Otwarto oferty na budowę ul. Śmiśniewicza!

16
ulica Śmiśniewicza

Ogromnym zainteresowaniem wykonawców cieszył się przetarg na budowę alternatywnego dojazdu do nowodębskiej strefy ekonomicznej czyli ulicy Śmiśniewicza. Do walki o to zadanie stanęło 9 firm. Najtańszą ofertę złożyła firma Eurovia Polska S.A, a jej kwota opiewa na 5 033 220,68 zł.

Zadanie będzie wykonywane w formule zaprojektuj i zbuduj. W ramach etapu I zależy opracować dokumentację projektową na podstawie przygotowanego przez Urząd Miasta Programu Funkcjonalno-Użytkowego  wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, środowiskowych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. W zakres etapu II wchodzić będzie wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagana).

Etap I – 14 miesięcy od podpisania umowy,

Etap II – 26 miesięcy od podpisania umowy

—-> INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT <—-

 

 

16 KOMENTARZE

  1. Halo Halo,
    a gdzie informacja o kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zadania?
    Czy czasem najniższa oferta nie jest rażąco niska??

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here