Ruszył przetarg na modernizację ujęcia wody w tym dostawę i montaż wież strippingowych

9

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie ogłosiło przetarg na zadanie pod nazwą: „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jaj jakości dla gminy Nowa Dęba – stap II”. Projekt współfinansowany jest ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Nr 5.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane Rozbudowy i modernizacji Głębinowego Ujęcie Wody w Nowej Dębie polegającymi na rozbudowie/przebudowie Stacji Uzdatniania Głębinowego Ujęcia Wody w Nowej Dębie, zlokalizowanej na działkach 1111 oraz 1101/6 zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym 0007 Dęba w miejscowości Nowa Dęba, Gmina Nowa Dęba, woj. Podkarpackie,

a) Roboty przygotowawcze polegające na częściowej likwidacji istniejącego zbiornika ziemnego, przełożeniu kanalizacji wód opadowych oraz przełożeniu kabli zasilających i sterowniczych. Likwidowany zbiornik ma pow. ok. 430 m2. Jest on obecnie nieczynny i wymaga w części zasypania dla dalszych prac. Etap obejmuje też zbudowanie systemu kanalizacji wód opadowych i kanalizacji wód popłucznych o łącznej długości ok. 53 mb. Na potrzeby dalszych prac wymagana jest również przebudowa/przełożenie układu kabli zasilających studnie i kabli sterowniczych. Planuje się ułożenie kabli zasilających i sterowniczych o długości 106 mb. Zakres prac jest niezbędny do montażu na obiekcie SUW urządzeń technologicznych oraz wykonania nowych zbiorników retencyjnych, a docelowo do osiągnięcia celów projektu.

b) dostawę i montaż urządzeń technologicznych w SUW służących do uzdatniania wody, zgodnie z opracowaną technologią. Ten etap obejmuje dostawę 3 wież strippingowych, armaturą i rurociągami technologicznymi wewnętrznymi. W zakres etapu wchodzi także dostawa i montaż filtrów węglowych do oczyszczania powietrza z wież strippingowych oraz dostawa i montaż pompy odwadniającej. W zakresie znajduje się także wykonanie prób szczelności węzłów technologicznych i ich uruchomienie.

Parametry techniczne wież: Qw=120 m3/h; fi=1600 mm; Hc=9330 mm

Parametry techniczne wentylatorów (dla każdej wieży po jednym wentylatorze): wydajność wentylatora ok. 7500 m3/h, ciśnienie – ok. 8300 Pa, moc silnika ok. 15,0 kW.

Parametry pomp (dla każdej wieży po jednej pompie): wydajność Q=120 m3/h, wysokość podnoszenia h= 19,4 m,  moc silnika – ok. 11kW

Wieże strippingowe pozwolą na usuniecie z wody szkodliwych związków i uzyskanie wody zdatnej do spożycia przez ludność.

c) budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności użytkowej ok. 750 m3 (poj. Czynna ok. 825 m3; projektowane wymiary: Øwew 14,5 m, Hwew = 5,5 m) każdy wraz z niezbędną infrastrukturą tj. rurociągami spustowymi (ok. 20 m) i przelewowymi (ok. 43,8m). Zbiorniki będą częściowo zagłębione z obsypką ziemną wokół zbiorników i komory zasuw.  W zakresie etapu znalazły się także budowa komory zasuw o rozmiarach projektowanych 4,29×2,6×2,7m wraz z rurociągami technologicznymi o długości ok. 90 mb. Do rurociągów zostanie dostarczona również kompletna armatura. Parametry techniczne zbiorników: Vc=825m3 z materiałów i elementów prefabrykowanych w zakresie: płyta fundamentowa żelbetowa na podkłądzie z chudego betonu, ściany zbiornika łupinowego o średn. wewn. ok. 14,5 m; Hwew=5,00 m, pokrywa zbiornika gr. 20 cm ze słupem podporowym, montaż w/w składowych zbiornika, wyprawa wewnętrzna typu Aquafin.

9 KOMENTARZE

  1. No tak , ale to jest pożyczka która trzeba będzie spłacić. Wcześniej można było dostać dotacje ale Kapusta tego nie ogarniał.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here