„RAZEM BEZPIECZNIEJ” – RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW

2

Rozpoczął się nabór projektów do rządowego programu „Razem bezpieczniej”, którego głównym celem podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych. O szczegółach mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” to największe przedsięwzięcie profilaktyczne w naszym kraju w obszarze bezpieczeństwa. Realizowane projekty mają charakter interdyscyplinarny i opierają się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

W budżecie państwa na 2023 rok na realizację  programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 000 000 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

– Od momentu realizacji programu, czyli od 2007 r., do naszego województwa  trafiło już ponad 5 mln zł na dofinansowanie 82 projektów nakierowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Tak jak w poprzednich edycjach, chcemy osiągnąć konkretne cele – mówiła wojewoda. – Pierwszy z nich dotyczy wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, natomiast drugi – podnoszenia świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod zapobiegania.

– Zachęcam jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe do tego, aby w tym naborze zechciały wziąć udział. Na wnioski czekamy do 24 marca br. – dodała Ewa Leniart.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł.  Wojewodowie mogą wskazać do realizacji 12 propozycji projektów z terenu województwa.

Projekty z województwa podkarpackiego nadesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach programu zostaną ocenione przez Wojewódzki Zespół ds. Programu, a najlepsze przekazane do dalszego procedowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako priorytetowe należy potraktować działania związane z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy czy modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych. Realizacja projektu musi zakończyć się w roku bieżącym – powiedział Witold Kwaśny, kierownik w  Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania PUW w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje na temat naboru (wraz z procedurą przygotowania i przesłania wniosku)  można znaleźć tutaj.

2 KOMENTARZE

  1. Ciekawe czy nasi radni się postarają i napiszą wniosek o dofinansowanie na rozbudowę monitoringu miejskiego?
    Na terenie miasta jest bardzo mało kamer. Dobrze było by rozlokować kamery na wjeździe i wyjeździe z Naszego miasteczka.

  2. A moze chodnik wzdłuż parkingu przy Kościuszki od strony hali targowej. Stając na parkingu wychodzi się albo na ulice prosto pod koła innych samochodów, albo na trawnik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here