Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich: „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!”

1
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”. W konkursie mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR.

Praca konkursowa powinna nawiązywać do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników.

Najlepszy projekt otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 3 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 2 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 1 tys. zł).

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 14 października 2022 r.

Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Jedno KGW może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-kubek-dzbanek-czy-makatka-rekodzielo-to-jest-gratka3

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here