LEŚNICY BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z OBRONĄ TERYTORIALNĄ

0
Adrian Frankowski / LP

Lasy Państwowe realizują program pn. Przysposobienie Wojskowe Leśników, nawiązujący do organizacji proobronnej działającej w latach 30. XX wieku. Współcześnie cele są podobne – to powszechne szkolenia z zakresu obronności.

Program jest prowadzony w ramach porozumienia dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenia są realizacją zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, podpisanej przez Prezydenta RP w maju 2020 roku. Zagospodarowują potencjał społeczeństwa w ramach budowania odporności państwa oraz obrony powszechnej. Działania WOT oraz Lasów Państwowych wynikają z budowania systemu obrony powszechnej w pełni wykorzystując potencjał instytucji państwowych i samorządowych, podmiotów systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, społeczności lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz obywateli, co wzmacnia kompleksową odporność państwa na zagrożenia niemilitarne i militarne.

6 lipca Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych, powołał koordynatora programu PWL. Został nim Mariusz Woźniak, który objął stanowisko pełnomocnika dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. szkoleń straży leśnej oraz przysposobienia wojskowego leśników.

-Realizując program Przysposobienia Wojskowego Leśników, nawiązujemy do doświadczeń historycznych – mówił dyrektor Kubica. –W latach 30. XX w. w Polsce istniała organizacja o tej nazwie. Przeszkoliła ok. 11 tys. osób, co w przededniu II wojny światowej okazało się bardzo istotne. Rola leśników zatrudnionych w Lasach Państwowych, umundurowanej, ogólnopolskiej organizacji, jest w zakresie proobronnym nie do przecenienia.

Kursy w ramach Programu Przysposobienie Wojskowe Leśników mają też na celu przygotowanie pracowników Lasów Państwowych do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, zarówno w czasie pokoju, jak i podczas konfliktów. Ich program obejmuje medycynę ratowniczą, topografię, zapoznawcze szkolenie strzeleckie, informacje o środkach łączności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here