Zawiadomienie o LII sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

2
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami –
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg (II)” współfinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
  – uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2024 rok,
  – Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2024 – 2031,
  – wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Tarnobrzeskiego.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja na żywo

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

 /-/  Krystyna Rusin

2 KOMENTARZE

 1. Szkoda Bartoszka

  Jedyny który jakiekolwiek inne zdanie niż reszta kiwających i głosujących głów

  Zielak Kołodziej Sudoły Gruszka – do wymiany !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. Akurat zielak ze wszystkich radnych powiatowych w wielu sprawach działał aktywnie oraz wyłamywał się w głosowaniach które były przeciwko interesom mieszkańców – jako jedyny głosował za powstaniem wydziału komunikacji, miał odwagę na sesji oficjalnie krytykować działania starosty w sprawie ul Mickiewicza, zwolnieniu pracowników medycznych, stawać w obronie pracowników DPSu itd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here