Od sierpnia wchodzi nowa taryfa za ciepło

4
PGKiM

Na wniosek Przedsiębiorstwa w dniu 5 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne. W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). W taryfie dla ciepła, ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanych.

Pobierz plik:
taryfa_dla_ciepla_2019_2021_pgkim_n_deba__z_decyzja_ure_

4 KOMENTARZE

    • Jak nie będziesz płacił to zmarłzniesz w zimie – a zapowiada się bardzo sroga zima.

  1. TSM nie informuje tylko podnosi co rusz . A Ci Dwaj to chyba buty od Badury mają uf a Stokrotka roweryk kupiła bo nie starcza Jej sił na obchód i zakupy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here