOMENTARZE

  1. [b][size=24]Dlaczego starostwo nie wspiera gminy tylko jest odwrotnie, tak piali z zachwytu że nie mają długu a proszą ND o pomoc, dlaczego starosta Jerzy Sudoł nie odda swojego wynagrodzenia za 20 lat nicnierobienia ze wstydu powinien unikać ludzi i przejść na emeryturę a pozwolić młodym sprawować władzę, bardziej kompetentnym.[/size][/b]

  2. Będzie remont drogi Ocice -Jadachy a nie Kościuszki, ciekaw jestem ile gmina dorzuci.Liczy się Tarnobrzeg a nie Dęba – Osiedle, na tym etapie wystarczy wam ścieżka przez las na druga bramę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here