Zawiadomienie o XXI sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0

19-10-2012

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 24 października 2012 r. (środa) o godzinie 14.00 w sali nr 23 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :

Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
Interpelacje Radnych.
Analiza oświadczeń majątkowych za 2011 rok.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu – informacja kierownika jednostki.
Podjęcie uchwał w sprawach:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu Tarnobrzeskiego,
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków,
zmiany uchwały NR XIX/168/2012 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji Zawodowej i społecznej,
zmiany uchwały Rady Powiatu Tarnobrzeskiego NR XVI/127/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Gorzyce,
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2012 rok,
zmiany uchwały NR XV/116/2012 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2012 – 2020.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO
/-/ Dariusz Bukowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here