Zaproszenie do udziału w XXI sesji Rady Miejskiej

19

28-05-2012PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a n a

XXI sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 30 maja 2012r. ( środa ) o godz. 14 00

w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
2) zmian w Uchwale Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 wrze-śnia 2011 r. w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
3) ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród,
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
5) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
6) uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
7) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba,
8) wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Stalowa Wola
w sprawie realizacji zadań własnych Gminy Nowa Dęba w zakresie zagospodarowania odpadów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

0

19 KOMENTARZE

 1. [quote]7) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba,[/quote]

  Czy to oznacza, że Pan Burmistrz Ordon rękami swoich radnych z komitetu Nasz Samorząd + Maria Mroczek podwyższą nam ceny? Niech tylko spróbują a głosu mojego już nie ujrzą!

  0
 2. [quote]Panie zatroskany zmiana taryf wychodzi od PGKiM![/quote]
  I co z tego? Czy PGKiM jest spółką prywatną czy spółką będącą w rękach gminy? Oczywiście dla tych co nie wiedzą odpowiem, że PGKiM jest spółką będącą w 100% rękach gminy a nadzór nad nią sprawuje burmistrz. On też z zarządem spółki pracuje nad taryfami. Rada Miasta może je zatwierdzić ale nie musi. Dlatego w razie podwyżki proszę o podanie nazwisk tych radnych, którzy podniosą za podwyżką swe rączki.

  0
 3. Jednocześnie przy każdej możliwej okazji staracie się udowodnić, że ww spółkę należy wszelkimi możliwymi sposobami bronić przed konkurencją. Brawo, niech dalej króluje przerost biurokracji i brak kompetencji. Tylko się potem nie dziwcie, że z powodu braku sensownego zarządzania podnoszą Wam ceny (niezależnie od inflacji itp itd).

  0
 4. Jednocześnie przy każdej możliwej okazji do drenażu naszych portfeli staracie się udowodnić, że jest to KONIECZNE, NIEZBĘDNE, RACJONALNE. Trzeba było nie oddawać kasy do Tarnobrzegu to by pieniądze w PGKiM były! O! [quote]z powodu braku sensownego zarządzania podnoszą Wam ceny[/quote] Też się zgadzam, że burmistrz i podległe mu jednostki nie radzą sobie z zarządzaniem.

  0
 5. No widzisz, że się zgadzamy :)
  Ja tylko żałuję, że BrygadaR chce chronić ww spółkę przed konkurencją, bo w nadzór burmistrza niezależnie ot tego kim on jest nie wierzę :(

  0
 6. Kochana Rado ,ja wiem ze ratusiki beda przeciwne ale to skandal aby litr wody byl tanszy od litra benzyny tak wiec uwazam ze podwyzka jest uzasadniona i w dobie kryzysu jak najbardziej wskazana ,ABY W MYSL WESOLEGO TUSKA ZYLO SIE WAM LEPIEJ:D

  0
 7. [quote]Kochana Rado ,ja wiem ze ratusiki beda przeciwne ale to skandal aby litr wody byl tanszy od litra benzyny [b]tak wiec uwazam ze podwyzka jest uzasadniona[/b] i w dobie kryzysu jak najbardziej wskazana ,ABY W MYSL WESOLEGO TUSKA ZYLO SIE WAM LEPIEJ[/quote]

  Oto głos zwolenników burmistrza i "Ich Samorządu" zwanego dla niepoznaki "Naszym Samorządem". Oto lud domaga się podwyżek! Brawo Burmistrz, Brawo Rada! Jak dalej będziecie ich słuchać to na zimę będziecie w japonkach śmigać.

  0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here