Jak nie dać się oszukać firmie pożyczkowej?

Jak unikać oszustw pożyczkowych? Dowiedz się, jak sprawdzić wiarygodność firm pożyczkowych i jakie praktyki powinny wzbudzić Twoją czujność. Zasady ustawy antylichwiarskiej.

0

W branży pożyczek pozabankowych funkcjonuje obecnie wiele firm. W ich ofercie znajdują się zarówno chwilówki gotówkowe, jak i pożyczki ratalne. Jednakże poszukując propozycji, należy zachować czujność, ponieważ nierzadko zdarzają się nieuczciwi pożyczkodawcy, którzy dokonują oszustw finansowych. Korzystanie z pozabankowych usług finansowych powinno być zatem szczegółowo przeanalizowane, a potencjalne firmy pożyczkowe dokładnie sprawdzone.

Weryfikacja instytucji pozabankowych

Pierwszą i najważniejszą zasadą jest skorzystanie z usług renomowanych firm pożyczkowych.

Poza tym wiarygodność danej firmy warto sprawdzić w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych KNF. Ponadto przed podjęciem decyzji należy dokładnie zapoznać się z ofertą firm pożyczkowych. Ponieważ nieuczciwi pożyczkodawcy nie udostępniają na swoich stronach podstawowych danych dotyczących kosztów pożyczki pozabankowej czy wzoru umowy. Nie przedstawiają też obowiązkowego przykładu reprezentatywnego pożyczki. 

Wiarygodność firmy pożyczkowej można również sprawdzić przez weryfikację danych kontaktowych i adresowych. Ich brak, a także brak podanego numeru KRS powinny wzbudzać duży niepokój. Istotny jest też kraj rejestracji działalności firmy oraz jej forma prawna. 

Dobrą metodą weryfikacji firm pożyczkowych jest też zbadanie w Internecie opinii innych pożyczkobiorców i recenzji ekspertów finansowych. 

Dzwonkiem alarmowym powinno być też żądanie jakichkolwiek opłat dotyczących uruchomienia pożyczki czy aktywacji rachunku. 

Na co trzeba uważać, biorąc pożyczkę? 

Decydując się na pożyczkę, należy szczegółowo przeanalizować warunki umowy. I w przypadku niezrozumienia jej zapisów bezsprzecznie nie należy takiej umowy zawierać. Zwłaszcza że pożyczkobiorcy są uprawnieni do otrzymania wzoru umowy, by na spokojnie móc się zapoznać ze wszystkimi jej warunkami.

Ponadto należy również zweryfikować oprocentowanie danej pożyczki i warunki spłaty. Ponieważ zgodnie z ustawą antylichwiarską, która kontroluje działania firm pożyczkowych pod kątem kosztów oferowanych produktów finansowych, maksymalna kwota oprocentowania nie może od 8 września 2022 roku przekraczać 20,50%.

I kolejnym istotnym elementem umowy, który powinien podlegać szczególnej uwadze, są opłaty pozaodsetkowe. Ponieważ zgodnie z zapisami ustawy antylichwiarskiej koszty te nie mogą być wyższe niż 25% kwoty pożyczki pozabankowej i 30% za każdy rok trwania umowy. Z zastrzeżeniem, że nie mogą przekraczać kwoty samej pożyczki.

W przypadku wątpliwości związanych z zapisami umowy pożyczkowej warto skorzystać z pomocy rzecznika finansowego lub rzecznika konsumentów. 

Najczęstsze oszustwa pożyczkowe  

Przestępstwa finansowe nie należą niestety do rzadkości. Do najczęstszych oszustw spotykanych na rynku pożyczek pozabankowych należą między innymi:

  • zbyt wysokie i bezzwrotne opłaty wstępne,
  • wymuszanie refinansowania.
  • Naliczanie kosztów pożyczki, które przekraczają narzucane przez ustawę maksymalne kwoty.
  • Podawanie fałszywych lub nierzetelnych danych dotyczących kosztów pożyczki. 

Co zmieniła ustawa antylichwiarska? 

Pierwsze zapisy ustawy antylichwiarskiej dotyczące maksymalnych limitów naliczania odsetek weszły w życie w grudniu 2022 roku. W maju 2023 zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące obowiązku weryfikacji zdolności kredytowej. I od początku 2024 roku nad rynkiem pożyczek zostanie wprowadzony nadzór KNF. 

Ustawa zmieniła regulacje związane z badaniem zdolności kredytowej i określiła przepisami możliwe wysokości pozaodsetkowych kosztów pożyczek i kredytów, a także samych odsetek. Zwiększyła tym samym bezpieczeństwo pożyczkobiorców przez przeciwdziałanie lichwie, czyli udzielaniu pożyczek na bardzo wysoki procent. 

Ponadto wedle zapisów ustawy, firmy pożyczkowe nie mają prawa oferować kolejnej pożyczki przed zakończeniem spłaty poprzedniej. Poza tym nie mogą też udzielać pożyczek Klientom, którzy nie mają zdolności kredytowej.

Są to bardzo istotne adnotacje ponieważ ustalenia te mają na celu ochronę pożyczkobiorców przed popadnięciem w tzw. spiralę długów. 

Wprowadzenie ustawy ograniczyło odsetkowe i pozaodsetkowe koszty pożyczek i uregulowało wysokość opłat związanych z procesem windykacyjnym. Zapewniło pożyczkobiorcom ochronę na poziomie obowiązującym przy kredytach bankowych. I jednocześnie zmniejszyło stopień przyznawalności pożyczek i wysokości ich kwot.  

Jak sprawdzić, czy firma pożyczkowa jest wiarygodna? 

Wiarygodność firmy pożyczkowej można zweryfikować w Krajowym Rejestrze Sądowym i w KNF, który udostępnia listę ostrzeżeń przed firmami podejrzanymi o przestępstwa finansowe i prowadzenie nielegalnej działalności bazującej na złych praktykach.

Wiarygodne instytucje finansowe figurują także w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych. Jednakże nie jest to rejestr obowiązkowy dla firm pożyczkowych, zatem brak wpisu danej instytucji nie jest zatem jednoznacznym dowodem wskazującym na nieuczciwość firmy.

Lista godnych zaufania pożyczkodawców jest też dostępna (wraz z propozycjami pożyczek) na stronie: https://www.czerwona-skarbonka.pl/firmy-pozyczkowe/.

Co może zrobić ofiara oszustwa? 

Osoby poszkodowane przez nieuczciwe firmy pożyczkowe mogą skorzystać z pomocy, zgłaszając się do:

  •  Biura Rzecznika Finansowego znajdującego się pod adresem 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47 a. Kontakt z biurem jest też możliwy drogą telefoniczną pod numerami 48 22 333 73 26 i +48 22 333 73 27. Poprzez e-mail: biuro @rf.gov.pl lub faksem pod numerem +48 22 333 73 29. Pomocy, można również szukać u powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów. 
  • Biura KNF mieszczącego się w Warszawie, na ul. Pięknej 20. Telefon +48 (22) 262 58 00 i adres e-mail: knf@knf.gov.pl.  
  • I do Rady Krajowej Federacji Konsumentów zlokalizowanej również w Warszawie na ul. Ordynackiej 11, lokal 1. Kontakt można również nawiązać telefonicznie pod numerem (22) 827 11 73, faksem- (22) 827 54 74 lub pisząc na adres mailowy sekretariat@federacja-konsumntow.org.pl