Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 11 maja 2023 roku (czwartek), o godzinie 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu za 2022 rok
  – Sprawozdanie z działalności PCPR wraz z przedstawieniem zestawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  – Sprawozdanie z efektów pracy PCPR jako organizatora rodzinnej pieczy  zastępczej,
  – Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.
 5. Sprawozdanie ze współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
 6. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie udzielenia w 2023 r. pomocy finansowej dla Gminy Baranów Sandomierski,
  b) w sprawie udzielenia w 2023 r. pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce,
  c) w sprawie udzielenia w 2023 r. pomocy finansowej dla Gminy Grębów,
  d) w sprawie udzielenia w 2023 r. pomocy finansowej dla Gminy Nowa Dęba,
  e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce,
  f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Dęba,
  g) w sprawie rozpatrzenia petycji dot. remontu drogi powiatowej Nr 1130R Mickiewicza w Nowej Dębie,
  h) w sprawie rozpatrzenia petycji dot. budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1110R w Jadachach,
  i) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2024 rok,
  j) w sprawie powierzenia Gminie Nowa Dęba zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu,
  k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023-2031,
  l) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja na żywo

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

 

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY

                           RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                                            /-/  Krystyna Rusin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here