O współczesnych problemach i wyzwaniach UE

4

Kwestia minimalnych wynagrodzeń, pandemia Covid-19, handel i odbudowa gospodarcza w Unii Europejskiej, a także Europejski Zielony Ład oraz integracja migrantów i walka z radykalizacją postaw – to tematy 143. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która potrwa od 17 do 19 marca. W internetowym spotkaniu EKR bierze udział marszałek Władysław Ortyl.

Dyskusje nad współczesnymi, strategicznymi problemami i wyzwaniami Unii Europejskiej będą trwały przez trzy dni. Uczestnikami debat będą m.in.: Charles Michel – przewodniczący Rady Europejskiej, Miguel Cabrita – portugalski wiceminister ds. pracy i szkolenia zawodowego, Stella Kyriakides – komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Valdis Dombrovskis – wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom, Kadri Simson – komisarz ds. energii oraz Ylvy Johansson – komisarz do spraw wewnętrznych. Z uwagi na stan pandemii obrady odbywają się w trybie on-line.

Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej zabrał głos pierwszego dnia debaty. W swojej wypowiedzi odniósł się do tematów podejmowanych na szczeblu Komitetu Regionów, w tym między innymi do kwestii bezpieczeństwa, pandemii i zmian klimatycznych:

Pamiętajmy, że żyjemy w czasach globalizacji, mamy do czynienia z cyberatakami z ofensywą hybrydową i musimy być w stanie nasze wartości promować na całym świecie w sposób pozytywny i pacyfistyczny. Pandemia okazała się być akceleratorem odpowiedzialnym za przyspieszenie postępu na świecie. Dlatego musimy pamiętać o wyzwaniach globalnych przed jakimi stoi Unia Europejska, jak chociażby o zmianach klimatycznych i w tej kwestii musimy angażować różnych partnerów na całym świecie. Musimy też mobilizować Europejczyków, zwłaszcza młode pokolenia, tak aby opracowywać projekty europejskie, które chcemy na najbliższe lata realizować – mówił przewodniczący Rady Europejskiej, który odniósł się również do konieczności ożywienia gospodarczego w Unii:

W kwestii ożywienia gospodarczego musimy dokonać koniecznych inwestycji, aby to ożywienie było możliwe, a więc inwestować dobrze i sprawnie, a jednocześnie zadbać o solidarność rynku wewnętrznego. Pytanie jak zmobilizować środki wspólnie, aby wspólnie inwestować wychodząc naprzeciw naszym potrzebom? Trzydzieści procent inwestycji publicznych pochodzi z decyzji podjętych na szczeblu lokalnym, czy regionalnym dlatego władze centralne muszą ściśle współpracować z samorządem tam, gdzie powstają koncepcje w ramach planów krajowych. Dlatego Komisja Europejska i Rada Europejska będą popierać ścisłą współpracę z samorządami – powiedział Charles Michel.

Marszałek Władysław Ortyl zabrał głos w dyskusji poświęconej tematowi pandemii, odbudowy gospodarczej i demokracji europejskiej. Marszałek zwrócił uwagę na problem dla zdrowia publicznego, jaki współcześnie wywołuje pandemia:

Z powodu COVID-19 w Unii Europejskiej zmarło już ponad pół miliona osób. Jako władze samorządowe czynimy co w naszej mocy, by wyhamować te przerażające statystyki. Szczepienia to jedyny racjonalny sposób na wyjście z pandemii. Samorząd województwa podkarpackiego prowadzi szpitale odpowiedzialne za szczepienia. Jakiś czas temu zakończyliśmy szczepienia personelu medycznego, wśród którego obserwujemy dzięki temu widoczny spadek zachorowań. Włączyliśmy się też w narodowy program szczepień. Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania się na szczepienia. Z powodu ogromnego wysiłku, jaki samorządy wkładają w walkę z pandemią, ciężko jest nam zaakceptować opóźnienia w dostawach szczepionek – mówił marszałek kończąc swoją wypowiedź pytaniem:

Kiedy będziemy mogli spodziewać się zwiększenia produkcji szczepionek w Europie? Ciekawi mnie również czy istnieje plan, aby firmy farmaceutyczne skłonić do dzielenia się patentami, aby otwierane były szybciej nowe fabryki?

Marszałek Ortyl odniósł się także do kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. Zwrócił przy tym uwagę na działania, jakie dotychczas podjął Samorząd Województwa Podkarpackiego w celu przeciwdziałania kryzysowi:

Kryzys nie musi być destrukcyjną siłą. Mój samorząd zainwestował już 260 mln zł w pomoc dla przedsiębiorców. Są to środki przeznaczone na pożyczki płynnościowe, które przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na utrzymanie bieżącej działalności firmy oraz granty na kapitał obrotowy. Te środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych – mówił marszałek, który jednocześnie wyraził nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej dzięki Funduszowi Odbudowy:

Samorządy z niecierpliwością oczekują na fundusze z nowej perspektywy finansowej oraz z Funduszu Odbudowy. Bardzo liczymy na możliwość elastycznego wydawania tych środków – powiedział Władysław Ortyl.

Marszałek poruszył jednocześnie temat regionalnych portów lotniczych, w dużej mierze dotkniętych lockdownem. Według niego potrzebują one finansowego wsparcia, które pozwoliłoby im w dalszym ciągu funkcjonować:

W całej Europie pomocy potrzebują m.in. regionalne porty lotnicze. Warunki rozwoju danego regionu zależą w dużej mierze od jakości jego połączeń, zwłaszcza w przypadku regionów słabo zaludnionych i peryferyjnych. Zachęcam Pana, Panie Przewodniczący, do próby podjęcia tematu wsparcia dla regionalnych portów lotniczych i zasad udzielania pomocy publicznej na jednym z przyszłych szczytów Rady Europejskiej – tymi słowami Władysław Ortyl zwrócił się do Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej.

Marszałek uważa, że całej branży lotniczej pogrążonej w kryzysie powinno się dedykować określone działania, które zapewniłyby jej szybką dynamikę wzrostu:

Niezbędne jest podjęcie skoordynowanych działań zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez poszczególne państwa członkowskie, regiony, świat nauki oraz biznes celem przywrócenia lotnictwa na ścieżkę szybkiego wzrostu, a także budowania odporności na zdarzenia kryzysowe w przyszłości – zakończył marszałek Władysław Ortyl.

18 marca uczestnicy 143. sesji będą debatować między innymi nad problemem wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej oraz Europejskim Zielonym Ładem. Obrady rozpocznie ceremonia wręczenia nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości”, podczas której głos zabierze Ewa Maydell, posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający regiony Unii Europejskiej wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Regiony, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości.

Projekt ERP został opracowany wspólnie z Komisją Europejską, przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak SME United, Eurochambres, oraz Social Economy Europe. Mogą w nim wziąć udział wszystkie organizacje, które chciałyby przyłączyć się do realizacji jego celów. W 2020 roku nagrodę w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) przyznano następującym regionom: Gdańsk i Pomorskie (Polska), region Göteborg (Szwecja) i region Nawarra (Hiszpania).

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym Unii Europejskiej złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

/UMWP

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here